De største sundhedsudfordringer i 2019

Af: Clara Edgar

Foto: Adobe Stock

WHO har samlet en liste over, hvad de ser som de ti største udfordringer for verdenssundheden i år. Og hvad de vil gøre for at imødekomme dem. Listen indeholder en bred vifte af problematikker fra diagnosticering og behandling af HIV til vaccinemodstand.

Verden står overfor en række sundhedsproblematikker, som risikerer at tage livet af rigtig mange mennesker globalt set – nogle gør det allerede. Derfor er det vigtigt at få dem adresseret og løst. Især de udfordringer, som endnu ikke er blevet en realitet, men som vi kan forudse vil opstå, er det vigtigt at have et værn og forebyggelse imod.

Derfor har WHO udformet en liste, der beskriver, hvad de mener, er de ti største udfordringer, og hvad de vil gøre for at imødekomme dem.

Forurening og klimaet rammer sundheden

Den første udfordring er luftforurening. Organisationen anser netop luftforureningen som den største klimatrussel mod sundheden. Og det påvirker da også et enormt antal mennesker. De skriver nemlig, at ni ud af ti indånder forurenet luft, og at forureningen er skyld i, at syv millioner mennesker dør før tid.

Organisationen afholdte i oktober 2018 deres første globale konference om emnet, hvor lande og organisationer forpligtigede sig til at arbejde for renere luft med mere end 70 tiltag. Derudover kommer WHO ikke med konkrete tiltag om emnet i forbindelse med den nye liste.

De fleste dødsfald grundet luftforurening sker i lav- og mellemindkomst lande. Og til den gruppe lande hører også en række andre udfordringer. Den første af dem er en svag primær sundhedspleje. Den primære sundhedspleje – i dansk kontekst den praktiserende læge – bør være i stand til at tage sig af en stor del af et menneskes behov for lægehjælp . Eller i det mindste hjælpe folk videre, men den service findes ikke i mange lande. Både fordi det koster, men også fordi den almindelige lægehjælp er blevet nedprioriteret i landene til fordel for specifikke programmer målrettet enkelt-udfordringer. Derfor vil WHO i 2019 arbejde for at styrke den primære sundhedspleje.

I samme forbindelse vil organisationen sætte særligt ind i områder, der er udsat for kriser som tørke, konflikt og lignende og styrke sundhedssystemet lokalt.

De mere flyvske

De førnævnte udfordringer har det til fælles, at de er ret konkrete. Næsten til at tage at føle på. Sådan er det ikke med den næste gruppe. Den handler nemlig om pandemier, resistens og vaccinemodstand. Lad os tage dem en af gangen.

En pandemi kan karakteriseres ved, at det er en infektionssygdom, som spreder sig over store geografiske områder og tager utallige liv med sig. De fleste forskere på området er enige om, at der vil komme en pandemi. De ved bare ikke hvornår. Derfor er det svært at forberede sig helt præcist på truslen. Men WHO arbejder for at mindske risikoen ved at monitorere grene af influenza, der spreder sig hvert år og vaccinere imod dem. I teorien er det dog ikke sikkert, hvor meget det vil hjælpe mod et fremtidigt pandemiudbrud.

Resistens er en anden og meget omfattende trussel. Resistens betyder, at sygdomme, som i dag ikke er livstruende, vil blive det, hvis ikke vi opfinder ny medicin, som kan erstatte antibiotika. For at udskyde eller undgå resistens kæmper WHO for at minimere brugen af medicinen. Også i andre sektorer end sundhed – eksempelvis landbruget.

Den sidste af de tre er vaccinemodstanden. Der er voksende vaccinemodstand flere steder i verden. Især i USA. Det betyder, at sygdomme som mæslinger i følge WHO igen begynder at sprede sig, fordi børnene ikke bliver vaccineret. Derfor vil WHO øge tilslutningen til vaccineprogrammerne. Problemet er bare, om deres strategi for at nå det mål, er den rigtige. For hvis valget om ikke at vaccinere, ikke har noget at gøre med tilgængelighed til vacciner, ser det i høj grad ud til at handle om en modstand mod systemet, som – vi ved fra forskning – ikke bare kan løses med målrettet information.

