Nyheder

Bliv klog på din livsstil og kræftrisiko

1. februar 2007

Hvad kan være en trussel mod det lange, sunde liv? Det er temaet i en ny lærebog fra Kræftens Bekæmpelse, hvor 17 fagfolk gør status over, hvad det er i vores livsstil og nære omgivelser, der kan øge risikoen for kræft senere i livet. Bogen “Livsstil, sundhed og kræft” er skrevet til gymnasieelever, men almindeligt interesserede kan også læse med.

Bogens 17 forfattere vil ikke gøre sig til herrer over, hvad der er et godt liv, for det er meget individuelt, og definitionen på et godt liv varierer meget fra menneske til menneske. Men de tør godt at give et bud på, hvad der er et sundt liv, og hvad vi kan gøre for at mindske risikoen for at få kræft senere i livet. Uden at blive for skråsikre. For på trods af, at vi ved, at rygning, alkohol, overvægt og overdreven soldyrkning øger risikoen for kræft, så kan de kendte risikofaktorer kun forklare, hvorfor ca. en tredjedel af alle kræfttilfælde opstår. Alligevel er fagfolkene enige om, at hele 80 pct. af alle kræfttilfælde opstår på grund af uhensigtsmæssige påvirkninger fra vores livsstil og nære miljø. Den usikre kræftrisikoDerfor bevæger bogen sig også væk fra de sikre risikofaktorer, og omtaler nogle af de forhold i vores livsstil og miljø, som muligvis kan fremkalde eller forebygge kræft.-I bogen diskuterer vi for eksempel, hvad der taler for, at motion kan forebygge kræftsygdomme. Og hvad der taler imod. Vi fortæller også, hvorfor vores kostvaner måske kun har en lille indflydelse på vores kræftrisiko, og det måske mest er det røde kød og et stort alkoholforbrug, som vi skal tage os i agt for, siger Per Kim Nielsen fra Kræftens Bekæmpelse, som er medforfatter og redaktør på bogen. Til kritisk læser og forbrugerEn stor del af bogen handler også om, hvordan man kommer frem til denne viden. For den bliver typisk bragt til veje gennem epidemiologiske studier, og det får læseren en grundig introduktion til.-Det vil bl.a. gøre det klart for læseren, at det ikke er nok med én undersøgelse, der viser, at rødvin beskytter mod brystkræft, når andre undersøgelser peger i den anden retning. Der skal flere til, før man kan udtale sig så skråsikkert. Vi håber også, at vores bog kan gøre fremtidens avislæsere og fjernsynskiggere mere kritiske over for de nyheder, som vi dagligt bliver præsenteret for i pressen, siger Per Kim Nielsen. Bogen handler også om de mange tusinde nye kemiske stoffer – lige fra flammehæmmere til hormonforstyrrende stoffer – som vi i dag stort set ikke kender sundhedsrisikoen ved.Og hvorfor det kan tage over 20 år, fra man har en kræftmistanke til et kemikalie, til man giver kemikaliet betegnelsen “kræftfremkaldende for mennesker”. Hvad kan vi gøre for at nedsætte kræftrisikoen?Endelig giver bogen også sine bud på, hvad man som individ og land kan gøre for, at færre danskere får kræft. F.eks. hvordan en stram lovgivning på rygeområdet, kunne gøre et kraftigt indhug på antallet af nye kræfttilfælde. -Vi håber, at bogen kan bruges som inspiration for gymnasieelever til deres specialer eller til brug i den tværfaglige undervisning på de naturvidenskabelige fag. Vi håber også, at den kan skærpe interessen for området så meget, at eleverne på længere sigt vil gå med os ind i jagten på kræftens årsager, og være med til at sikre en god lovgivning på området, siger Per Kim Nielsen.

Bogen kan købes for 125 kr. hos Kræftens Bekæmpelse eller hos boghandlere. Bogen er en efterfølger til “Bogen om kræft”, og de to bøger kan med fordel læses i forlængelse af hinanden. “Bogen om kræft” handler om, hvordan kræft opstår biologisk, og hvordan man kan bruge den viden til at bekæmpe sygdommen. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Forrige artikelFund af DEHP i parfumer

Næste artikelNyt ernæringsmærke er på vej!