Nyheder

Bevæg dig for sundheden

14. februar 2008

Sammenhængen mellem overvægt og livsstilssygdomme er efterhånden veldokumenteret. Overvægtige har større risiko for at få en livsstilssygdom. – I Danmark er næsten halvdelen af den voksne befolkning overvægtig.

En overvægtig person i god fysisk form har dog ikke nødvendigvis større risiko for at udvikle en livsstilssygdom end en normalvægtig person i dårlig fysisk form. Fysisk aktivitet reducerer altså den sammenhæng, der normalt ses mellem overvægt og forekomst af livsstilsrelateret sygdom.

Stofskifte- og kredsløbskonditionMan kan ved træning af lav til moderat intensitet forbedre sin stofskifte kondition uden at forbedre kredsløbskonditionen væsentligt. Stofskiftekondition er et mål for musklernes evne til at regulere forbruget af næringsstoffer, mens kredsløbskondition er udtryk for kroppens evne til at optage ilt.

God kredsløbskonditionen kræver, at man er fysisk aktiv ved høj intensitet, mens en god stofskiftekondition kan opretholdes ved mere hverdagsprægede aktiviteter såsom aktiv transport (gang og cykling), gang på trapper eller havearbejde. De små ændringer i hverdagens bevægelsesmønster er vigtige og øger samtidig energiforbruget, hvilket mindsker risikoen for, at man over en årrække udvikler overvægt. Fysisk aktivitet har en positiv betydning for sundheden og handler altså ikke kun om at smide nogle overflødige kilo.

Sociale forskelle i fysisk aktivitetSociale forskelle i sundhed beskrives ofte i relation til uddannelses niveau, socioøkonomisk status eller indkomst. Forskellen kan også erkendes på bevægelsesområdet, hvor andelen af fysisk aktive stiger med stigende uddannelsesniveau. I Danmark vurderes det, at 30-40 % af den voksne befolkning er fysisk inaktive, hvilket vil sige, at de er moderat fysisk aktive mindre end 2½ time ugentligt. Der er relativt flest fysisk inaktive blandt overvægtige, indvandrere, arbejdsløse, fattige og borgere med kort uddannelse. Den sociale forskel afspejler sig også hos børn, idet børn fra mindre ressourcestærke familier generelt er mindre fysisk aktive end deres jævnaldrende. Da der ses en stor sundhedsmæssig gevinst hos personer, der går fra at være fysisk inaktive til at være moderat fysisk aktive, er det vigtigt at rette fokus mod de sociale forskelle fx de mindre ressourcestærke småbørnsfamilier. Leg dig sundFødevarestyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udviklet materialet leg dig sund, der skal motivere de danske familier med børn i alderen 1-6 år til at leve sundere. Budskabet om, at det skal være let, sjovt og overskueligt at leve sundt, skal blandt andet udbredes af sundhedsplejersker og konsultationssygeplejersker, som er i tæt kontakt med mange småbørnsfamilier.Materialet omfatter bl.a. hæftet Rend og Hop med Yum-Yum som giver konkrete og billige ideer til overskuelige og inspirerende aktiviteter i hverdagen. Der er også forslag til mindre ændringer i de daglige vaner, såsom aktiv transport, der kan bringe mere bevægelse ind i hverdagen.Et sundt vægttabKostrådene er ikke slankeråd, men en vigtig ingrediens, hvis man ønsker et sundt vægttab. Mere bevægelse i hverdagen bør derfor kombineres med en sund og varieret kost. Kilde: www.altomkost.dk

Forrige artikelØkologi er en klar gevinst for klimaet

Næste artikelFastfood smadrer din lever