Nyheder

100.000 danskere spørges om mobilvaner

31. oktober 2007

Kræftens Bekæmpelse går nu i spidsen for den hidtil største undersøgelse af den mulige helbredsrisiko ved at bruge mobiltelefoner. Fokus vil ikke kun være rettet mod kræft, men i høj grad også en række sygdomme i hjernen som Parkinson, demens, hjerneblødninger, hovedpine og tinnitus.

De kimer, bipper, og vibrerer på kontoret, i bussen og ved køledisken. Mobiltelefoner er på rekordtid blevet en fast bestanddel af vores hverdag. Faktisk har antallet af mobiltelefoner for længst overhalet indbyggertallet i Danmark. Grænseværdier måske falsk tryghedMobiltelefoner danner elektromagnetiske felter, akkurat som trådløse telefoner og computernetværk gør det. Umiddelbart ligger strålingen fra disse højteknologiske apparater et godt stykke under de internationale grænseværdier, og dermed skulle borgerne være beskyttet. Imidlertid vækker nogle forskningsresultater bekymring og kræver yderligere undersøgelser. – Vi har foreslået et projekt, der udfylder huller i den eksisterende viden, forklarer Jørgen H. Olsen, der er chef for Institut for Epidemiologisk Kræftforskning. Bred funderet undersøgelseJoachim Schüz, leder af Afdeling for Statistik og Epidemiologi, der gennemfører undersøgelsen, peger på tre hovedformål ved studiet. – For det første ser vi på brugere med et stort forbrug over lang tid. I de hidtidige undersøgelser har denne gruppe været meget lille, og man har ikke kunnet udelukke, at der var særlige risici for sådanne brugere. For det andet fokuserer COSMOS-undersøgelsen i modsætning til de fleste eksisterende studier ikke kun på kræft. For det tredje spørger vi både til mobiltelefoni og andre elektromagnetiske strålingskilder, hvorved vi bedre er i stand til at undersøge effekten af en persons eksponering, forklarer Joachim Schüz. Andre lande er medIkke færre end 100.000 danskere vil med start her i uge 44 blive inviteret til at medvirke i det omfattende forskningsprojekt, der har fået navnet COSMOS. Næste år starter lignende undersøgelser i Storbritannien og Sverige, ligesom Holland og Finland ventes at deltage. Dermed bliver der tale om det største studie nogensinde af ny teknologi og helbred med op imod én million inviterede deltagere. De medvirkende vil blive bedt om at udfylde et skema med en række spørgsmål opdelt i afsnit om blandt andet brug af mobiltelefoner, og anden ny teknologi, livskvalitet, hovedpine, søvnkvalitet, livsstil og sygdomshistorie. – Vi har forsøgt at gøre det så smertefrit som muligt at deltage. Man kan vælge mellem at udfylde spørgeskemaet online, eller at få det tilsendt med posten, og da ikke alle behøver at svare på alle spørgsmål, er det vores erfaring, at skemaet kan besvares på 30-45 minutter, siger projektleder Aslak Harbo Poulsen. De endelige svar længe undervejsDa mange af de ting, der bliver spurgt til, ændrer sig, vil de medvirkende personer modtage et nyt spørgeskema hvert 4-5 år. Endnu er det usikkert, hvor længe undersøgelsen løber, men det er ikke utænkeligt, at der vil blive tale om en tidshorisont på 20-30 år. En række mobiltelefonselskaber har indvilget i at levere de nødvendige forbrugsdata. De indhentede data opbevares under sikrede forhold,, og viser ikke, hvornår eller med hvem man har talt. Den danske del af undersøgelsen er finansieret med støtte fra Statens Strategiske Forskningsråd. Kilde: www.cancer.dk

Forrige artikelLidt frugt og grønt har også ret

Næste artikelRodfrugter er der gods i