Nyheder

Dræn i øret – virker det?

19. april 2007

Ny forskning stiller stort spørgsmålstegn ved langtidsvirkningen af dræn til børns ører. Giver det lille rør overhovedet bedring hos børnene? Bedre hørelse og sprogudvikling?

Når et barn rammes af ørebetændelse er det oftest mellemøret, der er inficeret. Væske fra denne delen af øret siver til svælget gennem en kanal, som kaldes øretrompeten. Hvis kanalen er trang, sådan som den ofte er hos småbørn, kan det tage tid, før væsken forsvinder.

I mellemtiden hører man dårligere på dette øre. Lægger man et lille drænrør gennem trommehinden og ind til mellemøret, forsvinder væsken og hørelsen bliver normal.

Ny forskning

Nye undersøgelser har gennemgået senere års forskningsresultater om nytten af behandlingen. Forskerne udvalgte de undersøgelser, som var af højeste videnskabelige kvalitet og sammendrog resultaterne. Ialt indgik syv studier, som omfattede sammenlagt 1234 børn. Halvdelen af børnene havde fået indlagt drønrør i øret. De øvrige børn havde ikke fået nogen behandling.

Forskerne undersøgte om drænrørene førte til, at ørene blev hurtigere tørre efter betændelsen, og om de forbedrede børnenes hørelse og sprogudvikling.

Studierne viste, at væsken i gennemsnit forsvandt fire måneder tidligere hos de børn, som fik dræn sammenlignet med de børn, som ikke fik denne behandling. Der var også en vis bedring i hørelsen, men i løbet af et års tid var forskellene udjævnet. Så var hørelsen og sprogudviklingen lige god hos børn, som havde fået dræn og børn, som ikke havde.

Forskernes konklusion er, at nytten af dræn er meget beskeden for de allerfleste børn med væske i mellemøret. De anbefaler, at det gennemføres mere forskning for at afklare, om enkelte børn kan have nytte af dræn. Forskerne nævner særligt børn, som har specielt dårlig hørelse, og hvor årsagen helt eller delvis er væske i mellemøret. Kilde: Archives of Diseases in Children 2005 og www.helsenett.no

Forrige artikelVaccine kan hindre hjerteanfald

Næste artikelVi spiser som landmænd