Sind

Din personlighed bestemmer dit valg

15. juni 2010

Hvor mange gange har du ikke oplevet, at du reagerer på samme måde i bestemte situationer? Vel at mærke på en måde, som du ikke er særlig stolt af. Måden, du reagerer på, og hvad du vælger, er dog ikke helt tilfældig – din personlighed har meget at skulle have sagt.

Du gemmer dig, farer op, får dårlig samvittighed, bliver bitter og indestængt, bliver bange, bliver stædig, føler dig overset, giver op…

Du er sikkert godt klar over, at du har nog­le bestemte mønstre, når du står over for et valg eller en ny situation. Nogen har måske fortalt dig, at du “er” på en bestemt måde…

Hvis du vil ændre din måde at håndtere hverdagen på, kan det give god mening at kigge nærmere på disse mønstre. Hvilke grund­læggende motiver ligger der bag din adfærd? Hvad rummer denne automatiske og ubevidste personlighed? Hvad styrer dine valg?

Emneagrammet giver forståelse

Enneagrammet er et af de værktøjer, der tilbyder en “forståelsesnøgle” til forskellige personligheder. Dette system har mange variationer og bliver som mange andre “nøgler” ofte groft forenklet og til en vis grad brugt til at udråbe personer som bestemte typer. I en mere komplet version forudsættes det, at alle rummer kimen til alle typer, mens vi ofte er styret af elementerne i bestemte typer – nogle gange flere afhængigt af situationen og den udvikling, vi har været igennem.

Enneagrammet er en velegnet metode til at vise, hvilke elementer personen er styret af OG hvilke elementer, der skal styres mod for at skabe en større ba­lance. Vi foretager ubevidste livsvalg, og ved at bevidstgøre disse valg bliver vi stand til vælge, handle anderledes og integrere alle/flere typers egenskaber i vo-res liv og personlighed.

Nedenfor finder du en meget overordnet beskrivelse af de 9 personlighedstyper (frit efter Don Richard Riso og Russ Hudsons “Enneagrammets Visdom”).

De 9 personlighedstyper i emneagrammet:

1. Reformatoren: Er rationel, principfast og selvkontrolleret. Går ofte efter perfektionen. Kan ofte genkendes som “idealisten”. 2. Hjælperen: Er omsorgsfuld, generøs og besiddende. Går ofte efter nærvær og følelsesmæssig anerkendelse. Kan ofte genkendes som “den omsorgsfulde”. 3. Udretteren: Er tilpasningsdygtig, ambitiøs og imagebevidst. Går ofte efter succes og beundring. Kan ofte genkendes som “den ambitiøse”. 4. Individualisten: Er intuitiv, æstetisk og selvcentreret. Går ofte efter selvudfoldelse og selv­bekræftelse. Kan ofte genkendes som “den udtryksfulde”. 5. Udforskeren: Er indsigtsfuld, fornyende og uafhængig. Går ofte efter fordybelse. Kan ofte genkendes som “eksperten”. 6. Loyalisten: Er engageret, ansvarlig og vagtsom. Går ofte efter tryghed. Kan ofte gen­kendes som “den stabile”. 7. Entusiasten: Er optimistisk, dygtig, impulsiv. Går ofte efter stimulans. Kan ofte gen­kendes som “legebarnet”. 8. Udfordreren: Er selvsikker, beslutsom og domine­rende. Går ofte efter selvhævdelse. Kan ofte gen­kendes som “beslutningstageren”. 9. Fredsskaberen: Er modtagelig, bekræftende og tilfreds. Går ofte efter harmoni. Kan ofte genkendes som “diplomaten”.

Sådan finder du din hovedtype

1) Når du læser om typerne, vil du ofte umiddelbart genkende din generelle adfærd i en eller to af typerne. Det er normalt, at du ikke blot føler dig tæt på én bestemt type. Nogle gange vil du opleve, at du f.eks. er “den hjælpende hånd” (2) eller “den store diplomat” (9) og i andre situationer er du principfast (1) eller styrende (8).

Hvis du har meget svært ved at vælge en domine­rende type hos dig selv, så vælg blot en type ad gangen og vær bare bevidst om, at denne type er gældende for bestemte situationer. I en komplet analyse vil samspillet mellem typerne også være i spil, men her begrænser vi os til hovedtypen i personligheden.