Sygdommene, som WHO frygter

De sidste udfordringer er de konkrete sygdomme.

En af dem er dengue-feber. Sygdommen spreder sig nemlig. En af grundene er, at regnsæsonen i de udsatte lande bliver længere. Det giver sygdommen mulighed for at sprede sig. Derfor har WHO en ambition om at halvere antallet af dødsfald grundet feberen i 2020.

En anden konkret sygdom er HIV. Der er heldigvis sket meget med både synet på og behandlingen af HIV og AIDS siden dengang, hvor sygdommen hed GRID, og man troede, at den kun smittede homoseksuelle mænd. Og derudover ikke anede, hvordan den smittede. Men sygdommen findes stadig i høj grad. En af de store problematikker med den i dag er at få den opdaget i tiden og dermed behandlet hos den enkelte.

Det kan være særlig svært for nogle grupper, som ikke har adgang til lægehjælp. Derfor vil WHO arbejde for at få tests på arbejdspladser, så flere hurtigere kan blive bekendt med deres tilstand og dermed søge behandling.

Anden udfordring er livsstilssygdomme som diabetes og kræft. Sygdomme, der hvert år tager livet af millioner af mennesker før deres tid. Et af organisationens tiltag for at sænke dødsraten på dette område er at arbejde sammen med regeringer for at komme fysisk inaktivitet til livs.

Den sidste udfordring i denne række er, hvordan man håndterer store sygdomsudbrud som eksempelvis ebola i områder, hvor infrastrukturen og sundhedsvæsenet er svagt. Fælles for kategorien af sygdomme er her, at vi mangler en effektiv behandling og forebyggelse. Derfor vil man styrke forskning i disse sygdomme for at kunne håndtere dem bedre i fremtiden.

Der er mange udfordringer for verdenssundheden i den nære fremtid, ja, bare i det kommende år ifølge WHO. Hvis ikke de bliver adresseret, kan det være katastrofalt. Desværre er løsningerne ikke altid simple eller billige.

17 kommentarer

 • Hanne Koplev siger:

  (citat): ”Den sidste af de tre er vaccinemodstanden. Der er voksende vaccinemodstand flere steder i verden. Især i USA. Det betyder, at sygdomme som mæslinger igen begynder at sprede sig, fordi børnene ikke bliver vaccineret. Derfor vil WHO øge tilslutningen til vaccineprogrammerne. Problemet er bare, om deres strategi for at nå det mål, er den rigtige. For hvis valget om ikke at vaccinere, ikke har noget at gøre med tilgængelighed til vacciner, ser det i høj grad ud til at handle om en modstand mod systemet, som – vi ved fra forskning – ikke bare kan løses med målrettet information.” (citat slut).

  Kunne journalisten komme med en dokumentation for udsagnet: ” Det betyder, at sygdomme som mæslinger igen begynder at sprede sig, fordi børnene ikke bliver vaccineret.”?
  Bliver man smittet med mæslinger vil man normalt udvikle livslangt immunitet, men ved vaccination er immuniteten ikke livslang, hvilket vil sige, at der på et tidspunkt vil være en stor del af den globale befolkning, som ikke er immun overfor mæslinger.

  Det er min holdning, at større tilslutning til vaccination-programmer vil kræve, at der er videnskabelig dokumentation for vacciners effekt og sikkerhed.
  Uddannede og reflekterende mennesker kan ikke forventes at ville ”ofre” deres børn på det alter, som hedder, at vaccineindustrien og de ”købte læger” påstår (uden dokumentation), at vacciner er sikre og effektive.

  Hvor er forskningen, hvor man ved den dobbelt-blindede randomiserede placebo-kontrollerede forsøgs-metode dokumenterer, at vacciner er sikre og effektive?

  Det er min holdning, at WHO ligger, som de har redt, nemlig i lommen på vaccine-industrien. En industri, som har til formål at tjene flest muligt penge hjem til deres aktionærer.
  WHO´s formål burde være, at sikre den globale befolkning mest mulig sundhed.

  • Malene Tonnung siger:

   Har nu præciseret, at det er WHOs opfattelse, red.

   • Hanne Koplev siger:

    Tusinde tak for svar.
    Gad vide hvad WHO ville svare?

