Tema

Dine tanker – en underkendt sundhedsressource?

Foto: Shutterstock
5. maj 2022

Den måde, du vælger at leve og tænke på, kan have større indflydelse på dit indre miljø, sundhed og kropslige balance, end du måske er klar over. Vores tanker er en særdeles kraftfuld ressource, der også kan manifestere sig fysisk.

Alt det vi oplever, alt det vi tænker og føler, det lagres ubevidst i hjernen. Hjernen er ganske fantastisk og producerer blandt andet overbevisninger og forventninger på samlebånd. Råvaren er det, vi oplever i livet. Tro og overbevisninger skabes således ud fra tanker, erfaringer og livsindstilling, og de kan så let som ingenting blive til dine sandheder i livet.

Det er derfor værd at ofre området opmærksomhed, for overbevisninger kan – bevidst eller ubevidst – blive bestemmende for din adfærd og beslutninger, men også for din indre biokemi og sundhed.

Overbevisninger kan påvirke os fysisk

Det er dog først indenfor de senere år, at disse sammenhænge er blevet videnskabeligt undersøgt og dokumenteret. Forskere fra universiteterne i Ohio og Harvard har i flere studier påvist, at vi menneskers indstilling til livet, om den er positiv eller negativ, kan have større indflydelse på helbredet end de fysiologiske faktorer, der normalt fokuseres på. Det betyder ikke, at sund mad, motion, vand, søvn og frisk luft ikke er væsentlige faktorer, når kroppen skal holdes sund.

Men det kommer som en overraskelse for mange, at det at have enten en negativ eller en positiv indstilling til livet, til de udfordringer der dukker op, til de nye ting der bliver introduceret og til det at blive ældre, ligefrem kan afgøre din livslængde og din evne til at håndtere sygdom. Dine tankemønstre påvirker ikke blot din tilgang til livets tildragelser, men også din fysik.

Dette fører selvfølgelig frem til spørgsmålet, om vores egne tanker og overbevisninger vil kunne spille en rolle for vores helbred, hvis vi for eksempel bliver syge? Svaret er ja. Såvel livsindstilling, livsværdier som tro, overbevisninger og følelsen af mening med livet spiller ind.

Jeg siger ikke, at disse faktorer kan stå alene, slet ikke. Men opmærksomhed på, at det, der foregår i bevidstheden, har betydning, vil kunne hjælpe mange. Det er væsentlig viden, som vi selv til dels kan have indflydelse på.

Det er dog helt afgørende i den forbindelse at gøre opmærksom på, at sygdomme også opstår tilfældigt. Det er ikke din skyld. Det er ikke, fordi du har tænkt negativt eller troet for lidt, men nærmere et udtryk for det faktum, at vi allesammen udsættes for udfordringer livet igennem.

Tankens kraft

Dine tanker kan påvirke dine cellers aktivitet, men spørgsmålet er, om du har gjort dig klart, i hvor høj grad og hvor meget det kan påvirke dit liv at øge opmærksomheden på dette område?

Vidste du for eksempel, at hvis du visualiserer, at du sætter hele dit immunforsvar ind på at styrke din lever, så kan der faktisk efter cirka 20 minutter måles et mærkbart forøget niveau af hvide blodlegemer i og omkring din lever. Det område har blandt andet sundhedspsykolog Bobby Zachariae udforsket.

Det kan også betale sig at være bevidst om, at en autoritets udsagn, hvad enten det er på tv, fra en offentlig myndighed eller fra en læge, i høj grad kan påvirke dig, dine tanker og din kropslige balance.

Vi har oplevet lidt af det her under den seneste pandemi, hvor netop angst, depression og mental dårligdom har ramt rigtig mange. Den nyligt publicerede National Sundhedsprofil 2021 har vist, at alt for mange unge danskere er negativt påvirkede af situationen og lever med tristhed, ensomhed, angst og depression som daglig følgesvend. Hele 17,4% af de adspurgte danskere svarede i undersøgelsen, at de oplevede mentale udfordringer hver dag. Det er rigtig mange.

velvære

Det hjælper derfor at gøre sig klart, hvor stor betydning vores mentale sundhed har. Vi kan øve os i at være opmærksomme på, hvad det er, der gør os kede af det eller angste. Er det eksempelvis stress eller er det samtaler med personer, der har indflydelse på dit liv, som påvirker dig? Det kan være en lærer, en chef eller en samtale med en læge, hvis du er blevet syg. Deres ord kan bundfælde sig som sandheder i din bevidsthed, og jeg ved af egen erfaring, at det kræver en indsats at få trukket uhensigtsmæssige udsagn ud af sine tanker igen.

Jeg bruger personligt billedet fra Harry Potter, hvor han trækker hukommelsestråde ud af hjernen. Måske foretrækker du en anden teknik, men jeg kan fortælle dig, at det hjælper. Prøv derfor aktivt at kortlægge, hvad der har indvirkning på dine tankemønstre og din mentale sundhed. Du bestemmer, hvilke udsagn og påvirkninger du vil give lov til at præge dine overbevisninger, og hvilke du ønsker at fjerne.

Krop og bevidsthed er uadskillelige størrelser, og det mærker vi hver eneste dag og hvert eneste minut. Vi er en enhed bestående af krop og bevidsthed, og vi kan med stor sundhedsfordel gøre brug af hele den palet af muligheder, vi er født med. Det gør os også godt selv at handle, i stedet for blot at lade os behandle. Det er i sig selv sundhedsfremmende, at du aktivt øver indflydelse og selv er med til at gøre en positiv forskel.

Helbredende tanker eller placeboeffekt?

