Nyheder

Danskerne bakker op om en kødafgift

En ny måling viser, at danskerne er positive over for en ekstra afgift på kød, hvis frugt og grønt samtidig bliver billigere.

Foto: Shutterstock
7. september 2023

En ny måling viser, at danskerne er positive over for en ekstra afgift på kød, hvis frugt og grønt samtidig bliver billigere. 

Det er Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening, der atter har spurgt danskerne om holdninger til prissætning af grønt kontra de mere klimabelastende fødevarer. Undersøgelsen er blevet gennemført hvert år siden 2016. Den seneste version fra august i år er den første med en så utvetydig opbakning til en kødafgift. 

– Tallene sætter en tyk streg under, at der er bred opbakning til afgifter på stærkt klimatunge fødevarer som f.eks. kød, så længe de klimavenlige fødevarer samtidig bliver billigere, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, i en pressemeddelelse.  

Det er mest de unge, der spiser plantebaseret

Det er især den yngre del af befolkningen, der har taget de plantebaserede fødevarer til sig. De fravælger i stigende omfang kødet til fordel for mere klimavenlige alternativer. Hvis ikke hver dag – så dog flere gange om ugen.  

Danskernes modstand mod en afgift på klimabelastende fødevarer som kød er begrænset. Såfremt varer som frugt og grønt samtidig bliver billigere. Der er også gradvist færre og færre, der svarer, at de slet ikke ønsker at spise mindre kød. 

I undersøgelsen bliver der spurgt til folks holdning til, om der skal indføres en klimaafgift på fødevarer. En afgift, der gør kød dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere. Her svarer 38 %, at de er enige eller overvejende enige i, at afgifterne på fødevarer skal afspejle fødevarernes reelle klimaaftryk, mens 29 % erklærer sig helt eller overvejende uenige.  

Stadig stor uafklarethed i spørgsmål om kødafgift

Tallene viser også, at en stor del af danskerne stadig er uafklarede på spørgsmålet. 24 % svarer hverken/eller, mens 8 % svarer “ved ikke”.  

– Omstillingen kræver også efteruddannelse af køkkenprofessionelle, mere tidssvarende uddannelser som f.eks. en plantebaseret kokkeuddannelse, investeringer i forskning og udvikling af plantebaserede fødevarer, nudging-indsatser og meget mere, siger Rune-Christoffer Dragsdahl. 

Mere end hver tredje erklærer glæde ved det grønne

Ifølge undersøgelsen er andelen af danskere, der spiser overvejende grønt, steget. Resultatet skal dog tages med et gran salt, fordi den type undersøgelser er meget påvirket af tidens moraldebat. Det er nærmest blevet et moralsk spørgsmål at spise mere grønt, så mange vil gerne svare moralsk rigtigt.    

– Der er igen i år en stigning i andelen af danskere under 35 år, der spiser fleksitarisk. Vi kan samtidig se, at unge i langt højere grad har prøvet en masse forskellige plantebaserede fødevarer og også har lyst til at købe dem igen, siger Coops analysechef Lars Aarup om tallene. 

Størst opbakning til kødafgift blandt de unge

Det er også i høj grad de unge under 35, der er mest positive over for en klimaafgift på 1 krone per kilo oksekød, hvor indtægterne fra afgiften bruges på at udvikle flere klimavenlige fødevarer, hvilket der også er blevet spurgt ind til i undersøgelsen. Kun 28 % af de unge er helt eller overvejende uenige i en sådan klimaafgift.  

De unge støtter altså generelt set en klimaafgift på kød, også selv om de ikke direkte får pengene tilbage i lommen, mens den ældre generation bakker op om en samlet reform, hvor andre fødevarer samtidig bliver billigere. 

Kilde: Dansk Vegetarisk Forening

Forrige artikelFra kød til mere grønt

Næste artikelKan ældningsprocessen bremses med Q10?

Thomas la Cour

Journalist

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.