Nyheder

Antibiotika øger risiko for tarmkræft

Foto: Adobe Stock
7. oktober 2021

Svenske undersøgelser finder sammenhæng mellem indtaget af antibiotika og risiko for kræft i en del af tarmen. Årsagen er endnu ukendt, men bakteriefloraen i tarmen kan være en mulig forklaring. Det bliver nu undersøgt nærmere.

Antibiotika er jo på mange måder fantastisk, fordi medicinen betyder, at vi ikke længere dør af sygdomme, som tidligere tog livet af rigtig mange mennesker. Men enhver medicin har bivirkninger, og antibiotika er ingen undtagelse. En sideeffekt ser ud til at være, at behandling med antibiotika øger risikoen for kræft i den forreste og midterste del af tyktarmen.

Omkring 3500 danskere får årligt konstateret kræft i tyktarmen, og kræftformen har en god overlevelsesprocent. Omkring 86 procent af kræftramte er i live et år efter diagnosen. Men selvom det altså på ingen måder er en dødsdom at få tyktarmskræft, er det stadig en alvorlig sygdom, som kræver behandling og i en del tilfælde også kemoterapi.

Derfor er det også vigtig at vide, hvordan man kan mindske sin risiko for at udvikle kræftformen, og her peger det nye studie altså på, at det er en god ide at mindske sit antibiotikaforbrug – og muligvis passe på sin tarmflora.

Flere studie viser det samme

Den svenske undersøgelse er et registerstudie, hvor forskere har set på tal for kræftramte i en periode og sammenholdt de data med antibiotikaforbrug. Tallene er sammenlignet med en rask kontrolgruppe. Og her fandt forskerne altså, at der procentvis var flere af de kræftramte, som havde modtaget en eller flere antibiotikabehandlinger i årene inden deres diagnose, end det var tilfældet for de kræftfri. Studiets resultater understøttes af en britisk undersøgelse fra 2019, som kom frem til samme konklusion. 

Det er selvfølgelig en svær problemstilling, for antibiotika udskrives ikke bare til højre og venstre, og der kan være rigtig gode grunde til at modtage medicinen. Kræftforsker Sophia Harlid ved Umeå Universiteten i Sverige mener dog, at der nogle gange kan være grund til besindighed, når det kommer til medicinen. 

Selvom antibiotikabehandling i mange tilfælde er nødvendig og redder liv, bør der udvises forsigtighed ved mindre alvorlige lidelser, som under alle omstændigheder formentlig vil blive bedre. Frem for alt for at forhindre bakterier i at udvikle resistens, men som dette studie viser, også fordi antibiotika kan øge risikoen for fremtidig tyktarmskræft, udtaler hun ifølge Videnskab.dk.

Et andet interessant aspekt er, hvorfor medicinen har en effekt på kræftrisikoen, og her mener nogle forskere, at forklaringen skal findes i tarmens bakterieflora.

Kærlighed til tarmen

Bakteriefloraen i tarmen er vigtig for vores sundhed, og der bliver stadig gjort store forskningsmæssige gennembrud i, netop hvor stor betydning tarmfloraen har for hele kroppen. Men tarmens mikroorganismer bliver voldsomt påvirket af antibiotikabehandling, som jo har til hensigt at slå bakterier ihjel. Derfor er det også nærliggende at undersøge, om forklaringen på den øgede kræftrisiko skal findes her. Det vil et norsk studie forhåbentlig gøre os klogere på i fremtiden.

Studiet ser nemlig nærmere på bakteriesammensætningen i tarmen, livsstilsfaktorer og forstadier til kræft. Der er endnu ikke publiceret resultater fra studiet.

Men hvis man vil tage sagen lidt i egen hånd, er der altså god fornuft i at give sin tarmflora lidt ekstra kærlighed efter en antibiotikabehandling for at sikre, at det er de gode bakteriestammer, som vokser frem. Det kan man gøre ved at spise syrnede mælkeprodukter som yoghurt, der indeholder mælkesyrebakterier. Man kan også tage et kosttilskud af probiotika, som indeholder millioner af mælkesyrebakterier – men ingen mælk.

De bakteriestammer, som man får, ved at spise fermenterede produkter eller et kosttilskud er veldokumenterede for at have en række positive effekter på tarmsundheden. Både som led i antibiotikabehandling og generelt. 

Forrige artikelSundhed i alle størrelser

Næste artikelTager telefonen tid fra dit barn?