Nyheder

Antibiotikaforbrug sætter rekord

26. september 2007

Forbruget af antibiotika til mennesker er steget hvert år i de seneste ti år. Statens Serum Institut forudser stigende problemer med resistens

De danske sygehuse har i løbet af de seneste 10 år øget forbruget af antibiotika med mere end 50 pct. Det viser tal fra DANMAP-rapporten om antibiotika og resistens i Danmark. Rapporten viser ligeledes, at forbruget uden for sygehusene hos praktiserende læger, speciallæger og på plejehjem er steget med ca. 20 pct. i den samme periode. »De seneste 10 år har vi hvert år set en mindre stigning i forbruget af antibiotika til mennesker. Det er ikke alarmerende, når man ser på det enkelte år, men set over en 10-års periode er det en bekymrende udvikling. Derfor vil Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen følge udviklingen nøje de kommende år,« siger overlæge Niels Frimodt-Møller fra Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Stigningen i antibiotika-forbruger er især sket inden for de nyere og bredspektrede midler, og det har afspejlet sig i en stigende forekomst af resistens i blandt andet E. coli-bakterier. I de seneste år er der konstateret flere multiresistente bakterier i Danmark end tidligere, hvilket ifølge Statens Serum Institut kan hænge sammen med den øgede brug af bredspektrede antibiotika. Forekomsten af resistens er dog fortsat lav i sammenligning med andre europæiske lande.Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut kender ikke årsagerne til det stigende forbrug, men et bud kan været, at lægerne giver højere doser, og at der er flere ældre patienter. Sygehusene har et øget antal indlæggelser årligt, hvilket kan medvirke til et øget forbrug. Samtidig er liggetiden på sygehuset blevet kortere, så mange patienter får supplerende antibiotikabehandling udskrevet af egen læge efter sygehusopholdet. En bedre registrering af recepterne skal fremover gøre det muligt for Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut at se, hvilke sygdomme de enkelte antibiotika bruges til, og Niels Frimodt-Møller håber, at det kan give en forklaring på det øgede forbrug af antibiotika. Kilde: Dagens Medicin

Forrige artikelKræft kan rykkes op med rod

Næste artikelKampagne: Druk er farligere end du tror