Krop

Cannabis – sundt eller helt skævt?

Foto: Scanpix/Iris
10. juni 2019

Hamp er en fantastisk råvare. Den er så næringsrig, at vi mennesker faktisk kan leve af hamp alene. Hampefrøene indeholder alle nødvendige essentielle næringsstoffer, som vi mennesker har behov for. Men det meste af opmærksomheden løber de euforiserende virkninger stadig med.

Hampplanten er let at dyrke, hårdfør og nøjsom, og udover det næringsrige indhold, kan hampefibrene forarbejdes til blandt andet bæredygtig isolering, møbler, tøj, kanvas, reb og papir.

Men det er ikke primært disse egenskaber, planten skaber associationer med. Hamp er igennem tiderne blevet forbundet med euforiserende stoffer som hash eller cannabis, men i den seneste tid har begrebet medicinsk cannabis også fyldt i mediebilledet. Trods hampeplantens noget nær perfekte ernæringsmæssige sammensætning, så er det nemlig temmelig væsentligt at skelne imellem de forskellige hampesorter.

Det er eksempelvis langt fra alle hampesorter, der indeholder THC – tetrahydrocannabinoler – stoffet med den euforiserende effekt.

De hampesorter, der hidtil har været dyrket i Danmark, indeholder primært CBD – cannabidiol – der ikke har euforiserende effekt, men derimod indirekte kan påvirke en række funktioner og mekanismer i organismen. Med den nye forsøgsordning for medicinsk cannabis har enkelte avlere fået særlig tilladelse til at dyrke de hampesorter, der også indeholder THC, og hensigten er at kunne producere medicinsk cannabis til blandt andet smertelindring, sclerose- og cancerbehandling.

Medicinsk cannabis-produktion i Danmark

Flere danske virksomheder har fået særlig tilladelse til at dyrke de THC-holdige hampeplanter under den såkaldte udviklingsordning. Flere af firmaerne er indgået i forskellige former for joint ventures imellem eksempelvis canadiske selskaber og danske virksomheder, og flere af disse har opkøbt tidligere gartnerier.

Disse selskaber har ønsket at kombinere canadiernes store viden og erfaring omkring cannabisproduktion med danske traditioner indenfor kvalitetsorienteret gartneridrift. Målet er at producere et bredt udvalg af medicinsk cannabis.

Forventningerne til fremtidens produktion af medicinsk cannabis er store, og interessen for cannabisprodukter til medicinsk brug er stærkt stigende. I de lande, hvor man har godkendt produktion og salg af medicinsk cannabis, har omsætningen været næsten eksplosiv.

Hertil er vi endnu ikke nået endnu i Danmark, hvor et par af selskaberne håber at kunne få godkendt de første produkter til lancering på det danske marked inden længe.

Mere om medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis produceres af cannabisplantens topskud eller blomster, og det er skuddene og blomsterne og plantens harpiks, der bruges til fremstilling af medicinske præparater. Man har identificeret mere end 500 naturlige forbindelser i cannabisplanten som eksempelvis cannabinoider, flavonoider, terpener og en lang række andre plantenæringsstoffer.

De to vigtigste aktivstoffer i cannabisplanten er THC og CBD.

THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) er en af de allervigtigste cannabisforbindelser, men også det cannabinoid, der kan påvirke psykoaktivt og kan gøre os euforiske ved indtag.

CBD (cannabidiol) er også et cannabinoid, der ligner THC til forveksling i struktur og opbygning, alligevel er der signifikante forskelle i deres effekt, og CBD afføder ingen euforisk effekt ved indtag.

Såvel THC som CBD er de vigtigste aktivstoffer i medicinsk cannabis, og de påvirker de forskellige receptorer på hver sin måde, og såvel balancen imellem dem som tilstedeværelsen af de rette hjælpestoffer, kan være afgørende i forhold til, hvilke gener man specifikt ønsker at behandle.

THC aktiverer receptorerne direkte, hvorimod CBD virker indirekte. Når THC og CBD påvirker kroppens receptorer, moduleres signaleringen i hjernens neuroner. Eksempelvis kan CBD indirekte hæmme kroppens inflammatoriske respons. Forholdet mellem THC og CBD i medicinsk cannabis er derfor afgørende for den kliniske effekt.