Placeboeffekten er ikke ubetydelig, og der er lavet adskillige studier, der påviser virkningen af placebo.

I et af studierne, der handlede om smertelindring, oplevede 90% af de deltagere, der i studiet fik placebo fremfor morfin, at deres smerter forsvandt. En så markant effekt er en reaktion på deltagernes stærke overbevisning om, at smerterne vil forsvinde.

En lang række undersøgelser omkring placeboeffekten understøtter påstanden om, at vores bevidsthed og overbevisning påvirker os mere, end vi måske gør os klart. Sammenlignende studier viser, at der alene ses en placeboeffekt, såfremt behandlingen ledsages af positiv og overbevisende samtale med enten læge eller sygeplejerske.

Modsat er der også set eksempler på, at vi kan tro noget så overbevisende, at det fremkalder sygdom.

Hvis der eksempelvis via pressen advares mod en bestemt fødevare, forurenet vand eller en særlig sygdom, og hvis symptomerne beskrives detaljeret, så oplever mange læger, at mange mennesker henvender sig med netop det de nævnte symptomer. Frygten kan igangsætte tanker og overbevisninger, der fremkalder fysiske symptomer.

Styrk din mentale sundhed

Jeg var engang til et foredrag, hvor foredragsholderen causerede over livet. Han brugte fortællingerne om Peter Plys som udgangspunkt, og sagde; ”Du har grundlæggende et valg her i livet. Du kan vælge, om du vil leve dit liv som Tigerdyret, der ser positivt og lyst på livet, eller som Æslet, der bekymrer sig konstant og altid ser truende sorte skyer på himlen.”

Er livet virkelig så enkelt? Måske ikke, men at være i stand til at formulere sine grundlæggende værdier, og hvad der giver mening for dig, kunne være netop den enkelte faktor, der kan hjælpe dig, når livets udfordringer banker på. Livet igennem være i stand til at respektere, prioritere og modulere de værdier, som giver din eksistens mening.

De fleste af os kender mennesker, der har været igennem ufattelige lidelser, men som alligevel er i stand til at hvile i sig selv og se det positive og lærerige. Måske beundrer du også et sådant menneske, fordi vedkommende har måttet foretage bevidste valg i sit liv. Netop den mentale afklaring har stor betydning for hele vores tilgang til og behandling af sundhed og sygdom.

Sådan kan du arbejde med dine tankemønstre

Ro, glæde og en konstruktiv, positiv tilgang til livets tildragelser – det kan styrke dit indre og berige dit liv. Dine tanker, overbevisninger og eventuelle tro kan ligefrem styrke din krops selv-helbredende kræfter. Du kan arbejde konstruktivt med dine tanker og mentale sundhed ved at:

  1. Identificere det, der påvirker dig negativt, og også gerne det, der eventuelt begrænser dine tanker og overbevisninger.
  2. Arbejde konstruktivt og målrettet hen imod at nedbringe graden af negative ydre påvirkninger samt på at erstatte begrænsende overbevisninger med nye.
    OBS! Nogle begrænsende overbevisninger kan opleves som en form for selvbeskyttelse og kan derfor være vanskelige at slippe uden professionel hjælp.
  3. Meditere dagligt i 12-15 minutter. Du kan eventuelt starte med guidede meditationer.
  4. På et tidspunkt kan det være relevant for nogle at søge yderligere hjælp til processen hos en kompetent psykoterapeut eller psykolog.

Dit indre miljø påvirkes af dine tanker. Stress, såvel fysisk som psykisk stress, kan i lighed med negativitet, mobning og ærgrelser påvirke dig fysisk og dermed skabe ubalancer i din indre biokemi. Traumatiske oplevelser kan også i høj grad påvirke dine kropslige balancer.


Placeboeffekten optræder, når en person reagerer positivt på et i fysiologisk forstand uvirksomt stof, eller hvor patienten gennemgår en uvirksom behandling, hvor de tror, de bliver behandlet virksomt og aktivt, og dermed føler en positiv effekt. Denne reaktion kan betegnes som den positive eller negative reaktion, du forventer at få som resultat af en handling. Og det virker. Placeboeffekten er ikke ubetydelig. Det er ikke ualmindeligt at se en lige så positiv fysiologisk effekt ved indtag af en almindelig kalktablet som ved det medicinske præparat, der undersøges.


Descartes og dualismen

For cirka 400 år siden levede en fransk filosof ved navn René Descartes. Han er hovedmanden bag opdelingen af sjæl og legeme. En såkaldt dualisme, der den dag i dag udøves ved en skarp medicinsk adskillelse af krop og bevidsthed. Vi har således en mangeårig tradition for at betragte krop og bevidsthed som to adskilte størrelser. En tradition, som det med vores viden i dag, måske er på tide at gøre op med?


Stress, glæde og biokemi

Vi kender alle sammen til eksamenssituationen, hvor maven gør knuder, og vi må på toilettet hele tiden. Det er stress-situationen, der påvirker tarmsystemet. Der findes efterhånden mange undersøgelser, som detaljeret viser et nært samspil mellem krop og sind. På såvel cellulært som molekylært niveau findes der i dag dokumentation for, hvordan for eksempel stress, sorg, angst, meditation og glæde påvirker os biokemisk. Krop og psyke hænger uløseligt sammen og kan ikke adskilles. De tanker, vi gør os, og det, vi er en del af, påvirker os fysisk.

Forrige artikelMorgenæg fra haven?

Næste artikelHavregryn kan regulere dit kolesterol

Anette Harbech Olesen

Mad- og sundhedskonsulent
Skribent på Naturli siden 2013.