Krop

EDTA – lige så effektiv, som den er overset

25. september 2009

EDTA-behandling er ikke accepteret i hospitalsverdenen, men har i de senere år hjulpet mange med svær åreforkalkning. EDTA mindsker åreforkalkningen, det er en effektiv behandling også helt uden bivirkninger.

Åreforkalkning er en af de mest udbredte sygdomme her i landet og i den vestlige verden generelt. Det er også en af de hyppigste årsager til dødsfald og invaliditet. Indtil nu har man behandlet åreforkalkning med bypass (dvs. indsættelse af årer fra et andet sted på kroppen i stedet for de tilstoppede), ballonudvidelse, indsættelse af stents, samt kolesterolsænkende og blodfortyndende medicin. Disse behandlinger kan fjerne symptomerne på kort sigt, men det tilgrundliggende problem, forkalkningen som stadig udvikles, fortsætter.

Der findes et alternativ til den gængse behandling af åreforkalkning. Vi har opsøgt de to læger Per Andersen og Ole Købke, der begge arbejder på deltid på Institut for Orthomolekylær Medicin i Kongens Lyngby. Per Andersen arbejder desuden som almindelig praktiserende læge, mens Ole Købke underviser vordende alternative terapeuter i anatomi, fysiologi og sygdomslære. De afviser ikke det etablerede system, men erkender samtidig, at der findes kroniske sygdomme, som det konventionelle ikke kan stille meget op mod, men hvor holistiske behandlinger kan være et udmærket supplement.

Et sådant supplement er EDTA-behandling for åreforkalkning.

– EDTA er et gammelkendt stof, EtylenDiamanTetraAcetat, som oprindelig blev brugt til at fjerne kalk i tøjindustrien og afkalke vand med. Senere blev det brugt til at fjerne tungmetaller hos mennesker, fortæller Per Andersen.

Eksplosiv opdagelse

– På en akkumulatorfabrik i Michigan i USA skete der i sin tid en kæmpe eksplosion, hvorved medarbejderne blev påvirket af det bly, de fik i sig. De fik den blåstemplede behandling med EDTA, og her viste sig det forbavsende, at en hel del af dem, som led af hjerteproblemer eller dårligt kredsløb, lige pludselig fik det bedre med hensyn til deres symptomer. Dette satte gang i en regulær forskning: Var EDTA ikke bare godt til at afkalke tøj, men også til at afkalke blodårer?

Den forskning stoppede alt for tidligt, bl.a. fordi fabrikken, der fremstillede EDTA, savnede det økonomiske incitament. Stoffet var billigt, og der kunne ikke tjenes mange penge på det.

Imidlertid var der en gruppe entusiastiske læger, som fortsatte forskningen og udviklede behandlingen til, hvad den er i dag. Vel at mærke i privat regi, fordi det etablerede system satsede på kirurgi, medikamenter og tekniske raffinementer. Den amerikanske sundhedsstyrelse har for nylig lagt et meget stort beløb i denne forskning. Per Andersen, Ole Købke og de øvrige læger på Institut for Orthomolekylær Medicin er i øvrigt i USA et par gange om året for at blive opdateret på dette og andre vigtige områder.

ÅREFORKALKNING
Åreforkalkning er en kronisk, fremadskridende sygdom forårsaget af tiltagende belægning/forfedtning af pulsårernes inder side. Der kan være tale om forsnæv ring af halspulsårerne med nedsat blodtilførsel til hjernen, forkalkede krans årer med nedsat blodtilførsel til hjertemusklen eller i benenes pulsårer med nedsat blodtilførsel til benene.

Hvis hjertets kransårer forkalkes, giver det hjertekrampe eller trykken i brystet. Hvis det er pulsårerne til benene, bliver det ofte til de såkaldte ”vindueskiggerben”, hvor man kan gå en kort strækning, hvorefter der kommer smerter, så man må standse og “kigge” på eksisterende og ikke eksisterende vinduer. Lidt senere kan man fortsætte et kort stykke.