   • Claus Nørgaard Gravesen siger:

    Der er desværre langt fra denne artikel til Naturlis tidligere i det mindste lidt kritiske tilgang til vacciner.

    Men det så vi jo også i og med, at denne artikel helt forsvandt for aldrig senere at komme op igen:
    https://www.naturli.dk/artikel/hpv-vaccine-forsoegspersonerne-fik-ukorrekte-oplysninger-kraeftens-bekaempelse/

    Kunne Naturli ikke dække, at ingen vaccine nogensinde er blevet korrekt sikkerhedstestet? Se s. 3-17 her:
    http://icandecide.org/wp-content/uploads/whitepapers/ICAN%20Reply%20-%20December%2031%2C%202018.pdf?fbclid=IwAR1rHW_W5wKO-iXcMUIOYjeqZRpxYFZ-ZNAolGWHNUpWXQpvf5XqWCK0t3c

    Alligevel hævder industriens folk (såkaldte “eksperter”) og folk med blind tiltro igen og igen, at de absolut er “sikre og effektive”. Men det må jo så siges at være en lodret løgn.

    Og hvordan er det nu lige med WHO mht. inhabilitet og ekstreme interesse-konflikter:
    “A Finnish member of the World Health Organization board, an advisor on vaccines, has received 6 million Euros for his research center from the vaccine manufacturer GlaxoSmithKline.”
    https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/01/07/who-advisor-secretly-pads-pockets-with-big-pharma-money.aspx?fbclid=IwAR1n_NgkjThoDQZzcQwgX3rVo4whjZP8jGLAYGnQFuEwi61Hed8VejDWAGU

    Og Her er lidt information til den nysgerrige læser ang. den ikke-eksisterende immunitet efter mæslinge-vaccinationer.
    Det modsatte er altså grov misinformation, eftersom mæslinge-vaccination kan påføre mæslinger og dermed starte et udbrud af såkaldt vaccine-forårsaget mæslinger – som ikke er identisk med den naturlige, vilde form for mæslinge-virus. Bliv klogere nedenfor.

    https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3976/rr-11?fbclid=IwAR3n8oul_PoKfuxHv3wjYwzjWgVaaf_Ngoi2L2fm6nE1TPGmo2o7HkHGck8
    Measles: neither gone nor forgotten

    “Experts have acknowledged that the current measles vaccine cannot eradicate measles because of primary and secondary failure.[1] Studies have found that the concentration and duration of maternal antibody protection for infants with vaccinated mothers is lower and shorter than protection provided by non-vaccinated mothers [2] , and it has been found that a third dose of MMR cannot boost protection for any length of time [3] , leaving most adults unprotected. We have entered a vaccine-era of vulnerable infants and vulnerable older adults—populations that were protected when measles circulated naturally. It’s a messy conundrum, and it cannot be laid at the feet of those who opt out of vaccination. For the vast majority of healthy children who can easily handle a case of measles in childhood, vaccination provides no personal benefit and exposes them only to vaccine injury risk and vulnerability to measles in adulthood.”

    https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6742a4.htm?fbclid=IwAR0TO-mRuZVvzsmTcRb00ZHd4XVD-N5xwnA29q6i74YKv4tCVeCeQPPuZ3Q
    Measles Outbreak in a Highly Vaccinated Population — Israel, July–August 2017

    “On August 6, 2017, the Israeli Defense Force Public Heath Branch (IDFPHB) was notified of two suspected measles cases. IDFPHB conducted an epidemiologic investigation, which identified nine measles cases in a population with high measles vaccination coverage. All measles patients had signs and symptoms consistent with modified measles (i.e., less severe disease with milder rash, fever, or both, with or without other mild typical measles symptoms).”

    https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-269
    Local public health response to vaccine-associated measles: case report

    “A five-year-old Canadian-born boy with a history of a hematopoetic stem cell transplant three years previously received live attenuated measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. Over the subsequent 7 to 14 days, he developed an illness clinically consistent with measles. There was no travel history or other measles exposure. Serology and polymerase chain reaction (PCR) testing confirmed acute measles infection.”

    https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES2013.18.49.20649
    Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, British Columbia, Canada, October 2013

    “We describe a case of vaccine-associated measles in a two-year-old patient from British Columbia, Canada, in October 2013, who received her first dose of measles-containing vaccine 37 days prior to onset of prodromal symptoms
    Virus genotype was determined by the National Microbiology Laboratory in Winnipeg, Canada as vaccine strain, genotype A, MVs/British Columbia/39.13 [A] (VAC) [4].”