2) Når du har valgt en type, er det tid til at nærstudere baggrunden for denne types adfærd for at forstå dine ubevidste valg og mønstre. Hvis du f.eks. identificerer dig med “Hjælperen” (2), handler det om at se på, hvornår du opfører dig som en typisk 2’er (f.eks. over for overordnede, kolleger eller familie), og hvilke konsekvenser det har for dig selv i længden (f.eks. stor tilfredshed ved at hjælpe eller bitterhed og følelsen af ikke at blive anerkendt for sin indsats?).

3) Hvis du generelt oplever, at du ikke føler bedre selvværd og tilfredshed ved at være den type, du gen­kender dig som, kan det skyldes:

a) at du har brug for at skabe en bevidsthed omkring dine mekanismer og valg og udvikle din type i en mere afbalanceret retning, eller
b) at du faktisk ikke ER den type, men gerne vil være det (måske pga. opdragelse).

Hvis du har brug for at udvikle din type, gælder det om gradvist at tilpasse din adfærd, så du ikke lader typen “rende af med dig”. Giv typen lidt modstand og bliv i stedet bevidst om, hvad der skal til for, at du stadig kan være din hovedtype uden at slide dig selv ned, blive negativ og udbrændt.

Eksempler: Med hovedtypen 2 skal du f.eks. sætte fokus på at hjælpe og “se andres behov” vel og mærke uden at give køb på dig selv og glemme dine egne behov og holdninger.

Med hovedtypen 6 kan du f.eks. fokusere på at åbne din egen verden for input og inspiration fra andre og samtidigt lægge mærke til, hvordan forandring og udvikling styrker dig selv og er en ansvarlig løsning på den lange bane, frem for altid at satse på den gode gamle sikre løsning, indtil den er slidt i laser.

4) Læg også mærke til, om du har en tendens til at afvise at identificere dig med en type. Den type, som du har det svært med eller føler dig fjern fra, er ofte en type, du har brug for at integrere og lære af for ikke at blive ensidig og ubalanceret. Eller det er en type, du allerede rummer, men ikke har sluttet fred med.

Hvad driver din personlighed?

Bag hver type ligger der en række motiver og elementer, som er ubevidste. Overordnet vil der være en ubevidst drivkraft – en passion – der styrer personligheden. Dernæst vil der være et ubevidst budskab, som personligheden har med fra opvæksten.

Personlighedstypen er desuden kendetegnet ved en basal frygt og et basalt ønske. Det basale ønske er et følelsesmæssigt ønske, som i pressede situationer kommer til udtryk i et negativt adfærdsmønster eller en overfokusering. Når du læser skemaet, vil du måske revidere, hvilke(n) personlighedstype(r) du føler dig mest styret af.

Sådan udvikler du din personlighed

Enneagrammet foreslår nogle generelle udviklingsveje for de enkelte hovedtyper (i skemaet vist i sidste kolonne). Når du har fundet din hovedtype eller den del af din personlighed, som du vil arbejde med, skal du især kigge på de negative kendetegn, f.eks. passionen og det basale ønskes forvrængning – altså den måde du reagerer på i pressede situationer. Den negative form af dit basale ønske er den, du garanteret ønsker at ændre.

Her har du brug for at kigge på en anden type og blive inspireret af denne. Måske ken­der du en, som du kan kigge over skulderen. Husk altid, at ingen type er bedre end en anden – alle har brug for at integrere de andre typers egenskaber for at være i balance.

Bevidsthed giver ændring

Når du begynder at blive bevidst om din personlighedstype, dens adfærd og de mønstre, som karakteriserer den, får du også mulighed for at lægge afstand til den og bevidstgøre og ændre de valg, du træffer. På den måde sprænger du din personligheds “fængsel” og begynder at udnytte dit fulde potentiale, bl.a. ved at give plads til elementer fra de andre typer.

Du kan læse meget mere i bl.a. Don Ri­chard Riso og Russ Hudsons “Enneagrammets visdom”, f.eks. om hvordan du fjerner dig fra din personlighedstypes fikseringer, finder dit livs højere mål, integrerer de andre typer i dig og udvikler en personlig balance.

Forrige artikelKost på 10 sunde udenlandske måder

Næste artikelRet ryggen!

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.