Nyheder

Børneundersøgelser er effektive

10. oktober 2007

De forebyggende børneundersøgelser er effektive til at indkredse helbredsproblemer hos børn. Hos hvert tredje barn har den praktiserende læge fundet eksem, infektioner, overvægt eller andre problemer af betydning for sundheden

Hos hvert syvende barn har lægerne vurderet symptomerne som væsentlige for barnets helbred. Hos de to- til fireårige bliver ca. hvert tiende barn henvist til videre behandling. Desuden giver børneundersøgelserne forældrene tryghed.Det viser en ny kortlægning af de forebyggende sundhedsundersøgelser hos egen læge, som Sundhedsstyrelsen omtaler på sin hjemmeside. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har for Sundhedsstyrelsen undersøgt effekten af de syv forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge, som børn gennemgår inden skolealderen. Oplysninger blev indhentet via spørgeskemaer, interviews og registre. I spørgeskemaundersøgelsen deltog 422 læger og 920 forældre, og i alt 1198 børneundersøgelser blev beskrevet fra august 2006 til februar 2007.Undersøgelsen dokumenterer en social slagside, når det gælder deltagelse i undersøgelsen.

Børn, hvis forældre er enlige, arbejdsløse, kortuddannede eller med lav indkomst, deltager ikke så hyppigt i undersøgelserne som andre børn. De forebyggende børneundersøgelser har eksisteret siden 1947. Alle børn i Danmark får frem til skolealderen tilbudt syv undersøgelser hos deres egen læge. Kilde: Dagens Medicin

Forrige artikelSøvnen påvirker livets længde

Næste artikelKort skolegang øger risiko for demens