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5676287/
    Vaccine‐associated measles in an immunocompetent child

    “A previously healthy, 13‐month‐old immunocompetent male presented to our institution with a three‐day history of a diffuse maculopapular rash, fever, cough, and coryza. The patient developed his symptoms 9 days after receiving his first dose of the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. He had no previous adverse reactions to immunizations.”

    “Can Measles Vaccine Cause Injury & Death?”
    https://www.nvic.org/vaccines-and-diseases/Measles/measles-vaccine-injury-death.aspx

    “7 Reasons Why Antibodies Can’t Possibly Provide Immunity”
    http://theothersideofvaccines.com/2018/12/7-reasons-why-antibodies-cant-possibly-provide-immunity/?fbclid=IwAR0vHQm3FqKpgrPGKF4a9-TBt95mFtIA3xYA2zT0ZZibtdA9UOKFxB_j7Yw

    Mht. det nuværende mæslinge-udbrud i USA, har man sjovt nok ikke villet meddele hverken, hvor mange af tilfældene, der allerede var vaccinerede (det tyder på at være størstedelen), og om virussen endnu engang er fra vaccine-strengen og dermed ikke fra den vilde mæslinge-sygdom, men altså forårsaget af netop vaccination.

    Her er lidt yderligere om mæslinger fra i torsdags (d. 31. jan.), som bl.a. også afdækker de over 100 døde af alene MFR-vaccinen indenfor de sidste 15 år i USA, men ingen døde af mæslinger i samme periode – tankevækkende:
    https://www.youtube.com/watch?v=gqMJfDo25-s&fbclid=IwAR25ajIRMmSGEkirQH5y0Ryky6V8myNYjbsoS6LnDzngYbnU_4KOTCdf0is
    Og fra d. 24. jan.:
    https://indianahealthchoicecoalition.com/blog/f/changing-the-measles-discussion?fbclid=IwAR1JlS55Zc2koBYAipmCnHbObi-vAnCUU53K120t4nso56Tooa3DIecNYe0

    Og så er jeg slet ikke gået ind i, hvor harmløs mæslinger i virkeligheden er – og heller ikke i de reelle statistiske tal, som bl.a. kan ses her:
    http://www.vaccineinfo.dk/artikler/2015/maeslingestatistikker-fup-og-fakta

    Eller for den sags skyld, at det på ingen måde var vaccination, der begrænsede forekomsten af de her virus-sygdomme. Men at sygdommene allerede var næsten udryddede og stadig stærkt faldende, da man begyndte med de forskellige vacciner – og andre virus-sygdomme forsvandt helt uden vaccination:
    http://www.whale.to/vaccine/ImmunizationGraphs-RO2009.pdf

    For ikke at tale om brugen af aborterede foster-celler/DNA i de her levende vacciner. Som ifm. stamcelle-forskning viste sig at forårsage kræft i så stor stil, at man ulovliggjorde stamceller og forskningen ifm. aborterede fostre, og siden kun har beskæftiget sig med voksne stamceller (fra bl.a. navlestreng og moderkage). Men man bliver altså ved med at benytte aborterede menneske-fosterceller i vacciner:
    https://www.youtube.com/watch?v=bTIz7FpfuMw&feature=youtu.be&t=2459

    Og så bør alle i øvrigt lige mindes, hvad mæslinger i virkeligheden var:
    https://www.youtube.com/watch?v=o7zwNZOg8mE

    Vil vi virkelig hellere bytte de her ufarlige virus-sygdomme for alle vores ekstremt mange tilfælde af meget alvorlige kroniske autoimmune sygdomme, som allesammen er i eksponentiel udvikling, bl.a. autisme. Nej selvfølgelig vil vi ikke det, så det er på tide, at folket får sandheden at vide.

    Det ville klæde Naturli at være med til at formidle den sandhed – for der er kun én.

