Nyheder

Danskerne er mindre sunde

Foto: Adobe Stock
15. marts 2022

Danskerne drikker mindre og de ryger mindre. Alligevel er vores sundhedstilstand blevet dårligere, viser den nyudgivne Den Nationale Sundhedsprofil 2021. Hvordan hænger det nu lige sammen?

Vi sover dårligere, vi spiser mindre sundt, flere er svært overvægtige – og generelt er der flere, som mistrives i Danmark i dag.

Det afslører Den Nationale Sundhedsprofil, som er udarbejdet på baggrund af 180.000 interviews med danskere, som har besvaret spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel i befolkningsundersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

– Overordnet set viser undersøgelsen, at det går den forkerte vej med folkesundheden på en lang række parametre. Generelt har danskerne fået det dårligere i forhold til tidligere målinger, siger Anne Illemann Christensen, forskningschef ved Statens Institut for Folkesundhed.

Eksempelvis er der sket en stigning i andelen, der har svær overvægt. Det gælder alle aldersgrupper, og samlet set har knap hver femte voksne dansker (18,5 procent) svær overvægt.

Derudover har 15 procent været meget generet af søvnbesvær inden for de seneste 14 dage, mens 8,3 procent har været nedtrykte, deprimerede eller ulykkelige. Derudover er det kun 4 ud af 10, der lever op til WHOs anbefalinger for fysisk aktivitet, og hver femte dansker har stillesiddende fritidsaktiviteter.

Mistrivsel blandt unge

Samtidig går det skidt med især de unges mentale trivsel. Mistrivsel blandt unge er steget markant gennem årene, og andelen af unge, der mistrives, er større end i den øvrige befolkning.

– Især unge kvinder i alderen 16-24 år mistrives, og andelen er blevet større gennem årene. For eksempel scorer over halvdelen af de unge kvinder højt på stressskalaen, og hver femte føler sig nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig, siger Anne Illemann Christensen.

Coronanedlukningerne har formentlig en påvirkning på den mentale trivsel, ligesom pandemiens lockdowns kan have betydning for rapportens lyspunkter, der handler om at færre danskere ryger og drikker – i alle aldersgrupper.

Anne Illemann Christensen understreger også, at selvom udviklingen går den rigtige vej, er der stadig alt for mange unge, der ryger og har en usund alkoholkultur. Udviklingen har været faldende gennem alle årene, der er blevet udarbejdet en National Sundhedsprofil.

Spiser for lidt grønt

Undersøgelsens fokus på kost følger de officielle kostråd. Her viser tallene, at der ligger enorme sundhedsgevinster, hvis befolkningen bliver bedre til at følge rådene. I gennemsnit er det kun 6,4 % af mænd og 10,2 % af kvinder, der lever op til anbefalingen om 600 g frugt og grønt hver dag.

Det er alle fem regioner, Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet og Finansministeriet.

Undersøgelsen er den største sundhedsundersøgelse i Danmark. Den bliver gentaget hvert fjerde år og er den fjerde i rækken.

Forrige artikelPosturologi – stor effekt af små korrektioner

Næste artikelSmoothie-opskrift: Kong kål

Carsten Gottlieb

Redaktør

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.