Sind

Lær at mestre lykken

27. juni 2022

Det lyder næsten for godt til at være sandt: At du kan lære at være lykkelig. Men det kan du faktisk – selvom det kræver en regulær indsats… Spørgsmålet er nærmere, om du har viljen og modet til at være lykkelig?

Når man kigger lidt nærmere, ser det ud som om, langt de fleste af os er for magelige til at være sådan RIGTIG lykkelige. Hvis du skal se på din partner med kærlige øjne (næsten) hver dag, eller blive fyldt af glæde ved tanken over din teenagers ’løsrivelse’ i form af et utal af fester, eller blot føle dyb tilfredsstillelse i dit job – så kræver det noget særligt af dig. Ligesom lykken er ”noget særligt”, så vil du – i hvert fald i starten – også skulle anstrenge dig lidt for at lære at mestre lykkens kunst.

Undskyldningernes tryghed

Opskriften på lykke handler først og fremmest om at være bevidst om og fokusere på de elementer i dit liv, som befordrer din lykkefornemmelse. Dernæst skal du være villig til at slippe din eventuelle vane med at finde ’undskyldninger’ for, hvorfor tingene ikke er, som du ønsker dem. Det gælder uanset, om du finder årsagen til din manglende lykkefølelse hos dig selv og dine egne mangler, dine livsbetingelser eller hos andre…

Når vi retter fokus mod forhindringerne, så er det dem, der bliver inviteret inden for. Når vi godt ved, at ’positiv tænkning’ er en af metoderne til at opnå tilfredshed og høj livskvalitet, hvorfor forfalder vi så konstant til vores negative tankemønstre? Det enkle – og måske ’ulogiske’ – svar er, at det virker trygt!

Det trygge ligger først og fremmest i vanen – med at se glasset som halvt tomt i stedet for halvt fuldt. Livets genvordigheder er måske ligefrem ’gode’ samtaleemner og sikrer dig en vis opmærksomhed og omsorg, når du får mulighed for at fortælle om det, der spænder ben for din lykke. Forklaringer og undskyldninger ’fylder pladsen ud’, så du undgår at kaste dig ud i noget ukendt, så du skal prioritere anderledes, indføre forandringer og håndtere de uforudsigelige reaktioner og konsekvenser.

Resultatet er, at du stamper rundt på samme sted…

Opskriften på lykke

Hvis du synes, at tiden er inde til at give lykken en ny chance, er din første udfordring at acceptere din nuværende situation.

Lyder det også ulogisk? Al forandring kræver et fundament – du kan ikke springe fra et sted til et andet, hvis du ikke har et godt og fast afsæt. Din opgave består i at se dig selv og dine forudsætninger som et faktum. Konstatér det. Fjern alle bebrejdelser og al skyld. Så snart du begynder at forklare/undskylde og placere/påtage skyld, er du ikke færdig med din nuværende situation, og du holder dig selv fast i fortiden.

Sig til dig selv: ”Sådan er mit liv – med alt hvad det rummer af godt og skidt. Sådan er jeg – med alt hvad jeg rummer af godt og skidt.” Øv dig i at tænke sådan om dig selv og dit liv, indtil du kan mærke, at du har set det nuværende i øjnene, accepteret det som faktum.

Så tænker du måske: ”Jamen, jeg er jo netop ikke tilfreds med det nuværende, så hvordan kan jeg blive lykkelig med det?”. Her afslører du den fejl, som de fleste begår (i starten). Du forudsætter en ”magisk” forandring til et andet liv, hvor du bliver en ’anden’ – og tro mig, denne magi findes ikke. Hvad enten du søger lykken i yoga, meditation, mindfulness eller en anden interesse eller ’overbevisning’ om tingenes sammenhæng, så er lykken uholdbar, hvis du blot flygter ind i en ’alternativ’ verden (nogle gange om dagen/ugen/året).

Den usynlige forandring

Lykken er ikke kendetegnet ved synlige forandringer eller praksisser, men ved en så konstant værdsættelse af det nuværende som muligt. De forandringer, som du normalt drømmer om, vil ofte være styret af et ’program’ – en plan eller et bestemt formål – men når det handler om lykken, gælder der helt andre regler.