    • Malene Tonnung siger:

     Tror kommentarerne bliver lidt for lange til automatisk godkendelse – derfor skal vi gøre det manuelt. Til spørgsmålet om vaccinerne og kritisk tilgang, så handler denne artikel ikke om vacciner, men overordnet de sundhedsudfordringer, som WHO ser. Så kan man være enig eller ej i deres konklusioner, men som medie har vi ikke en aktie i WHO’s holdninger, vi formidler blot her. Og PS. det ville klæde alle at debattere uden at sprede skyld, ansvar og bank i hovedet til budbringerne 😉

     • Claus Nørgaard Gravesen siger:

      Tak – det var rigtignok et meget langt indlæg i den her omgang 😉

      Resten er jeg dog ikke enig i. Når I som “budbringere” vælger at bringe WHO’s holdninger helt og aldeles ukritisk, så har I jo netop taget parti – nemlig med WHO. Eller er du uenig i den del?

      Når vi så samtidig bl.a. ser, at et WHO-bestyrelsesmedlem, der direkte anbefaler og rådgiver i WHO ang. vacciner (SAGE), har modtaget godt 47 millioner kroner fra industrien, i form af GlaxoSmithKline i det her tilfælde, og at dette ikke er en tilgængelig oplysning via WHO selv. Ja, så bliver spørgsmålet om interessekonflikter og inhabilitet jo lige pludselig ganske stort – og hvis side af sagen er det så, at I som “blot formidlere” ender med at bringe – GlaxoSmithKlines?

      Synes du i den forbindelse ikke, at det er rimeligt at efterspørge kritisk journalistik i modsætning til blot at fraskrive sig ethvert ansvar for det, man vælger at bringe?

      “Several other WHO experts also have financial ties to the pharmaceutical industry–a double role that notably is not published by WHO.”
      (https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/01/07/who-advisor-secretly-pads-pockets-with-big-pharma-money.aspx?fbclid=IwAR1n_NgkjThoDQZzcQwgX3rVo4whjZP8jGLAYGnQFuEwi61Hed8VejDWAGU)

     • Malene Tonnung siger:

      Kære Claus, nej – er ikke enig. Dels handler denne artikel ikke om vacciner alene. Dels er det tydeligt, at det er WHOs udlæg, og det er op til læserne selv at vælge, om det er en organisation, de vil stole på. Du er så velkommen til at gøre opmærksom på disse ting. Men du behøver ikke skyde omkring dig i den forbindelse. Det ødelægger faktisk debatten. Og du kan efterlyse alle de kritiske journalister, du vil. Vi modtager hverken mediestøtte eller lign., så vi behøver faktisk ikke stå til regnskab for dig. Vi har ikke en stor organisation bag os, så vi kan vælte WHO eller andre regeringsorganer. Til gengæld står vi til regnskab overfor, om vi skriver injurier, og selvom det lyder let, så er det langt fra let at bevise nogle af de mange korruptionsteorier, der florerer på nettet.

     • Claus Nørgaard Gravesen siger:

      Mange tak for dit svar, Malene.

      Jeg synes dog, at din tone blev en anelse grov. At efterspørge kritisk journalistik er jo ikke ligefrem noget nyt fænomen, og det er enhver vel i sin gode ret til, hvis vedkommende mener, at journalisten blot agerer mikrofonholder.

      Det sagt, så handler artiklen netop også om vacciner, og det er afgjort det mest kontroversielle punkt på listen. Det er tilmed også nævnt under pandemi-teorien.

      Jeg synes dog ikke, at jeg “skyder omkring mig” eller “faktisk ødelægger debatten”. Jeg har heller ikke bedt Jer “stå til regnskab overfor mig”, Malene – og da slet ikke om at “vælte WHO eller andre regeringsorganer”. Jeg synes, du på en urimelig måde tilskriver mig ting her.

      Med “korruptionsteorier”, mener du så Informations artikel her?

