Krop

Amalgam: Sølvplomber spøger endnu

9. marts 2017

Selvom det snart er 10 år siden, at Sundhedsstyrelsen foreslog en udfasning af amalgam, og der siden er kommet skrappere retningslinjer for brugen, fylder de gamle sølvplomber stadig en del i manges mund. Amalgam indeholder kviksølv og kan belaste kroppen, men næringsstoffer som selen kan hjælpe med udrensning.

Tandlægerne er stadigt uenige om, hvorvidt kviksølvet i amalgam er skadeligt for patienterne. Men både FØR amalgam kommer ind i munden og EFTER, at det bliver taget ud, bliver det behandlet som det giftige materiale, det er. MENS det er i munden på patienten, har det dog ikke status af toksisk materiale. Vi ved, at især varme og friktion kan få amalgam til at frigive små mængder kviksølv – en mængde, der ikke er farlig, hvis du vel at mærke er sund og rask, men som kan påvirke en i forvejen svækket krop.

Kviksølv hober sig op i kroppen, så hvor belastet, vi er af vores sølvplomber, afhænger af flere ting: har du sølvplomber sammen med andre metaller i munden, hvor mange rovfisk spiser du, og hvor i landet bor du – tæt på industri?

Hvis du har mistanke om, at du kan være særligt belastet af tungmetaller, kan du med fordel skele til nogle af de næringsstoffer, som kan hjælpe kroppen med at rense ud. Det drejer sig især om bestemte vitaminer, svovlrige forbindelser og spormineralet selen.

 

Udrensning starter i fordøjelsen

En velfungerende fordøjelse er altid grundlaget for, at din krop kan arbejde med at rense uvelkomne stoffer ud. Sørg for at pleje din tarmflora, undgå sukker og vælge grove fibre til.

Skal du decideret have fjernet sølvplomber, så er det en god idé at indtage aktivt kul før indgrebet. Hvis der skulle falde partikler ned i svælget, kan kullet nemlig binde kviksølvet, så det kan transporteres ud, inden det sætter sig i vævet.

Derudover kan du bakke op med kost eller tilskud, der er rig på svovl – MSM eller hvidløg, der ser ud til at have en positiv effekt, når det gælder udrensning af tungmetaller.

Antioxidanter spiller også en vigtig rolle i udrensningen af kroppen. E-vitamin og C-vitamin især. C-vitamin kan tages i højere doser og kan derfor være en god hjælp, når kroppen renser ud.

Og så har spormineralet selen en helt fantastisk effekt, når det kommer til at uskadeliggøre kviksølv i kroppen.

 

Kviksølv opvejes af selen

Fisk er rige på selen, og det menes netop at være årsagen til, at befolkningerne på Grønland og Færøerne, hvor der spises mange store havdyr, ikke udviser tegn på kviksølvforgiftning. De store fisk og havdyr indeholder nemlig store mængder kviksølv, som burde være et problem, når de indtages i så store mængder.

Man har fundet ud af, at selen binder sig til methyl-kviksølv (den giftige forbindelse, der opstår, når organismen optager kviksølv), og at man derved kan modvirke den negative effekt. Så når du spiser fisk, får du ofte kviksølv, men også selen, der binder og uskadeliggør det.

Selen, der er bundet til kviksølv, er til gengæld ikke til gavn på anden vis. Og vi har brug for spormineralet til mange andre formål i kroppen. Derfor er det vigtigt at få ekstra selen, hvis man er belastet af tungmetaller. I Danmark producerer virksomheden Pharma Nord den patenterede selengær SelenoPrecise – et velundersøgt tilskud af høj optagelighed – og et godt bud på at sikre sig nok af det vigtige spormineral.

 

Fjernelse af sølvblomber eller ej?

I de lande, hvor man har brugt sølvplomber i tandbehandlingen, er amalgam langt den største kilde til kviksølv i kroppen. Det vurderede WHO allerede i 1991. I dag bliver amalgam kun brugt i nødstilfælde, når tandlægen ikke kan få plastfyldningerne til at holde i en tand. Om du skal have skiftet dine gamle amalgamfyldninger ud med plast, skal afvejes nøje. For selvom kviksølvet løbende frigives, er udskiftningen heller ikke uden risici. Hvis du får fjernet sølvplomber uden beskyttelse under fjernelsen (find altid en tandlæge, der tager beskyttelsen af patienten alvorligt), så risikerer du at få langt mere af kviksølvet ind i kroppen.

Hvis du allerede har tegn på at være belastet af dine sølvplomber, kan det være en god idé at få dem udskiftet. Hvis ikke, sker der ikke noget med at lade dem være, men du kan med fordel tænke over, om du løbende får de næringsstoffer, der kan binde og uskadeliggøre methylkviksølv.

 


Værd at vide om sølvplomber

Det er ikke antallet af fyldninger i munden, som afgør, om du reagerer med symptomer på kviksølvforgiftning.

Amalgam korroderer hele tiden – og endnu hurtigere, hvis der er andre metaller i munden.

Kviksølv damper ud af amalgamfyldningerne i dine tænder hele døgnet – i større mængder hvis du tygger tyggegummi, skærer tænder, børster tænderne, drikker varme eller sure drikke.


Vi kan ikke spise os til nok selen!

Et dansk forskningsprojekt har set nærmere på, om man ved dagligt at spise 200 gram fisk og skaldyr i et halvt år kunne øge selenniveauet i kroppen til det niveau, som i andre undersøgelser har vist at have en beskyttende virkning.

Forskerne kiggede specifikt på et selen-afhængigt enzym, som hedder selenoprotein P og indgår i kroppens celleforsvar. For at mætte dette enzym, så det fungerer optimalt, skal man have omkring 100 mikrogram selen dagligt. Det lykkedes ifølge forskerne ikke at nå op på dette niveau med den kost bestående af fisk og skaldyr, som blev anvendt i forsøget.

Det var bl.a. indholdet af tungmetaller i fisk og skaldyr, der gjorde det umuligt at nå det ønskede selenniveau. Da selen binder og neutraliserer kviksølv, blev selenindholdet i fiskene forbrugt på denne proces og var ikke længere tilgængeligt for kroppen.

Vores landbrugsjord i Nordeuropa er desuden så fattig på selen, at vi heller ikke gennem vores afgrøder får tilført nok af spormineralet.


Tegn på kviksølvforgiftning

Der findes mange tegn på, at kroppen er belastet af tungmetaller, og især ved autoimmune sygdomme kan det betale sig at være opmærksom på problemet. Hvis flere af disse symptomer er tilstede, bør du overveje, om tungmetaller kan spille ind:

  • unormal træthed, svimmelhed
  • smerter
  • hukommelses- og koncentrationsproblemer, angst
  • kredsløbsforstyrrelser
  • mavetarmproblemer m.m.
  • allergier

 

Forrige artikelSådan får du et godt indeklima

Næste artikelGnocchi med smør, grønkål og parmesan