I Danmark anbefales brug af medicinsk cannabis til følgende lidelser: Kronisk neuropatisk smerte, smerter i forbindelse med cancer, multipel sclerose, rygmarvsskader med neuropatisk smerte og spasmer og som led i palliativ pleje.

Der findes i dag læger, der har specialiseret sig i medicinsk cannabis, og som forestår rådgivning og receptudskrivelse på private lægeklinikker. Alle læger kan i realiteten ordinere medicinsk cannabis til patienter, hvis de skønner, at det vil kunne have en positiv effekt på patienten.

Lægelige erfaringer

Speciallæge Edith Raffn behandler kræftpatienter med medicinsk cannabis på klinikken Medicanna i Hillerød (www.medicanna.dk). Hun tilser og doserer patienterne individuelt.

– Indtag af medicinsk cannabis bevirker, at nogle af patienterne lever længere, måske fordi deres almentilstand bedres, siger Edith Raffn.

– Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden, fordi flere og flere læger og hospice-læger er begyndt at udskrive det, muligvis fordi de oplever, at deres patienter bliver hjulpet.

Edith Raffn tilføjer, at hun håber, at medicinsk cannabis bliver godkendt af Lægemiddelstyrelsen og bliver betydeligt billigere, end det er i dag, så alle – uanset indkomst – kan få råd til behandlingen.

Et paradoks

Det koster cirka 5000,- kr. om måneden for en kræftpatient at indtage en kombination af THC- og CBD-olie. Har du en terminalerklæring, så kan du få den medicinske cannabis betalt. Erfaringerne viser, at en del af de terminale kræftpatienter lever længere, når de får medicinsk cannabis.

Desværre bevirker det i mange tilfælde, at de så får frataget deres terminalerklæring. Dermed bortfalder også tilskuddet til den dyre medicin, der er med til at holde dem i live. Mange har ikke råd til selv at betale 5000,- kr. om måneden for den medicinske cannabis, og det kan have konsekvenser for deres fortsatte liv.

Der er derfor stort behov for en ændring af denne uhensigtsmæssige praksis, primært af hensyn til patienterne, men også for at kunne anvende disse erfaringer konstruktivt som basis for fremtidige beslutninger og godkendelser.

Forskning omkring smertelindring

Det seneste års tid har budt på en række lovende forskningsresultater i forhold til medicinsk cannabis som smertelindrende middel. I februar 2018 blev der blandt andet offentliggjort en undersøgelse i European Journal of Internal Medicine, hvor mere end 900 ældre israelske smertepatienter (hvoraf 75 pct. ikke tidligere havde indtaget medicinsk cannabis) anvendte medicinsk cannabis i mindst seks måneder.

93 pct. af patienterne rapporterede, at medicinsk cannabis mindskede deres smerter, særligt de patienter, der havde kroniske smerter, blev hjulpet. I gennemsnit rapporterede deltagerne, at cannabis reducerede deres smerter fra otte til fire på en ti-trins-skala.

Et tysk studie har også vist, at medicinsk cannabis kan være særligt effektivt i forbindelse med smertebehandling. Her viste det sig, at gruppen af kvinder over 60 år med kroniske smerter havde den bedste effekt.

Medicinsk cannabis anvendes i stigende grad i smertebehandling, også herhjemme, og det udgør et bivirkningsfrit alternativ til morfinpræparater, der ofte er afhængighedsskabende. Enkelte studier har vist, at medicinsk cannabis i kombination med opioider kan have en effektiv smertedæmpende synergi. På denne måde ser det ud til, at effekten vil kunne optimeres og bivirkningerne reduceres.

Der er en række igangværende forskningsprojekter, der undersøger den potentielle positive effekt af cannabis hos patienter med eksempelvis kroniske smerter, psoriasis, epilepsi, sclerose, angst, PTSD, søvnapnø, migræne, fibromyalgi og cancer med mere.

Ægte medicinsk cannabis mod kræft

Den 1. januar 2018 trådte den fire-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis, som blev vedtaget af Folketinget, i kraft. Meget tyder allerede på, at medicinsk cannabis har en vis effekt i behandlingen af kræft, og at nogle kræftpatienter lever længere, når de indtager det.

