Krop

Det rene vand

20. juni 2016

Vi danskere praler altid med at have drikkevand af høj kvalitet. Men hvor rent er vores drikkevand, og kan vi sagtens læne os tilbage og stole på, at det forbliver rent i fremtiden?

Vand er nødvendigt for alle levende organismer. 70 pct. af Jordens overflade er dækket af vand, så man skulle tro, at vi har rigeligt af det. Men det er kun 3 pct. af jordens vand, der er frisk drikkevand, og heraf er størstedelen af det fanget i gletsjere. Derfor er det vigtigt, at vi passer på den dyrebare ressource. I Danmark stammer næsten alt det vand, der strømmer ud af vores haner, fra grundvandet.

Kvalitet af drikkevand

Vi har i Danmark højere krav end mange andre steder til grundvandets kvalitet. Vandet bliver som hovedregel ikke renset, inden det forlader vandværkerne. Det bliver blot iltet og går igennem en simpel filtrering. Derfor er det vigtigt at overvåge og passe på det dyrebare grundvand. Kravene og kontrollen heraf sikrer, at det danske drikkevand fortsat er af høj kvalitet. Det fortæller kontorchef for afdelingen for Vandforsyning i Naturstyrelsen Inger Bergmann.

– Der er fastsat nogle krav til kvaliteten af drikkevandet, som vandforsyningerne skal overholde. Det har jeg ikke nogen grund til at tro, ikke bliver overholdt, siger Inger Bergmann.

For at opretholde en god drikkevandskvalitet er der for over 50 år siden sat nogle grænseværdier for, hvor stor en koncentration af forskellige stoffer, vores drikkevand må indeholde. F.eks. må der være op til 0,15 mg fosfor pr. liter vand og 50 mg nitrat pr. liter.

– Grænseværdierne er generelt fastsat ud fra toksologiske vurderinger, men for pesticider er det en politisk fastsat værdi, der i sin tid blev sat ud fra, hvad der var den laveste værdi, man kunne måle, siger Inger Bergmann.

Større bevidsthed om den begrænsede ressource

Vand er ikke en uendelig ressource. Derfor var det et stort problem, da danskernes vandforbrug i 1980’erne var helt oppe på 1200 millioner kubikmeter pr. år. Men gennem massiv oplysning og indførelse af en afgift på drikkevand, er befolkningen blevet meget mere opmærksomme på, at vi skal begrænse vores vandforbrug. Det har betydet en halvering af vores drikkevandsforbrug, der nu ligger stabilt omkring 600 millioner kubikmeter pr. år.

Hvert år bliver der lukket omkring 100 vandboringer – knap hver fjerde bliver lukket grundet fund af sprøjtegift. Alligevel mener Naturstyrelsen ikke, at vi skal være bekymrede for at mangle rent grundvand i fremtiden.

– Der er generelt nok grundvand til drikkevandsforsyningen. Kommunen sætter nogle rammer for, hvor meget vand vandværkerne må indvinde. Det er for at sikre, at der er en ordentlig balance, da grundvandet har betydning for tilstanden i vandløb og natur. Men der bliver generelt dannet rigeligt grundvand til, at vi kan forsyne den danske befolkning, siger Inger Bergmann.

Grundvandet skal beskyttes

Selvom vi har meget grundvand, er det vigtigt, at vi beskytter det. Men ifølge Naturstyrelsen bør altså vi ikke frygte, at vores grundvand bliver skadet, så længe landbruget og virksomheder overholder miljølovgivningen, og forbrugeren overholder anvisningerne på etiketten ved brug af kemikalier.

– Man skal selvfølgelig have en ordentlig adfærd i forhold til vand og miljø, men hvis man følger den miljøregulering, der er lavet, så skulle det være sikkert, siger Inger Bergmann.

Derudover er der etableret en målrettet beskyttelse af grundvandet på stratetisk udpegede områder, der har brug for særlig beskyttelse. Ca. 40 pct. af landet bliver kortlagt, hvor grundvandsforholdene bliver undersøgt. Hvis der er nogle steder, hvor geologien betyder, at grundvandet er særligt følsomt, skal kommunerne gøre en ekstra indsats for at sikre, at vandet ikke bliver forurenet.

I stedet for blot at følge etiketten på kemikalier, kan vi som forbrugere gøre en ekstra indsats for vores grundvand. I forbindelse med FN’s internationale vanddag d. 22. marts, lavede Danske Vandværker i år en kampagne, der skal få haveejere til at kvitte kemikalierne og bruge mullerne i stedet. Danske Vandværker har lavet en Pixibog til haveejere med tips og tricks til at besejre ukrudtet uden brug af kemikalier.

