Nyheder

Den store insektdød

Foto: Adobe Stock
12. februar 2019

Insekter dør. Det har flere studier påvist. Det nyeste i rækken er en gennemgang af 73 historiske rapporter fra rundt om i verden, der netop beskriver insekternes død. Prognosen er, at 40 procent af insektarterne kan være uddøde om ganske få årtier.

Rundt omkring i verden dør insekter hurtigt. Fra regnskovene til Tyskland ser man et fald i antal og arter. Eksempelvis viser en analyse fra 2017 baseret på 63 naturfredede områder i Tyskland et sæsonfald på 76 procent i den flyvende insektbiomasse over 27 år.

Analysen konkluderer også, at faldet er uanfægtet type af levested, og at vejrforhold, brug af landet og særlige karakteristika ved levestederne ikke kan forklare det overordnede fald.

Forskere har tidligere udtalt bekymring for faldet i insektmassen og det, de kalder den sjette masseuddøen. Det har verden set før – sidst da dinosaurerne uddøde. Den masseuddøen, som der er forskningsmæssig uenighed om, hvorvidt vi er på vej ind i, eller om vi allerede er der, skyldes med al sandsynlighed en kombination af klimaforandringer og menneskets udbredelse.

Kloden har nemlig oplevetstigninger og fald i temperaturen gennem tiden, men modsat i dag, kunne dyrene nemt flytte sig, når klimaet skiftede. Det kan de ikke mere. Der er ikke plads. Det leder os tilbage til insekterne.

Insekterne er det nederste led af fødekæden og spiller en vigtig rolle for både flora og fauna, når de henholdsvis bestøver og og er mad for andre arter. Uden dem, kan det lede til et kollaps af økosystemet, peger den nyeste rapport på – et produkt af et samarbejde mellem universitetet i Queensland og Sydney og det Kinesiske Akademi for Landbrugsvidenskab.

Årligt fald på over to procent

Insekter udgør hovedparten af føde for 60 procent af alle fuglearter. Entomolog Don Sands forklarer til CNN, at han frygter, at fugle, der er afhængige af insekter for at overleve vil uddø, og at større fugle vil gå fra at spise insekter til at spise andre fugle. Det har han set ske i Australien.

Men også blomster og planter vil få det svært, hvis mængden af insekter bliver ved med at falde eftersom omkring 80 procent af vilde planter er afhængige af de små dyr til bestøvning.

Spørgsmålet er, hvad man kan gøre for at stoppe udviklingen, og det årlige fald på 2,5 procent i biomassen, som kan betyde en bred udryddelse af insekter inden udgangen af dette århundrede?

I rapporten peger forskerne på flere grunde til, at insekterne dør. Tab af levesteder og omdannelsen af vild natur til landbrug og by. Brug af pesticider. Biologiske faktorer som indførte arter. Klimaforandringer. Årsagerne er listet fra værst til mildest.

Det skal være slut med pesticider

Tab af levesteder leder i samspil med klimaforandringerne tilbage til starten, som menes at være en af de store grunde til, at rigtig mange arter uddør netop nu. De årsager er komplekse på den måde, at de er svære at stoppe, når vi samtidigt på verdensplan har mål om bedre levevilkår for flere mennesker, og en konstant befolkningstilvækst, som kræver plads.

Når klimaforandringer spiller en rolle, skyldes det sandsynligvis, at insekternes fertilitet er særdeles påvirkelig af stigninger i temperaturen. De mister simpelthen evnen til at formere sig, hvis deres leveområder bliver bare lidt varmere

Brug af pesticider og biologiske faktorer er de to resterende årsager, og især pesticiderne, peger forskerne på, er afgørende at lægge på hylden og erstatte med økologiske løsninger, hvis ikke insekter som en samlet gruppe skal forsvinde helt.

 

Forrige artikelForældre i Silicon Valley lukker ned for skærmforbrug

Næste artikelEr dit stofskifte ude af kontrol?

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.