Nyheder

12 millioner kræfttilfælde i verden i 2007

14. februar 2008

12 millioner mennesker over hele verden fik i 2007 kræft. Tallet er stigende – især i udviklingslande, for her lever flere og flere på vestlig vis – med tobak, fed mad og mangel på motion.

Tallet på 12 millioner er en vurdering fra den amerikanske kræftforening, American Cancer Society, og skønnet bygger på tal fra global kræftdatabase Globocan. Tallet er stigende. For fem år siden var Globocans skøn, at der var 10,8 millioner nye kræfttilfælde. Forskellige kræftformer Der er forskel på, hvilke kræftformer, der er de hyppigste i de forskellige dele af verden. I de industrialiserede lande er det for mænds vedkommende prostata-, lunge- og tarmkræft, og for kvinder bryst-, tarm- og lungekræft, der er de hyppigste. I udviklingslande rammes mænd oftest af lunge-, mave eller leverkræft, mens kvinder oftest får bryst-, livmoderhals- eller mavekræft. Her får flere altså kræftformer, som skyldes virusinfektioner, som det er gældende for mave-, lever- og livmoderhalskræft. – Forskellene kommer blandt andet også, fordi aldersprofilen er forskellig i landene. Nogle kræftformer rammer hyppigere yngre mennesker end andre, og i de industrialiserede lande er der flere ældre end i udviklingslandene, og man kan godt forestille sig, at der i fremtiden vil komme en eksplosiv vækst i de tobaksrelaterede kræftformer i udviklingslandene, siger Hans Storm, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse. Hudkræft stiger også kraftigt i de vestlige lande, men registreres kun få steder som f.eks. i Danmark. Tobak den store synder Den helt store synder i forhold til stigningen i kræfttilfælde er netop tobak. 1,3 milliarder mennesker ryger verden over i dag – heraf 350 millioner alene i Kina – og hele 84 procent af verdens rygere bor i udviklingslande, eller i lande med såkaldt overgangsøkonomi. Rygerantallet er i voldsom vækst, og gøres der ikke noget for at stoppe udbredelsen af tobaksrygning, ventes der at være to milliarder rygere i år 2030. Mens tobaksrygning var skyld i omkring 100 millioner dødsfald i det 20. århundrede, ventes mere end en milliard at dø af tobak i det 21. århundrede. – Egentlig burde man forbyde produktion og salg af tobak. Det produkt skulle fjernes fra markedet, for der er ingen tvivl om, at tobak er den helt store synder, når det gælder kræft. Men realistisk skal man i hvert fald gøre, hvad man kan for at begrænse salget og distributionen. WHO har besluttet en rammekonvention om tobakskontrol, som Danmark og hele EU har tiltrådt. Hvis alle lande fulgte den, ville man få bremset smugleriet af tobak, priserne blev sat op, og der var sikret hjælp til dem, der ønsker at stoppe med at ryge, og det ville for alvor kunne ses i kræftstatistikkerne, siger Hans Storm. Kilde: www.cancer.dk

Forrige artikelAktive faderfigurer er godt for børnene

Næste artikelØkologi er en klar gevinst for klimaet