Nyheder

Bæredygtig linje for dansk import

23. september 2021

Danmark bidrager årligt til afskovning i udlandet. Det gør vi, fordi vi i høj grad importerer produkter som palmeolie og soja, der bruges i blandt andet landbruget. Produktionen af disse varer tager dagligt livet af skovområder, men det skal være slut, siger regeringen. 

Tidligere i år kunne WWF Verdensnaturfonden berette, at Danmark lå i top ti over EU-lande med det største afskovningsaftryk. Ser man pr. indbygger, ligger vi i top tre. Det er i høj grad Danmarks import af palmeolie, som bliver brugt i blandt andet kosmetik og rengøringsmidler, samt soja, som bliver brugt som foder i landbrugsproduktionen, der sikrer os de pladser. Men det skal være slut, siger regeringen.

Med et nyt udspil lægger de nemlig op til, at al import af palmeolie og soja i 2025 skal være afskovningsfri produktion. Altså må der ikke være ryddet skov for at gøre plads til produktionen af palmer og soja, hvis produkterne skal finde vej over de danske grænser.

Ambitionen møder glæde hos WWF Verdensnaturfonden, som dog understreger, at det er vigtigt med klare fælles rammer for at indfri målet, og at danske virksomheder og aktører skal inddrages, hvis planen skal lykkes. 

Mangler langsigtet forpligtigelse

WWF Verdensnaturfonden pointerer, at der allerede nu er en velvilje blandt danske virksomheder og aktører til at adressere og gøre noget ved problemet. Men fordi det er en kompleks problemstilling, peger de på, at der skal gøres en politisk indsats på flere niveauer, og at der sættes klare politiske rammer og målrettet støtte, hvis importen i 2025 ikke længere må bidrage til afskovning. 

Velviljen kan blandt andet ses i, at der allerede nu under Dansk Initiativ for Etisk Handel eksisterer en soja- og palmeoliealliance, som mange danske virksomheder har tilsluttet sig, og som netop har til hensigt at sikre afskovningsfri produktion. 

[relateredehistorier]

Men hvis regeringens 2025 mål skal indfries, er der behov for mere handling, mener generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg. Og her halter regeringens udspil efter hans mening. 

For selvom der med udspillet er afsat midler til indsatsen, er det ikke nok, forklarer han,.

– Vi savner dog, at en langsigtet forpligtelse og en stigende ambition ud over 2022 også illustreres i finanslovsforslaget. Etablering af bæredygtige leverandørkæder og minimering af Danmarks globale klimaaftryk – som konsekvens af blandt andet vores import af soja – kan ikke gennemføres på blot et år. Det kræver en indsats over en længere årrække. Puljen bør forankres i danske virksomheder og aktører, som supplement til den nationale indsats for ansvarlig og afskovningsfri dansk import, afslutter Bo Øksnebjerg. 

EU skal med

Fældning af skovområder er en klimabelastning. Faktisk viser beregninger fra Københavns Universitet, at den danske import af palmeolie og soja medfører emissioner på over 7 millioner tons CO2 ækvivalenter årligt på global plan, og at det tal kan reduceres markant, hvis man sikrer afskovningsfri produktion. 

Og flere af de danske ministre peger også i forbindelse med udspillet på, at Danmark med sin position har et ansvar. De peger dog også på, at en ren dansk indsats ikke kan stå alene. For selv hvis Danmark lykkes med at sikre afskovningsfri import, så løser det ikke problemet alene. Derfor er en del af planen også at lægge pres på EU for handling på området og at afsætte midler til blandt andet fattigdomsbekæmpelse i produktionslandene, som kan være med til at sikre en mere bæredygtig produktion. 

Og det spor er WWF Verdensnaturfonden enig i. For som de forklarer, så er der behov for en grundlæggende markedstransformation af de værdikæder, som i dag er skyld i afskovning. Og det opgør, kan vi ikke tage alene. 

Forrige artikelKost og livsstil til sunde knogler

Næste artikelUlovlig sprøjtegift må stadig bruges i dansk landbrug