Nyheder

Danskere drikker mest

7. april 2007

I en europæisk undersøgelse viser danskerne, at lysten til akolhol forsat er stor. Og når vi nyder de alkoholiske væsker, så drikker vi mere end gennemsnittet i EU.

En fjerdedel af alle EU-borgere har ikke rørt en dråbe alkohol de seneste 12 måneder, men det er kun syv procent af danskerne, som har holdt sig på måtten. Dermed er Danmark det land i EU, hvor de færreste har kunnet holde sig på afholdenhedens dydige sti i de seneste 12 måneder. Flere drikker i EUI den anden ende af skalaen er italienerne. Hele 40 procent af støvlelandets beboere har ifølge eget udsagn ikke drukket vin, øl eller spiritus det seneste år. Alkohol er blevet en fast del af danskernes hverdag, og det samme ser ud til at være tilfældet i resten af Europa. Knap ti procent flere har drukket en genstand eller flere inden for den seneste måned, end tilfældet var i 2003. Tvivlsom fjerdepladsOg flere genstande er, hvad der skal til, når en dansker smager på de våde varer. Knap hver fjerde dansker drikker mindst fem genstande på en dag i alkoholens tegn. Det svarer til fem øl eller mere eller i underkanten af en flaske vin – konsumeret alene vel at mærke. I alt i EU er det kun hver tiende, som drikker mere end fire genstande på en dag. Ud af EU's 25 lande er det kun en større andel irere, finner og briter, som drikker mere på en enkelt dag end danskerne. Halvdelen af danskerne drikker siger, at de drikker en til to genstande, når de drikker, mens kun syv procent siger, at de drikker mindre end en genstand. Prisen gør ingen forskelUndersøgelsen viser, at det ikke bliver let at slukke alkoholstørsten hos de europæiske borgere. Kun en femtedel af danskerne mener, at de vil drikke mindre, hvis priserne blev sat op, og i EU gælder det en tredjedel. Til gengæld ville vi heller ikke købe mere, hvis priserne blev sat ned. I hvert fald siger 94 procent, at et prisfald på alkohol ikke vil betyde, at de ville drikke mere.

Kilde: Politiken

Forrige artikelRøde bøffer kan give brystkræft

Næste artikelFærre fejl i sundhedssektoren fremover