Nyheder

Det ringer ind til for ringe seksualundervisning

Foto: Adobe Stock
5. februar 2020

Så blev det igen Uge Sex – Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne. I år er der fokus på krop og kropsidealer, som er problematiske for mange unge. Men selve undervisningen er også problematisk. Lærerne føler sig nemlig ikke tilstrækkeligt klædt på til at tage snakken.

Ifølge en rundspørge foretaget af TV2 i 2017, var hver fjerne dreng i gymnasiet og halvdelen af alle elever utilfredse eller meget utilfredse med deres krop. De gemte den gerne væk bag store jakker eller trak maven ind til de blev svimle, for ikke at komme til at se en tykke – eller normalt menneskelige – ud.

Også blandt de yngre er der problemer. I en undersøgelse fra Sex & Samfund fra samme år, viser det sig, at cirka 10 procent af børn i udskolingen – altså 7. – 9. klasse – var utilfredse eller meget utilfredse med deres egen krop. 76 procent af pigerne og 43 procent af drengene angav, at der var noget ved deres krop, de var utilfredse med. Mere end hver tredje svarede, at synet på egen krop blev påvirket af venner, mens hver fjerde også pegede på, at sociale medier spillede en rolle. Over halvdelen af eleverne koblede deres krop til følelsen af selvværd.

[relateredehistorier]

Det er med andre ord ikke uden grund, at Sex & Samfund sætter netop kroppen under lup i denne Uge Sex. Men lige godt er det, hvis alle de gode kampagner og alt det gode undervisningsmateriale, kommer ud i hænderne på lærere, som egentlig ikke føler, at de er rustet til at stå for seksualundervisning og de vigtige snakke, der hører med. Og det mener mange lærere selv, at de ikke er.

Mere end sex

I evalueringen af Faget Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, som blev offentliggjort for præcist et år siden, er det kun en fjerdedel af lærerne, som har undervist i seksualundervisning i grundskolen, som faktisk føler sig fagligt klædt på til opgaven. Og det er måske ikke så mærkeligt, når faget seksualundervisning er et frivilligt kursus under læreuddannelsen.

Det har fået Sex & Samfund til at gå sammen med Danske Skoleelever og Lærestuderendes Landskreds og bede om bedre undervisning til lærerne, så de kan varetage deres opgave med at formidle krop, sex, kærlighed, grænser, normer og idealer til de unge.

Thea Enevoldsen er Formand for Danske Skoleelever, og hun mener, at det er vigtigt, at lærerne kan undervise i andet end kondomrulning på et kosteskaft. De skal være i stand til – ikke bare i Uge Sex, men hele året – at spotte når elever mistrives, udskammes eller mobbes for at se ud som de gør eller være den, de er. Hun udtaler:

– Det handler om at læreren har trygheden i at undervise børn i et fag, hvor store og vigtige emner som selvværd, identitet og venskab hurtigt kan komme på tavlen.

Noget, hun ikke mener, at undervisningen rummer i tilstrækkelig grad i sin nuværende form.

Seksualundervisning skal prioriteres

Rasmus Holme, Forperson i Lærerstuderendes Landskreds er enig i, at normkritik og repræsentation skal være en del af undervisningen af fremtidens folkeskolelærere. Ikke bare i forhold til de timer, der er dedikeret til seksualundervisning, men at det skal være et gennemgribende element i alle skolens fag. Han siger:

– Fremtidens folkeskolelærere skal være bevidste om repræsentation i forhold til fx køn, etnicitet, seksualitet og baggrund i deres valg af pensum i alle skolens fag og sikre, at alle børn i alle dele af skolens hverdag føler, at der aktivt bliver skabt plads til dem.

Bjarne B. Christensen, Generalsekretær i Sex & Samfund giver ret i, at uddannelsen af lærere trænger til et løft, men han understreger, at det langt fra er gjort med det.

Det handler også om det miljø, som venter de kommende lærere ude på skolerne, siger han.

Et miljø, hvor der kan være afsat for få timer til seksualundervisning, hvor der ikke er mulighed for at lærerne kan efteruddanne sig, eller skoleledelsen ikke er bevidste om fagets omfang. Han ser derfor et stort behov for at styrke den ledelsesmæssige organisering og ansvarsfordeling i forhold til seksualundervisningen på de enkelte skoler. Samtidigt mener han, at hver kommune skal still krav om, at der skal udarbejdes planer for seksualundervisningen, og at dr skal afsættes et minimum af timer til faget.

Uge Sex kører lige nu, og mere end halvdelen af danske skoleelever deltager. Men en uge om året med fokus på de vigtige emner, som faget indeholder, er ifølge de tre organisationer ikke nok. Der er behov for meget mere fokus og ordentlig faglighed, hvis de problemer og kampe, de unge går med i forhold til dem selv, deres krop og at føle sig godt tilpas skal løses.

Forrige artikelBaconmuffins

Næste artikelNul-snot-te