Nyheder

Cannabis mod smerter: Virker det?

Foto: Adobe Stock
8. april 2021

En stor ny undersøgelse konkluderer, at cannabis af forskellig art ikke virker smertelindrende. Men udvalgte studier siger konklusionen imod, og hovedforskeren bag undersøgelsen vil heller ikke opfordre patienter til at lægge cannabis på hylden, hvis de mærker, det virker for dem.

I debatten om cannabis til medicinsk behandling, bliver svaret ofte meget sort/hvidt, og mange begreber og forståelser mudret sammen. I Danmark påbegyndte man i 2018 en forsøgsordning, som giver læger mulighed for at udskrive cannabis til medicinsk brug.

Lægen bør følge den vejledning, som er lavet af Lægemiddelstyrelsen og indikerer, hvilke typer patienter, der bør tages i betragtning til at få en recept. Det gælder kræftpatienter, som grundet deres sygdom og behandling har smerter eller kvalme, mennesker med spasmer som følge af multipel sclerose eller rygmarvsskader, eller mennesker med en kronisk smertetilstand og nervesmerter.

Patientforeninger som Gigtforeningen kæmper for, at deres medlemmer også kan komme på listen over retmæssige kandidater til behandling, men til syvende og sidst er det op til den enkelte læge, hvem de vil udskrive cannabis til. 

[relateredehistorier]

Når det er slået fast, er det vigtigt at få på plads, hvad medicinsk cannabis er, for der er flere kategorier.

Den første kategori er godkendte lægemidler, som man har kunnet få på recept siden 2011. Det gælder olier, kapsler og mundspray. Cannabis til medicinsk brug er dele af selve planten, som man eksempelvis kan lave te af eller indånde dampe fra. Cannabis til medicinsk brug, som udskrives fra lægen og købes på apoteket, er dyrket under kontrollerede forhold uden brug af pesticider, og hvor der er kontrol med mængderne af de aktive stoffer CDB og THC i produktet.

Smertelindring kan ikke konkluderes

Med de begreber på plads er det næste – og væsentlige – spørgsmål selvfølgelig, om medicinsk cannabis og cannabis til medicinsk brug virker efter hensigten. For også her er der meget forskellige beretninger. Et nyt stort udredningsarbejde ledt an af smerteforsker ved Aalborg Universitet Lars Arendt-Nielsen konkluderer, at cannabis ikke virker smertelindrende i praksis. 

Forskningen, som han har stået i spidsen for, har samlet studier, der indbefatter mere end 7000 smertepatienter, foruden en lang række indledende studier, som har undersøgt effekten på forsøgsdyr. Og her kommer de altså frem til, at selvom cannabis har en god effekt på nervesystemet hos forsøgsdyr, ses ikke samme virkning hos deltagerne i de kliniske forsøg. Til gengæld finder de en stor sandsynlighed for bivirkninger. 

Undersøgelsens resultater handler udelukkende om medicinsk cannabis, der indeholder både CBD og THC, og altså ikke eksempelvis CBD-olier renset for det euforiserende stof.

Israelske kvinder var glade

Undersøgelsen er den største af sin art på verdensplan, og det har taget mere end to år at komme frem til konklusionen. Dykker man lidt ned i arbejdet med at nå frem til konklusionen, kan man læse, at der blev identificeret 57 kliniske studier, som samlet blev vurderet til at have et studiedesign, der gjorde, at man vurderede kvaliteten for lav til, at disse kunne bruges til noget. Herefter undersøgte man feltet for randomiserede studier og igen kom man frem til, at studierne grundet partiskhed ikke kunne sige hverken for eller imod forskellige typer af cannabis’ evne til at virke smertelindrende. 

I henhold til bivirkninger fandt man en risiko for afhængighed. Man fandt også, at der så ud til at være en sammenhæng mellem mængder af indtag og risikoen for blandt andet psykoser og bilulykker. 

Der findes dog også studier, som netop peger på smertelindring. Et af disse er et forsøg på mere end 900 ellers raske, kvindelige israelske smertepatienter, som blev udgivet i European Journal of Internal Medicine. Her oplevede 93 procent en smertelindring, og i gennemsnit vurderede deltagerne, at deres smerter faldt fra otte til fire på et 10-trins skala. Et tysk studie finder også, at særligt kvinder over 60 har positiv effekt af cannabis til at lindre smerter. 

Tal med din læge

Samlet set er der stadig megen usikkerhed forbundet med de forskellige typer af medicinsk cannabis og cannabis til medicinsk brug, når det kommer til smerter. Derfor opfordrer Lars Arendt-Nielsen heller ikke til, at man stopper sin behandling, hvis man mærker en effekt, men at man løbende er i dialog med sin læge om effekt og bivirkninger. Derudover appellerer han og hele holdet til, at der forskes yderligere i emnet for også at blive klogere på, om nogle smertepatienter har større sandsynlighed end andre for at opleve en lindring med lav forekomst af bivirkninger.

Som med al nyere medicin, er der uvished forbundet med effekt og især potentielle langtidsvirkninger. Men for alle typer af cannabis, der skal bruges som led i en medicinsk behandling, kan man konstatere, at man ved at gå gennem lægen sikrer en højere grad af produktsikkerhed, da både planter og andre typer af medicinsk cannabis, som gives på recept, er underlagt forskellige grader af kontrol. 

Forrige artikelLidt mindre til den søde tand

Næste artikelDeodoranter og livsstil

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.