Nyheder

Det er blevet ulovligt at købe Glyphosat 120, men pesticidet er stadig på markedet

Foto: Adobe Stock
13. august 2019

Salg af ukrudtsmidlet Glyphosat 120 til private er blevet ulovligt. Men det betyder ikke, at det ellers så omdiskuterede pesticid er blevet forbudt. Det findes stadig i en række andre produkter på markedet.

Midt i juni blev det ulovligt for private at købe det ellers populære ukrudtsmiddel Glyphosat 120. Baggrunden er, at firmaet bag Glyphosat har valgt ikke at søge nye miljøgodkendelser af produktet. Det skyldes altså ikke, at man fra politisk side har valgt at forbyde det aktive stof, som ellers i flere studier er blevet linket til øget risiko for kræft.

Når man fra danske myndigheders side ikke forbyder brugen af glyphosat i ukrudtsmidler, – pesticidet er også det aktive stof i Roundup, som stadig er på markedet – skyldes det, at Miljøstyrelsen har vurderet, at stoffet ikke er farligt. Den konklusion er på linje med den, som europæiske myndigheder, som EU’s Kemikalieagentur (ECHA) og den Europæiske fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), er kommet frem til.

Det strider dog mod WHO’s vurdering. IARC, som er det organ under WHO, som vurderer forskellige påvirkningers potentielle kræftfremkaldende effekter, har nemlig kategoriseret glyphosat som 2A –sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker. Bag beslutningen stod 17 forskere fra 11 lande. De gav til grund, at de havde begrænset bevis for kræft hos mennesker som resultat af eksponering og tilstrækkeligt bevis fra dyrestudier.

Uenighed om evidens

I USA gav en domstol i 2018 landmanden Dwayne Lee Johnson medhold i, at han fik kræft af at arbejde med Roundup og at kemikoncernen Bayer, som er et datterselskab til pesticidproducenten Monsanto, var ansvarlig i Lee Johnsons sygdom. Han blev tilkendt en erstatning på 1,9 milliarder kroner. I løbet af 2019 vil der køre seks yderligere sager mod Bayer. En jury har altså ud fra de givne beviser konkluderet, at Roundup og kræft hænger sammen. Det samme har WHO. EFSA og Miljøstyrelsen mener, at produktet er sikkert.

Når der er så stor uenighed om, hvorvidt glyphosat er farligt, handler det i høj grad om vurderingsgrundlaget. Herhjemme er vi som sagt enige med de europæiske myndigheder, som siger, at der ikke er en kræftrisiko forbundet med glyphosat og de ukrudtsmidler, det indgår i.

Det resultat er man kommet frem til ved udelukkende at se på virkningen af ren glyphosat. Altså ikke den færdigblanding, som sprøjtes i haver og på marker. Det, sammenholdt med at man fra EFSA’s side i højere grad baserer sin konklusion på den reelle risiko – altså hvor meget mennesker er i kontakt med stoffet i virkeligheden – og ikke så meget på dyrestudier, gør, at de ikke ser en kræftrisiko.

Hos IARC har eksperterne konkluderet, at de ud fra dyrestudier med høje doser af ren glyphosat og epidemiologiske studier på mennesker, der har arbejdet med ukrudtsmiddel, kan konstatere en sandsynlig sammenhæng.

Og så er det måske værd at bemærke, at IARC kun medtager offentligt tilgængelige studier i deres vurdering, mens EFSA også kigger på fortrolige studier betalt af producenterne, skriver Ingeniøren.

Hold haven pæn uden pesticider

Nu er det så slut med at sælge en lang række ukrudtsmidler til private, som indeholder glyphosat. I alt er listen over Miljøstyrelsen godkendte ikke-professionelle sprøjtemidler, som indeholder glyphosat og kan købes og anvendes af mennesker uden sprøjtecertifikat, faktisk faldet fra 32 til 9 produkter. De ulovlige produkterne må dog bruges frem til 16. juni 2020.

Hvis man vil undgå at bruge de potentielt farlige sprøjtemidler, er der dog andre muligheder at holde ukrudtet væk. For det første kan man holde sin græsplæne tæt og sund. Det kan man gøre ved at bruge NPK-gødning på plænen, eftersåning og hyppig slåning.

Har man bede, kan man arbejde med bunddække, som skærmer for sollyset. Det meste ukrudt dør nemlig, hvis det står i konstant skygge. Man kan både lave et grønt bunddække, eller man kan skærme af med muslingeskaller, bark eller træflis. Det er også en god ide at arbejde med højbede for at minimere spredning af ukrudtet.

Det er muligvis hårdere at holde haven fri for ukrudt på naturligvis. Til gengæld eliminerer du den potentielle risiko for glyphosat-relateret kræft.

Forrige artikelFerien er slut, men er din hjerne klar til at arbejde?

Næste artikelBæredygtig livsstil behøver ikke være alt eller intet

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.