      “WHO-rådgiver skjuler millionbidrag fra medicinalindustrien”
      https://www.information.dk/indland/2009/12/who-raadgiver-skjuler-millionbidrag-medicinalindustrien

      Der er yderligere om blot den ene sag her:
      http://www.whale.to/vaccine/who_adviser.html

      Jeg har dog efterspurgt dette ovenfor:
      “Kunne Naturli ikke dække, at ingen vaccine nogensinde er blevet korrekt sikkerhedstestet? Se s. 3-17 her:”

      I bestemmer selvfølgelig helt og aldeles selv, hvad I vælger at dække – det er klart. Og hvad I vælger at svare på – det må I afgjort også selv bestemme. Men når du direkte skriver: “Vi modtager hverken mediestøtte eller lign.”, så lægger du op til, at det er noget, jeg har spurgt ind til eller insinueret. Det har jeg ikke, men det vil jeg da med glæde gøre, hvis det er noget, du meget gerne vil have fuldstændig åbenhed omkring, Malene.

      Har Naturli eller FORLAGET MEDIEGRUPPEN ApS modtaget støtte ifm. HPV-kampagnerne?

      Hvorfor valgte Naturli at fjerne artiklen “HPV-vaccine: Forsøgspersonerne fik ukorrekte oplysninger fra Kræftens Bekæmpelse”?

      Artiklen indeholdt vel ingen injurierende påstande?

      Jeg anklager Jer ikke eller siger, at I har modtaget støtte. Jeg synes blot, at hel og aldeles åbenhed altid er den bedste vej frem – og så undrer jeg mig stadig over artiklens fjernelses-grundlag. Hvis I ikke er interesserede i fuld åbenhed, så lader I selvfølgelig bare være med at svare – det er skam helt op til Jer selv, Malene.

      Fortsat go’ dag.

     • Malene Tonnung siger:

      Hej Claus, nej, det er ikke rart, når man pludselig skal stå til regnskab for det, man insinuerer eller efterspørger. Vi har tidligere skrevet sammen om disse ting, så forstår egentlig ikke, hvorfor du stadig efterspørger svar? Vi har såmænd ikke noget at skjule. Vi har ikke mandskab til at være gå kritisk i alle detaljer, og da vaccinemodstand er én ud af 10-11 ting nævnt i denne artikel, er det ikke stedet, hvor vi har valgt at sætte ind med en større redegørelse. Vi har helt simpelt ikke tiden til det.
      Jeg synes (og så må du gerne kalde MIG sart), at stille spørgsmål til, om vi har modtaget støtte ifm. HPV-kampagnerne er meget insinuerende. Det kan jeg helt åbent og ærligt svare et stort rungende NEJ til. Og jo, Kræftens Bekæmpelse mente, at artiklen var injuerende overfor dem. Så kunne vi have valgt at bruge vores sparsomme ressourcer på at gå i krig med en organisation, der har 10 gange så mange mennesker bare i presseafdelingen og et måske 1000 gange større budget end os på en enkelt artikel. Den kamp sprang vi over for fortsat at have ressourcer til at skrive, når der sker nye og spændende udviklinger i sagen. Vi har i øvrigt skrevet flere gange om vacciner og deres manglende sikkerhedstest. Du er velkommen til at søge dem frem.

     • Claus Nørgaard Gravesen siger:

      Endnu engang mange tak for svar, Malene. Det er rart med respons, uanset om vi så er enige eller ej. Der skal jo trods alt være plads til forskellige synspunkter i enhver debat.

      Du sprang dog let og elegant hen over spørgsmålet om dine egne “korruptionsteorier”.

      Kritikken i mit svar går heller ikke på udelukkende vacciner, Malene. Den går på WHO i sin helhed, og hvor belastede de er som organisation, ift. den meget store inhabilitet pga. de store økonomiske interessekonflikter hos en hel del medlemmer, bl.a. med bestyrelses- og rådgivende poster, som dikterer WHO’s anbefalinger – også på vaccine-området.
      Så det er en samlet kritik af, at artiklen agerer talerør for WHO og WHO’s egen nylige liste, og dermed i et eller andet forhold for medicinal- og vaccine-industrien.

      Jeg siger ikke, at I absolut skulle have brugt mere krudt på at blotlægge WHO. Men at det i det mindste bør være en væsentlig faktor, når man overvejer, om en artikel skal bringes eller ej, hvem man reelt bringer den for.

