Nyheder

Botox ødelægger kommunikationen

2. juni 2015

Ansigtets mimik er af vital betydning for din kontakt til dig selv og andre, og kosmetisk brug af botox forstyrrer mimikkens nonverbale kommunikation.

Både i udlandet og i Danmark bliver der foretaget flere og flere botox-behandlinger i kosmetisk øjemed. Botox er en forkortelse af botuliumtoksin, og er en gift, der midlertidig lammer nerverne i den specifikke muskel, det sprøjtes ind i, så mimik og rynker fremstår mindre synlige.

Den begrænsede mimik fører dog andet end manglende rynker med sig. De amerikanske forskere Tanya L. Chartrand og David Neal har undersøgt, hvad det betyder for aflæsning og forståelse af andres følelser, at man som bruger af Botox ikke kan aktivere hele sin ansigtsmimik.

Mimikkens vigtige opgaver

Sammen med tidligere neurologisk forskning på området, påviser de, at ansigtets reflektoriske mimik bruges til mindst tre vigtige psykologiske funktioner:

1. Andre mennesker ser og afkoder ubevidst din mimik, hvilket hjælper dem til at forstå din følelsesmæssige stemning lige nu.

2. Du bruger ubevidst din egen mimik, når du ser og i et splitsekund kopierer andre menneskers mimik, hvilket hjælper dig til at afkode deres følelsesmæssige stemning.

3. Du bruger din egen mimik til at kunne mærke dine egne følelser. Din krops umiddelbare reaktioner er lynnhurtige og går stærkere end dine mentale reaktioner. Du når f.eks. at vrænge lidt på næsen, allerede før du bliver bevidst om, at der overhovedet er en ubehagelig lugt. At du kan mærke din egen næserynken, hjælper dig til at forstå, at der er noget i nærheden, du væmmes over, og som du gerne vil trække dig væk fra.

Krop og hjerne i tæt samarbejde

Det kan lyde mystisk, fordi vi har haft tradition for at betragte hjernen som enevældskonge over varetagelse af kroppens behov. Men den neurofysiologiske forskning viser at både hukommelse, følelser og andre kognitive processer er knyttet til kroppens sensoriske og motoriske nervesystem såvel som til hjernen.

Krop og hjerne reagerer på og hjælper hinanden i en evig vekselvirkning, og lukker man af for noget af forbindelsen, vil resten af systemet have mindre information at træffe kvalificerede valg ud fra.

Psykolog Susan Hart fortæller om at kunne mærke andres følelser:

– Når en følelse kommer til udtryk i ansigtet og bliver set af en anden, vil vedkommende være i stand til at fornemme den samme følelse i sig selv. Dette forbindelsessted gør det muligt både kropsligt, følelsesmæssigt og tankemæssigt at indgå i et samspil med andre.

At man kan se og ubevidst forstå andre menneskers følelser og situation, er grundlaget for evnen til at føle empati. Denne evne får svære arbejdsvilkår, når man ved hjælp af Botox hæmmer en del af ansigtets mimik. Som botox-bruger kan du således få problemer med:

1. At andre mennesker får svært ved at tyde din stemning rigtigt, fordi de ikke kan aflæse og forstå dit ansigtsudtryk.

2. At du ikke kan lave den ultrakorte efterligning af andres ansigtsudtryk med dit ansigt, og derfor kan få svært ved at fornemme de finere nuancer i deres humør og situation.

3. At du ikke kan udføre de små automatiske bevægelser med dine ansigtsmuskler, som hjælper dig til at mærke, hvordan du har det. Du kan derfor få vanskeligheder med at mærke dine egne følelser og kropslige stemninger.

De sociale konsekvenser

Ud fra denne viden kan det diskuteres, hvilke konsekvenser Botox kan få for brugerens samspil med andre mennesker. Misforstår du hendes humør, hensigter, handlinger eller kommentarer, fordi hun ser ligeglad eller fjern ud, mens hun taler til dig? Fejltolker hun din ageren, fordi hun ikke kan kopiere dit udtryk og dermed få adgang til de følelser i hende selv, der svarer til din stemning? Og hvad med interaktionen med børn og babyer, som er afhængige af den intime kontakt med spejling og afstemning af følelser?

– Flere undersøgelser har vist, at social udelukkelse har en entydig negativ biologisk effekt. Når de spejlende resonanssignaler udebliver, formindskes følelsen af socialt tilhørsforhold og selvværdet og identitetsfølelsen svækkes, – siger psykolog Susan Hart.

– Spejlneuronsystemet er et socialt orienteringssystem, og når man ikke kan orientere sig, bliver sociale situationer uberegnelige og føles farlige. I enhver faresituation aktiverer organismen selvbeskyttelsesstrategier og reagerer med stressreaktioner.

Ikke at kunne aflæse andres følelser og at andre ikke kan aflæse dine, påvirker altså ikke kun dig selv, men også dine omgivelser i en negativ retning. Og de fejlfortolkede episoder kan være svære at afklare og råde bod på efterfølgende, hvis man ikke bliver opmærksom på, at der overhovedet er sket en misforståelse. For hun kan jo også bare være sur på dig.

Sundhedsstyrelsen oplyser ikke om disse mulige konsekvenser ved brug af Botox, som ifølge sund.dk og Danmarks Apotekerforening herhjemme er steget med 75 pct. fra 2006 til 2012.

Fakta om kosmetisk brug af Botox

Efter en indsprøjtning med Botox vil musklen ikke længere reagere automatisk, når man prøver at aktivere den f.eks. i et smil eller en panderynken. Når musklen ikke bevæger sig, vil den overliggende hud heller ikke gøre det, og derfor forhindres smile- eller panderynker i at udvikle sig over tid. De rynker, man allerede har dannet, vil ikke fremstå så tydelige, fordi musklen nedenunder ikke aktiverer dem, mens den er lammet. En botox-behandling varer typisk 3-4 måneder, hvorefter effekten fortager sig. De manglende rynker og det glatte ansigt kan få botox-brugeren til at fremstå mere ung end hun er, og et stigende antal mennesker vælger at bruge Botox som et middel til at undgå alderens tegn.

Kilder: Neuroaffect.dk, information.dk, sundhed.dk

Forrige artikelImmunforsvar åd kræftsvulst

Næste artikelDen dejligste daal (Sys Bjerre)

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.