Pixibogen kan hentes på www.danskevandvaerker.dk

Behandlingen af de skadelige stoffer

Når der bliver fundet forurenede stoffer som pesticider i grundvandsboringer i koncentrationer, der er over grænseværdien, er det ofte stoffer, der er forbudte i dag. Det skyldes, at det ofte tager 20-50 år, fra stofferne er anvendt, til de er nået til grundvandsmagasinerne.

Det er forskelligt, hvordan vandværkerne vælger at handle, når grænseværdierne er overskredet.

Nogle vandværker vælger at lukke boringerne for at undgå, at de forurenede stoffer kommer ud til forbrugeren. Andre vandværker fortynder det forurenede vand med ikke-forurenet vand fra andre boringer, så forureningen holdes under grænseværdien.

Flaskevand indeholder flere bakterier

Flaskevand er blevet en naturlig og nem adgang til at få dækket sit væskebehov. Men der er tidligere fundet hormonforstyrrende stoffer i flaskevand. De særligt skadelige flasker er anmærket med 01, 03 eller 07 i en lille trekant. Numrene står nemlig for tre hormonforstyrrende plastikstoffer. Derudover er kvalitetskravene til flaskevand ofte mindre end til postevand.

I en undersøgelse fra den internationale forskningsorganisation DHI (Dansk Hydraulisk Institut), der specialiserer sig i vand og miljø, blev der fundet et højt indhold af bakterier i flaskevand – også kaldet kimtallet. Når vandet transporteres og lagres, bliver det naturlige indhold af bakterier øget. Kimtallet bliver dermed for højt i forhold til grænseværdien for vandhanevand, men ikke for mineralvand på flasker, hvor grænseværdien er højere. Derfor anses det ikke som værende sundhedsskadeligt at drikke vand på flaske.

Der er dog ingen tvivl om, at flaskevand er en stor belastning for miljøet. Transporten udskiller en stor mængde CO2, og plastemballagen ender ude i verdenshavene, hvor de skader dyrelivet. En belastning, der virker fuldstændig unødvendig for et land som Danmark, hvor vi kan få vandet direkte fra hanen.

Surt eller basisk drikkevand

I Danmark er drikkevandet flere steder alt for surt. Derfor tilsætter mange vandværker lud for at gøre vandet mere basisk. På trods af, at det ikke lyder sundt eller lækkert, er lud en helt almindelig måde at gøre vandet mindre surt.

Erik Stolten har arbejdet med vand i 30 år og i dag ejer Sundt-Vand, der producerer vandmaskiner, der gør det nemt selv at rense vandet derhjemme. Han mener, at det danske vand er for surt, også selvom det behandles til at overholde en anbefalet PH-værdi på 7-8,5.

Rensningen med en Sundt-Vand maskine gør vandet mere basisk uden at tilsætte stoffer i vandet. Vandet skulle have en god virkning på en sund syre-base-balance, og det har mange gode virkninger på kroppen.

– Der er mange, der har lidt af gigt og fået stærk gigtmedicin og binyrebakamoninsprøjtning, men efter de har drukket det basiske vand i to-tre uger, kan de smide deres smertestillende medicin, fortæller Erik Stolten.

Maskinerne gør også vandet mere iltholdigt, så det smager mere friskt og er lettere at drikke.

__________

Hvem kontrollerer vores vand?

Det er kommunen, der fører tilsyn med vandforsyningerne. I samarbejde med vandværkerne, udarbejder kommunen et kontrolprogram for hver enkelt vandværk.

For at sikre at vandet overholder grænseværdierne, kontrolleres det både i boringen, på vandværket og ved udvalgte forbrugeres vandhaner.

Alt efter vandværkernes størrelse, varierer det, hvor hyppigt vandkvaliteten bliver kontrolleret. Det er også forskelligt, hvor mange indholdsstoffer, der kontrolleres for. Det kan spænde fra syv til 27 stoffer.

Du kan selv tjekke kvaliteten af vandet på dit vandværk gennem www.borger.dk.

__________

Lyst til selv at rense dit vand?

Aktivt kul renser og beriger dit vand helt naturligt. Kullet kaldes Kishu Binchotan og kommer fra en særlig sort af egetræ. Her udvindes det via en brændingsproces. Det aktive kul er blevet anvendt i Japan i århundreder.

Inden brug skal kullet skylles og koges for at aktivere de rensende processer og derefter køles ned. Kulstangen skal blot lægges ned i en kande med vand, og efter tre timer er vandet drikkeklar.

Kullet kan også fås som granulat i en pose eller i en dyse, der kan skrues direkte på hanen.

Derudover findes der vandflasker og kander med et indbygget kulfilter og mange forskellige vandrensemaskiner, der gør det muligt selv at rense dit vand derhjemme.

Forrige artikelHamp – fremtidens superfood?

Næste artikelBliv mere basisk med vand

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.