Nyheder

Allergirisiko i hårfarver

25. april 2007

EU's videnskabelige komité for forbrugerprodukter (SCCP) slår fast, at en stor del af de farvestoffer, der indgår i hårfarver, er allergifremkaldende.

Hidtil har EU kun kigget på kræftfremkaldende, mutagene og fosterskadende virkninger i vurderingen af hårfarver. Nu medtages allergifremkaldende stoffer også, oplyser Kommissionen (17. april 2007).

EU-kommissionen oplyser i en pressemeddelelse, at allergi-risiko også skal indgå i den langsigtede hårfarvestrategi, der blev vedtaget i 2003. EU har tidligere besluttet at mindske allergi-risikoen fra parfumer og konserveringsmidler i kosmetik. Nu bliver det fulgt op med, at visse allergifremkaldende hårfarvestoffer i fremtiden bliver bedre reguleret.

Hidtil har hårfarvestrategien kun omhandlet kræftfremkaldende, mutagene og fosterskadende virkninger.

Allergene stoffer vurderesEU's videnskabelige komité for forbrugerprodukter (SCCP) slår i et memorandum fast, at en stor del af de farvestoffer, der indgår i hårfarver, er allergifremkaldende. SCCP har undersøgt 46 hårfarvestoffer, hvoraf 10 blev vurderet som ekstremt allergifremkaldende, 13 som stærkt allergifremkaldende og fire som moderat allergifremkaldende. Desuden er det blevet mere populært blandt de unge at bruge hårfarve, lyder det yderligere fra SCCP.

Undersøgelser foretaget af Videncenter for Allergi har i høj grad bidraget til at få bragt fokus på problematikken. Det er bl.a. resultater fra disse undersøgelser, der indgår i SCCP's memorandum, oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

EU's hårfarvestrategi EU-kommissionens strategi skal munde ud i en positivliste over tilladte farvestoffer i hårfarve. Strategien går ud på, at industrien skal indsende sikkerhedsblade om farvestofferne, som skal vurderes af SCCP. Det indebærer, at alle hårfarvestoffer for øjeblikket gennemgås for at afgøre, om de er sikre for forbrugerne at anvende. Hvis industrien ikke kan vise, at stofferne er uskadelige for vores sundhed – eller hvis SCCP ikke har vurderet dem sikre, bliver de senere forbudt i produkterne.

Der er i dag ingen regler om, at hårfarver skal være vurderet og godkendt, men enkelte farvestoffer er forbudt at bruge i hårfarver, og andre er reguleret med mærkningskrav og grænser for det maksimale indhold.

Kilde: Miljø & Sundhed

Forrige artikelRekord i forbrug af lykkepiller

Næste artikelDepressionspiller giver færre selvmord