Krop

Børn og grænser: Træk vejret og vis hvem du er!

26. august 2013

”Morgenmad, tandbørstning, madpakke(r), taskepakning, huske alt, låse, morgentrafik, klokken, klokken, klokken…” Uanset hvor cool du er, og hvor meget det hele ligger på rygraden, så er hverdagen en linedans, hvor der helst ikke skal gå ret meget galt…

En god start på dagen handler især om at bevare roen, SELVOM der går noget galt – enten når din 8-årige datter går i spagat, fordi hendes yndlingstrøje ikke er tør efter vask, eller din 14-årige søn ikke har pakket skoletasken, og skolebussen kører om 5 min. Eller du bare selv har forlagt din mobiltelefon eller bilnøglerne…

Gennem de seneste år er en ny bølge af værktøjer skyllet ind over landet: mindfulness. Denne tankegang tilbyder en metode til at fastholde nærværet i hverdagen og dermed bevare roen bl.a. til at se situationen, ’som den er’ – uden at overreagere og at miste muligheden for at handle hensigtsmæssigt.

Et godt udgangspunkt for at bevare roen på de indre linjer vil altid være at forsøge at skabe et overblik: Hvad er vigtigt – ikke vigtigt? Hvad kan jeg gøre noget ved nu – senere – eller ikke? Hvad er mit bord, og hvad skal jeg lade ’den anden’ håndtere på sin måde?

Besvarelsen af disse spørgsmål er både afgørende og svær – midt i situationen!

Det er her mindfulnessen har sin berettigelse. Som inspiration – ikke mindst i forhold til en travl hverdag med familien – har Ditte og Nikolaj Flor Rotne udgivet bogen Glade børn – med kærlighed og grænser. Parret giver i bogen en række idéer til, hvordan du kan bevare roen og få en glad familie.

Glade børn og voksne trækker vejret

Når en situation løber løbsk, vil det ofte være, fordi enten barnet eller den voksne ikke har fået indfriet sine behov (for anerkendelse, tryghed, samvær, nærvær). For at erkende dette – og enten acceptere eller håndtere det – er det nødvendigt at stoppe op og mærke efter.

Her anbefaler Rotne-parret at bruge vejrtrækningen: tage dybe vejrtrækninger og kort mærke, hvilken følelse der er på spil. Når ‘pulsen’ er faldet, er det langt lettere at agere efter formålet – f.eks. lade barnet have/udleve sine følelser (i stedet for at gøre en masse og dermed belaste det med sine bekymringer) eller afstemme sin reaktion, så problemet ikke bliver større end det egentlig er – f.eks. sætte ‘rodet’ i hjemmet i perspektiv og vurdere, hvor vigtigt det reelt er i forhold til andre ting, vi gerne vil bruge vores energi på.

Vær tydelig og kærlig

Ordet ”mindfulness” er måske lidt amerikaniseret – jeg ynder at bruge udtrykket “omtanke” om omtrent det samme. Nærvær og ro i hverdagen handler IKKE om, at vi skal køre i slowmotion hele tiden – vi KAN jo ikke altid opføre os, som om vi lige har været på en uges retreat.

Det handler nærmere om at opøve en tydelighed over for os selv og vores omgivelser – herunder børnene. Når vi øver os i at mærke efter, hvad der styrer os og vores reaktioner – bliver bevidste – kan vi bedre stå ved, hvad vi vil og har brug for, dvs. vise og sige det på en ordentlig måde. Med ’ordentlig’ mener jeg, at vi holder os til emnet på en saglig og kærlig facon, dvs. hvad vi vil have, og evt. hvad vores bagvedliggende følelse og holdning er. F.eks.: ”Jeg bliver bare så irriteret, når jeg skal samle dit tøj op fra gulvet. Jeg ved godt, at du har mange ting i hovedet, men jeg vil stadig gerne have, at du rydder op efter dig selv, ligesom vi andre forsøger at gøre det. Du er en del af den her familie, ligesom alle vi andre.”

Netop når der opstår en ‘interessekonflikt’ mellem vores behov eller egenskaber, har vi brug for at være tydelige. At sætte grænser er at vise, hvem vi er, og hvad vi vil. Som den voksne er det særligt vigtigt over for barnet, da barnet ellers aldrig vil vide, hvordan man kan vise, hvad man vil, og hvem man er på en ’ordentlig’ måde.

Som gode eksempler for vores børn, kan de nemlig lære at turde stå ved sig selv, deres ønsker og holdninger. Kærligheden i at acceptere både sine egne og sine børns behov og egenskaber er den største gave, vi kan give!

Forebyggelse – og hurtige løsninger

Rotne-parret arbejder især ud fra det, jeg vil kalde et ’forebyggelsesprincip’, hvor de tilstræber at begrænse stress eller overstimulation generelt i hverdagen (f.eks. i form af reduktion af brug af tv, iPad/computer, sukkerholdige madvarer). Hvis vi opbygger gode vaner for både afslapning og aktivitet, motion og ernæring osv., vil vi være bedst muligt rustede til hverdagens udfordringer og dermed blive gladere og mere tilfredse med livet.

MEN hvis energikontoen er overtrukket, og der er behov for hurtig brandslukning, kan det være lidt svært altid at få de mindfulde briller på, tænker jeg. Der vil de fleste af os nok have brug for nogle hurtige løsninger i form af afledning (tv, legetøj osv.), lette måltider (måske med lidt for mange kulhydrater) – hellere det end de store vredesudbrud, som kræver lang tids reparation, eller at der gemmes til skuffen. Rotne-parret bruger udtrykket “vredesvulkanen” – hvilket giver et godt billede af, hvad der sker, hvis vi slet ikke får luft for følelserne. Det handler om at vælge den mulige løsning, som af natur ikke altid er den perfekte.

Helt ærligt har jeg haft mange gode snakke med mine to teenagesønner over en hentet pizza – hvor jeg får en tiltrængt pause fra komfuret, og de får lov til at bestemme menuen. Dermed ikke være sagt, at de hurtige løsninger er vejen frem. Ingen tvivl – mindfulness eller almindelig omtanke er det, der skaber balance i vores sind, selvfølelse og samvær. Og som Ditte og Nikolaj Flor Rotne skriver:

”Perfektionisme og dyb glæde er ikke foreneligt. Selvfølgelig skal vi altid forsøge at gøre ting bedre, men vi skal gøre det på en måde, hvor vi giver plads til at fejle, og hvor vi husker at nyde livet samtidig.”

Forrige artikelHjælp til selvhjælp: Den livsvigtige søvn

Næste artikelFem smagfulde alternativer til mælk