Nyheder

Den psykiske trivsel er på rutsjebanetur

Foto: Adobe Stock
6. august 2020

Forskning fra Aarhus Universitet viser, at danskernes psykiske trivsel falder og stiger i takt med smittetrykket i samfundet. Det kan både give håb og bekymring for den nærmeste fremtid.

 

Den omvæltning, samfundet har været igennem siden foråret 2020, er voldsom. For mange er det en helt ny virkelighed at lukke landet ned, som vi har set det ske, og derfor har der naturligvis også været spekulationer om, hvad det vil betyde for den psykiske trivsel. Og udsigterne har ikke ligefrem været optimistiske.

Fra fagfolk har der været bekymring for, om flere ville udvikle angst, stress, depression og ensomhed i kølvandet på coronakrisen, som endnu ikke er overstået. Og særligt kvinder og børn har da også reageret negativt på nedlukningen og det store smittetryk i marts og starten af april. Men faktisk viser en ny undersøgelse, at danskerne er hurtige til at genfinde det psykiske velbefindende, hvilket er godt nyt.

[relateredehistorier]

Søren Dinesen Østergaard er professor på Institut for Klinisk Medicin tilknyttet Afdeling for Depression og Angst ved Aarhus Universitetshospital og står bag en spørgeskemaundersøgelse, som skulle kaste lys over den faktisk psykiske påvirkning. Og for ham at se er virkeligheden mere positiv end antagelserne.

– Den andel, der scorede under 50, faldt fra 26 procent til 20 procent fra første til anden runde i spørgeskemaundersøgelsen. I absolutte tal er den gennemsnitlige stigning i trivselsindekset godt 3 point, hvilket ikke er en stor forskel. Men det udtrykker ikke desto mindre, at der er lys for enden af tunnelen – og den historie skylder vi at fortælle, udtaler han i en pressemeddelelse.

Læs også: Unge kæmper under coronakrisen 

Hvad så nu?

Den scorer, som Østergaard her henviser til, er en score på trivselsindekset, som bruges af læger til at vurderer, om en patient skal udredes for depression. Ud fra fem spørgsmål får man en score mellem 0 og 100. Er resultatet under 50, er der stor sandsynlighed for, at man er deprimeret.

Spørgeskemaet er blevet besvaret af mere end 2000 danskere i både første og anden runde, og svarene er vægtet således, at de er repræsentative for den danske befolkning. Forskellen mellem de to omgange viser altså, at i takt med at samfundet åbnede igen, steg trivsel også. Flere gav i anden omgang udtryk for, at de havde det rigtigt godt, hvilket kræver en score på 80 eller derover, mens færre var i risikozonen for depression.

Overordnet set er det altså særdeles positivt, men resultaterne rejser også spørgsmål til fremtiden. For med en anden bølge af corona lige om hjørnet, er der en mulighed for, at trivslen igen vil falde, og at flere vil få det skidt.

Ensomhed og depression er de største risikofaktorer for selvmord, så det kan altså få alvorlige konsekvenser, hvis et øget antal danskere mistrives eller isoleres i voldsom grad grundet coronapandemien. Hvorvidt om anden bølge vil have samme effekt som den første er endnu uvist, ligesom det det heller ikke står klart, hvordan mennesker, som i forvejen kæmpede med en psykisk sygdom, og derfor kan betegnes som særligt udsatte. Resultaterne af en sådan undersøgelse forventes at ligge klar i løbet af sensommeren.

Læs også: Føler dit barn sig ensom?

Forrige artikelEn kædereaktion skal starte søvnen

Næste artikelKapløbet om en COVID-19 vaccine