Den store insektdød

Af: Clara Edgar

Foto: Adobe Stock

Insekter dør. Det har flere studier påvist. Det nyeste i rækken er en gennemgang af 73 historiske rapporter fra rundt om i verden, der netop beskriver insekternes død. Prognosen er, at 40 procent af insektarterne kan være uddøde om ganske få årtier.

Rundt omkring i verden dør insekter hurtigt. Fra regnskovene til Tyskland ser man et fald i antal og arter. Eksempelvis viser en analyse fra 2017 baseret på 63 naturfredede områder i Tyskland et sæsonfald på 76 procent i den flyvende insektbiomasse over 27 år.

Analysen konkluderer også, at faldet er uanfægtet type af levested, og at vejrforhold, brug af landet og særlige karakteristika ved levestederne ikke kan forklare det overordnede fald.

Forskere har tidligere udtalt bekymring for faldet i insektmassen og det, de kalder den sjette masseuddøen. Det har verden set før – sidst da dinosaurerne uddøde. Den masseuddøen, som der er forskningsmæssig uenighed om, hvorvidt vi er på vej ind i, eller om vi allerede er der, skyldes med al sandsynlighed en kombination af klimaforandringer og menneskets udbredelse.

Kloden har nemlig oplevetstigninger og fald i temperaturen gennem tiden, men modsat i dag, kunne dyrene nemt flytte sig, når klimaet skiftede. Det kan de ikke mere. Der er ikke plads. Det leder os tilbage til insekterne.

Insekterne er det nederste led af fødekæden og spiller en vigtig rolle for både flora og fauna, når de henholdsvis bestøver og og er mad for andre arter. Uden dem, kan det lede til et kollaps af økosystemet, peger den nyeste rapport på – et produkt af et samarbejde mellem universitetet i Queensland og Sydney og det Kinesiske Akademi for Landbrugsvidenskab.

Årligt fald på over to procent

Insekter udgør hovedparten af føde for 60 procent af alle fuglearter. Entomolog Don Sands forklarer til CNN, at han frygter, at fugle, der er afhængige af insekter for at overleve vil uddø, og at større fugle vil gå fra at spise insekter til at spise andre fugle. Det har han set ske i Australien.

Men også blomster og planter vil få det svært, hvis mængden af insekter bliver ved med at falde eftersom omkring 80 procent af vilde planter er afhængige af de små dyr til bestøvning.

Spørgsmålet er, hvad man kan gøre for at stoppe udviklingen, og det årlige fald på 2,5 procent i biomassen, som kan betyde en bred udryddelse af insekter inden udgangen af dette århundrede?

I rapporten peger forskerne på flere grunde til, at insekterne dør. Tab af levesteder og omdannelsen af vild natur til landbrug og by. Brug af pesticider. Biologiske faktorer som indførte arter. Klimaforandringer. Årsagerne er listet fra værst til mildest.

Det skal være slut med pesticider

Tab af levesteder leder i samspil med klimaforandringerne tilbage til starten, som menes at være en af de store grunde til, at rigtig mange arter uddør netop nu. De årsager er komplekse på den måde, at de er svære at stoppe, når vi samtidigt på verdensplan har mål om bedre levevilkår for flere mennesker, og en konstant befolkningstilvækst, som kræver plads.

Når klimaforandringer spiller en rolle, skyldes det sandsynligvis, at insekternes fertilitet er særdeles påvirkelig af stigninger i temperaturen. De mister simpelthen evnen til at formere sig, hvis deres leveområder bliver bare lidt varmere

Brug af pesticider og biologiske faktorer er de to resterende årsager, og især pesticiderne, peger forskerne på, er afgørende at lægge på hylden og erstatte med økologiske løsninger, hvis ikke insekter som en samlet gruppe skal forsvinde helt.

 

5 kommentarer

 • Niels Christensen siger:

  Rapporten glemmer den måske væsentligste årsag til insektdør: mikrobølger. Mikrobølger fra mobiltelefoner, mobilsendemaster, smartmeters mm. er en stor insektdræber: https://www.researchgate.net/publication/3124316_Evidence_For_Nonthermal_Effects_of_Microwave_Radiation_Abnormal_Development_of_Irradiated_Insect_Pupae?fbclid=IwAR0GqukFEIBWKUD4uGg_mGdjNvI4WoeNzQAnBpA7TEAKD3R63BpkyjSQw88.

  Det er vigtigt at indføre begrænsninger i mikrobølgestråling for at redde naturen. Det kan gøres med tiltag som forbud mod trådløse smartmeters, udfasning af mobiltelefoner med dårlig antenne, reduktion i antallet af mobilmaster, nedsat sendestyrke, anvendelse af mindre skadelige sendefrekvenser, brug af kablet internet i stedet for WIFI, stop for 5G mm.

 • Trine Jørgensen siger:

  Uddrag fra 5G Space Appeal: “Hvis telekommunikationsindustriens planer for 5G bliver virkeliggjort, vil intet menneske, intet dyr, ingen fugl, intet insekt og ingen plante på Jorden kunne undgå eksponering 24 timer i døgnet, 365 dage om året for niveauer af RF-stråling, som er flere hundrede gange højere end hvad der eksisterer i dag, uden nogen mulighed for at flygte nogen steder hen på planeten. Disse 5G planer truer med at fremprovokere alvorlige, irreversible helbredseffekter på mennesker samt permanent skade på alle Jordens økosystemer.” Skræmmende sager! – Det er muligt at underskrive appellen her: https://www.5gspaceappeal.org/. Den er oversat til mindst tyve sprog herunder dansk!

 • Mai-Britt siger:

  Jeg tænker, skal vi spise insekter eller lade dem leve ????

  • C. E. Hansen siger:

   Insekter og andre dyr skal forblive. De største skadedyr er mennesker, som – hvis de vil forblive – skal lære at beherske deres trang til at formere sig og begrænse deres unormale interesse for teknik. Hvem skulle tro, at Kina ville være først til at tage det første skridt mht. forplantning? Mennesker er som kræftceller – de æder deres eget levested – og så siger man, at vi er intelligente? Mange er sikket uenige, men en del andre har heldigvis samme holdning som undertegnede.

 • Michael Lind siger:

  Det interessante spørgsmål der rejser sig: hvilke typer insekter er ramt hårdest af insektdød?

  kunne det være de insekt typer som lever mest eksponeret for mikrobølge strålingen?

  hvilke insekter dør?
  er det primært flyvende insekter som lever i det åbne landskab, hvor der er mest EMF?

  Jeg spørg fordi hvis det er EMF som slår insekterne ihjel, så vil der være en kontrastgruppe med de insekter som opholder sig mindst i EMF strålingen. Fx hvis de opholder sig mest tid under jorden eller dybt inde i skovenes træer, som er mindre eksponeret for mikrobølger.

  Har vi eventuelt nogen nysgerrige forskere som kunne kigge på det her?

 • Skriv din mening - ikke til spørgsmål, send dem gennem brevkassen i stedet.

  Skriv et svar

  Husk at krydse af her!Denne anordning er desværre nødvendig, da vores inbox ellers oversvømmes af spam-mails, afsendt automatisk fra såkaldte mailrobotter.

  *