Marja Jäättelä, der er forskningsleder for Celledød og Metabolisme hos Kræftens Bekæmpelse har udtalt til tidsskriftet Videnskab: ”Cannabinoiderne i cannabis hindrer, at kræftceller spreder sig, og de medvirker til kræftcelledød, fordi de rammer nogle receptorer, som generelt er opreguleret i kræftceller. Det har man vist i en række forsøg. Der er ingen tvivl om, at cannabinoider meget effektivt dræber kræftceller”.

Såvel THC som CBD har øjensynligt sammen med de øvrige cannabinoider potentialet til at bekæmpe kræftceller og tilsyneladende uden markante bivirkninger.

Medicin, der er svær at patentere

Medicinsk cannabis udvindes af hampplanter, hvilket bevirker, at cannabisolien, i modsætning til syntetisk fremstillet cannabis, ikke kan patenteres.

Disse forhold ser umiddelbart ud til at reducere såvel omfanget af forskningsmidler som interessen for at anvende den naturlige, medicinske cannabis i medicinsk praksis mod kræft.

Det må hertil tilføjes, at udfordringen i forbindelse med en godkendelse som lægemiddel i Danmark ligger i netop det faktum, at medicinsk cannabis udvindes af en naturlig hampplante og dermed ikke kan patenteres.

Det påvirker såvel forskningsmidler som -metoder, og det er forhold, vi som samfund bør kunne rumme, manøvrere i og rette ind efter, så landets mange kræftpatienter vil kunne få den fornødne hjælp og den effektive behandling af medicinsk cannabis, som umiddelbart ser ud til at kunne føre til længere levetid for mange.

 


 

Mere om hamp

Hamp er en hurtigt voksende plante. Den er nøjsom, modstandsdygtig og anvendelig. Det er også en miljøvenlig og bæredygtig afgrøde.

Netop på grund af hamps store modstandsdygtighed er det ikke nødvendigt at anvende nogen former for sprøjtemidler, når den skal dyrkes.

Papir, fremstillet fra hampplanten, kan produceres indenfor to år efter plantning, hvorimod papir, fremstillet af træ, først kan fremstilles efter 20 til 30 år. Papir, der er fremstillet af hamp, kan desuden genanvendes op til syv gange, hvorimod papir, fremstillet af træmasse, kun kan anvendes et par gange.

Hamp er også velegnet til blandt andet tekstiler, brændstof, isolering, fiberplader og som erstatning for plastik.

Det er 100 pct. nedbrydeligt, og kan derfor være et velegnet alternativ til den megen plastik, som i dag udgør uoverskuelige miljømæssige udfordringer.

 


 

Andre produkter med hamp

Hamp er meget mere end en plante. Det er en multianvendelig råvare, der også giver adgang til næringsrig mad, optimale fedtsyrer og opbyggende proteiner.

Det er sundt at spise hampefrø, hampefrøolie og hampeprotein.

Hampefrø har ligesom hørfrø et højt indhold omega 3-fedtsyren alpha linolensyre, men indeholder også omega 6-fedtsyren GLA, oven i købet i et noget nær optimalt omega 3/omega 6-forhold. Ingen anden råvare har en så ideel sammensætning af omega 3 og omega 6-fedtsyrer som hampefrø.

Hørfrø ligner hampefrø meget i fedtsyreindhold, men hampefrø vinder på målstregen på grund af sit indhold af omega 6-fedtsyren GLA gammalinolensyre.

Hampeprotein indeholder alle essentielle aminosyrer, er smagsneutralt og prisbilligt og dermed et ideelt og sundt alternativ til de mange proteinpulverprodukter, fremstillet af GMO-soja.

På Nyborggaard.dk kan du finde en lang række økologiske hampeprodukter af høj kvalitet.

Forrige artikelSmå, tykke og luftige brunchpandekager

Næste artikelHvem bærer ansvaret for stigende antibiotikaresistens?

Anette Harbech Olesen

Mad- og sundhedskonsulent
Skribent på Naturli siden 2013.