      Jeg spurgte direkte til, hvorfor artiklen var blevet taget ned, og om Kræftens Bekæmpelse havde anklaget Jer for injurier, fordi jeg aldrig tidligere har fået svar på de spørgsmål. Det var såmænd den eneste grund – så tak for de svar.
      Jeg tillagde spørgsmålet om HPV-kampagnerne, fordi artiklen netop var direkte relateret, fordi den var kritisk ift. deres formål, og fordi den netop også bare forsvandt uden videre – og jeg fik aldrig svar på hvorfor i vores tidligere mail-korrespondance (som du nu selv nævner), på trods af at jeg spurgte direkte. Blot at den var pillet ned, og at I ville bruge kræfterne andetsteds.
      Samtidig så formøbler HPV-kampagnerne meget store beløb – så der er en meget kraftig interessekonflikt, når vi snakker udelukkende at fremme HPV-vaccinerne i de danske medier.

      Men hvori bestod det injurierende i artiklen?
      Det er et faktum, at forsøgspersonerne jo netop blev direkte misinformerede ang. ikke-placebo-præparaterne, så hvilken del var Kræftens Bekæmpelse specifikt uenige i?

      Det gør endnu engang også selve forsøget til videnskabelig uredelighed, og dermed ekstremt uetisk – og det er så bl.a. det, man har bygget HPV-vaccine-godkendelsen på, som man nu også står for at ville godkende til drenge. Med høringsfrist nu her d. 12. marts.

      https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62728?fbclid=IwAR0eulXQ454Yd7CB5qAbG5G7Gy-pqy7anFiXHGvngU7707uuOA54H4yLZD0

     • Malene Tonnung siger:

      Hej Claus, jeg har desværre ikke tid til at blive ved med en længere korrespondance, så derfor får du her et endeligt svar:
      Jeg skrev generelt om korruptionsteorier (ikke om denne), som der er mange af, hvoraf nogle helt sikkert holder, men det tager tid at bevise.
      I stedet for at bruge tiden på at kritisere os for at gøre jobbet dårligt og spørge til, hvorfor vi ikke skriver det ene eller andet – så er du jo velkommen til at gøre dine medlæsere klogere ved at poste uddybende kommentarer om, hvordan du ser verden, og links. Det ville være så meget mere konstruktivt. Vi er nok dybest set ikke uenige i særlig meget, og derfor er jeg lidt træt af at bruge tid på at skulle forklare dig om vores prioriteringer. Og nej, Kræftens Bekæmpelse er ikke enig i, at de har misinformeret. Den er du så velkommen til at tage med dem! Med ønsket om, at vi fremover kan skrive fra både den ene og den anden lejr og gøre hinanden klogere!

     • Claus Nørgaard Gravesen siger:

      Tak for endeligt svar, Malene – det sætter jeg stor pris på.

      Og med den her opklaring, så tror jeg også, at vi rent faktisk er enige på rigtig mange punkter.

      Jeg skriver jo netop også uddybende kommentarer med faktuelle henvisninger for at oplyse mine med-læsere om, hvordan virkeligheden rent faktisk er – ikke kun, hvordan jeg ser den 😉 – og jeg er altid villig til at debattere ethvert emne på en sober, åben og ærlig måde.

      Det, jeg savner, er dog artikler at kommentere på. Når vi som sagt netop står overfor den næsten uundgåelige godkendelse af HPV-vaccinerne til drenge også, så er det jo et ekstremt alvorligt og vigtigt emne at få belyst så meget som overhovedet muligt, lige præcis nu.

      Den del er ikke ment som kritik, men et ønske om flere artikler om emnet. Det troede jeg faktisk, at I var indstillede på, da jeg modtog den her besked:
      “der er langt mere interessante vinkler derude på hele denne debat, som vi hellere vil bruge kræfterne på.” (HPV-vaccinerne)

      Jeg kom også med forslag ang. alvorlige nyheder på området – hvilket I selvfølgelig gerne må vælge ikke at prioritere at bruge tid på. Der er mange interessante vinkler på hele debatten, som du også selv skriver.
      Det, der bekymrede mig efterfølgende, var dog, at I siden artiklen d. 7. februar 2018 stort set ikke har nævnt HPV-vaccinerne.