Forestil dig en indre motivation eller inspiration, som ikke afhænger af betingelser og omstændigheder. Ofte vil vi som moderne mennesker være fokuserede på planlægning og handling som vejen til forandring og lykke, men denne type forandring handler mere om tilfredsstillelse (af egne mål for helbred, energi/humør, økonomi, karriere osv.). Den forandring, der omfatter lykken, fokuserer på observeren og væren.

”Nu bliver det godt nok lidt ’langhåret’,” tænker du måske? Det er faktisk ret simpelt, og du kender det garanteret godt i forvejen. Mest tydeligt vil det være, når du f.eks. sidder et sted og lægger mærke til et andet menneskes ansigtstræk, et billede på væggen eller blot mønstret i gulvbelægningen. Du registrerer, men dømmer umiddelbart ikke. Du bliver fanget ind af detaljen, din nysgerrighed bliver vakt, dine tanker vandrer, du bliver måske inspireret, får en idé eller flashbacks, hvor hændelserne fremtræder ’som de er/var’ og i et mere ’neutralt’ lys. Prøv at lægge mærke til det, når det sker næste gang. Her finder du nøglen.

Meningen med livet – noget ’mindre’

Det er i observationen, at vi opdager dybden og den ’stillle mening’ med tingene. Nogle gange vil du endda opdage, at meningen er, at der ikke er nogen. Tingene er bare, som de er. Bare overvej, hvilken frihed det giver, at situationer og mennesker ikke skal vurderes eller fortolkes, men blot være!

Når du begynder at øve dig i at acceptere det nuværende, slipper du til gengæld kræfterne fri til faktisk at forandre dit liv, i første omgang din opfattelse af dig selv og de valg, du har truffet og kan træffe. Om du konkret vælger at foretage praktiske forandringer af dit liv, er ikke det afgørende. Det, der giver dig oplevelsen af mening med livet eller lykke, er din accept af det sted (i livet), du befinder dig, og din opmærksomhed på det, du er i gang med nu.

Når du holder dit fokus på ’her og nu’, vokser det – og livet får dermed muligheden for at udfolde sig og vise dig alle dets nuancer, dybere lag og muligheder. Du opdager, at noget ’mindre’ end Dig Selv (alle dine planer, vurderinger, resultater osv.) rummer ALT, hvad du behøver. Som fraktaler – alt rummes i detaljen.

Lykke i virkeligheden

”Jamen, jeg kan da ikke bare sidde der og glo og lægge mærke til alt muligt,” er du måske ved at udbryde (i frustration). Nej da, det handler jo ikke om at køre i slow motion og være passiv. Du kan for så vidt DRØNE af sted på arbejde, PISKE hen ad løbestien, eller have tv, iPad, pc og mobil kørende samtidigt. Det drejer sig om, at du ER BEVIDST om, at det er det, du gør. Utallige tænkere har beskrevet, hvad dette nærvær består i, og hvordan det opnås. Jeg vil blot appellere til, at du gør det så konkret som muligt! Derfor tag udgangspunkt i de begreber, jeg har beskrevet ovenfor:

– Konstatér (situationen) – vurdér og forklar ikke.

– Observér (livets detaljer) – lad dig inspirere.

– Vær den, du er (der hvor du er) – gør dit fundament fast.

Når du begynder at få fat i dit fundament, acceptere situationen og være til stede i den, er du klar til at invitere de mere konkrete forandringer. Når du ved PRÆCIST hvor du er, og hvem du er, kan du springe – fordi du har fast grund at springe fra. Du ved, hvad du har med dig.

Når du således tillader dig at tænke store tanker og se fremad, får du oplevelsen af, at livet åbner sig. Du kan sagtens bruge meditation, yoga osv. til at styrke dig i denne proces, men hvis du ikke har fast grund under fødderne først, bliver det blot en virkelighedsflugt, et kortvarigt plaster på såret eller endnu en ’vane’.

Lykken er levende og foranderlig, og den kræver af dig, at du er det samme. Glem alt om normer for og forestillinger om ’det rigtige liv’. Lykken findes kun i virkeligheden, ikke i fantasien.

Forrige artikelMotion booster stofskiftet!

Næste artikelDet skjulte salt