      Jeg vil også meget gerne debattere behandlingsformer og sund og god livsstil med bl.a. diverse mineraler, vitaminer og naturlige plantetilskud – det er også emner, jeg har brugt enormt mange timer på. Men det giver bare ikke mening, så længe vi bliver ved med at påføre os selv, og især vores børn, al den her skade. Vi bliver kun ved med at få mere og mere at behandle på, så længe vi ikke fjerner årsagerne – hvilket evident hovedsageligt er vacciner af enhver art.

      Jeg vil meget gerne bidrage med yderligere forslag til artikler om HPV-vaccinerne, da det er det vigtigste emne pt. – men jeg er i tvivl om, hvad Jeres holdning helt præcist er, Malene. For du skriver både: “Vi har ikke nogen uønskede tilgange her” – og samtidig: “I stedet for at bruge tiden på at kritisere os for at gøre jobbet dårligt og spørge til, hvorfor vi ikke skriver det ene eller andet”.

      Skal din sidste sætning her forstås som, at I ikke ønsker opfordringer/forslag af nogen art?
      Jeg efterspørger ikke nogen længere udredning, så det er helt i orden, hvis du bare svarer helt kort.

     • Malene Tonnung siger:

      Forslag er altid velkomment, og når vi ikke altid skriver om HPV, handler det om benhård tidsprioritering. Der er mange ting, vi gerne vil nå omkring, og hvis der skal være lidt kød på det, vi laver om HPV, kræver det altså lidt tid. Tid som går fra alt det andet, vi skal nå. Men vær forsikret om, at vi ikke undgår emnet af lyssky årsager 😉

     • Claus Nørgaard Gravesen siger:

      Det ligner for øvrigt, at det primært er links, der gør, at kommentarer ikke bliver automatisk godkendt, og ikke længden.

     • Claus Nørgaard Gravesen siger:

      Takker mange gange, Malene 😉

 • Bente Stenfalk siger:

  Det kan godt være, at vaccine-modstanderne er et problem for WHO, men vaccinerne er også et problem for de vaccine-bivirknings-ramte borgere verden over.

  Vacciner er ikke bare ‘gode’. Enhver vaccine har bivirkninger. Man må vælge omhyggeligt, inden man lader sig vaccinere. Man må overveje fordele og ulemper nøje.

  F.eks. så ville jeg ikke være i tvivl om, at lade mine børn vaccinere imod børnelammelse, fordi sygdommen er invaliderende.

  Men HVP-vaccinen vil jeg have ret til at være skeptisk overfor. Den er ikke livsnødvendig, man kan beskytte sig imod smitte, og ingen ved, om den virker før om 25 år. Desuden bryder jeg mig ikke om gigantiske forsøg med det ene køn.

  Jeg mener heller ikke, at vi har modtaget redelig evidens for, at HPV-vaccinen har de virkninger, som den anprises for at have.

  Og jeg bryder mig slet ikke om den måde, hvorpå man tilsidesætter de ramte piger / kvinders bivirknings-symptomer som værende psykiske.

  Måske burde verden lytte til Japan?

  “Dr. Lee was a presenter at the Tokyo hearing (2014), at which he disputed those who claimed the young women weren’t really suffering severe pain; they were having “psychosomatic reactions.” He stated:

  I do not believe psychosomatic reactions can cause sudden unexpected death in sleep, or inflammatory lesions in the brain as demonstrated by the MRI images and the brain biopsy histopathology with perivascular lymphocytes and macrophages and demyelination.”

  http://healthimpactnews.com/2018/japan-leading-the-world-in-exposing-fraud-with-gardasil-hpv-vaccine-injuries-and-deaths/?fbclid=IwAR34Gh0vAKI6omgRcSQobzbWDSz9LKGOMZUQNXRjKcitkWYIBFgvsKnGRwE

 • Karen Marie Søby siger:

  Citat fra artiklen ifm klima “Organisationen afholdte i oktober 2019 deres første globale konference om emnet, hvor lande og ….” Vi andre er først lige begyndt 2019!!
  Hvorfor er overvægt/obesity ikke medtaget, der er pt flere overvægtige end undervægtige mennesker på planeten

 • Skriv din mening - ikke til spørgsmål, send dem gennem brevkassen i stedet.

  Skriv et svar

  Husk at krydse af her!Denne anordning er desværre nødvendig, da vores inbox ellers oversvømmes af spam-mails, afsendt automatisk fra såkaldte mailrobotter.

  *