Såfremt en forkalkning forbliver ube handlet, kan det forårsage en større eller mindre blodprop i hjertet, og i benene kan der opstå koldbrand, som kræver amputation. Årsager til forkalkning kan være arvelige faktorer, forkerte kostvaner, manglende motion, tobak og stress. Det kan også skyldes de i den senere tid meget omtalte ”frie radikaler”

Kan hjælpe 90 procent

EDTA-behandlingen går kort sagt ud på at standse åreforkalkningens kronisk fremadskridende forløb.

– Mange af de patienter, der kommer til os, vil typisk allerede være behandlet, måske med en bypass-operation, men kommer ud fra den betragtning, at en sådan operation ikke holder evigt og eventuelt må gentages efter et antal år, fortsætter Per Andersen.

– Det er vores klare opfattelse, at hvis der f.eks. laves en bypass-operation og efterbehandles med EDTA, så holder det utrolig meget bedre. Bypass, ballonudvidelse og stents er suveræne akutbehandlinger, men de er ikke kurerende. Man fjerner et symptom, men selve åreforkalkningssygdommen gør man ikke noget ved. Og der er en risiko ved alle karkirurgiske indgreb. Her er det, EDTA-behandlingen har sin berettigelse. Vi kan hjælpe 90 pct. af patienterne.

– Det første, vi altid gør, er at lave en forundersøgelse og foretage en helt konventionel undersøgelse fra top til tå. Vi går selvfølgelig også specifikt ind og ser på blodkarrenes tilstand, får lavet et hjertekardiogram og måler blodtryk i benene for at se, hvad der måtte være af for kalkning. Det gør vi for at have nogle objektive kriterier at starte med. Vi får selvfølgelig en grundlæggende udredning af, hvilke behandlinger patienten hidtil har fået. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte og tilpasser dosis, fortæller Ole Købke.

Skal direkte ind

– Behandlingen foregår på den måde, at en væske indeholdende EDTA, C-vitamin og magnesium m.m. dryppes ind i en blodåre på håndryggen over tre timer. Man er anbragt i en behagelig stol med fodhviler. Behandlingen er uden ubehag af nogen art. Man kan sidde og hygge sig med aviser, læse sin post og skrive lidt på computer. Man kan såmænd også få et lille blund.

– Det har vist sig, at EDTA som tabletter eller som stikpiller ikke er effektivt, så den eneste mulighed er at føre det ind i blodårerne. Vi havde også gerne set, at det blev lettere for patienten at få, men det er ikke muligt, og da det handler om blodåreadgang, må det foregå i klinikker, hvor der er en lægelig figur.

Et typisk forløb er ca. 30 behandlinger, som regel en gang om ugen, hvor patienterne bliver fulgt med hjertekardiogram og blodtryksmåling for at se, hvordan det skrider frem. Efter de 30 behandlinger bliver det til månedlige behandlinger, cirka 12 gange.

– Med hensyn til blodpropper i hjertet kommer disse i blodkar, hvor der opstår forsnævring. Man kan være helt nede på 30 pct. forsnævring uden at have symptomer overhovedet, eller meget få symptomer, og alligevel være potentielt i fare for at få en blodprop i hjertet når som helst.

– Hvis man på nogen måde har mistanke om, at man er i fare for at få åreforkalkning, f.eks. hvis man er familiemæssigt disponeret, vil EDTA kunne bruges som forebyggende behandling, og man ville jo aldrig drømme om at lave en ballonbehandling eller en bypass-operation på et blodkar, der ikke er tillukket med mere end 30 pct.

Vindueskiggeren

– Et område, der kan være endnu mere skæbnesvangert end hjertesygdom, er vindueskiggersyndromet, hvor rigtig mange kommer til karkirurgisk afdeling og får at vide: Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Du kan gå hjem og motionere, og du kan få noget smertestillende, men vi vil ikke operere, som det er nu. Først når der er fare for en eventuel koldbrand, kan vi se på det igen. Det er jo gigantisk smertefuldt og problematisk for den pågældende patient, siger Per Andersen.

– Mange patienter er kommet, efter at de har fået at vide på karkirurgisk afdeling, at de læner sig meget op ad at få amputeret et ben. Vi har f.eks. en patient, 55-60 år, som var meget, meget truet, og stort set ikke havde noget tryk på benene. Han havde fået at vide, at han måtte indstille sig på at få amputeret sit ben. Nu går han glad og tilfreds omkring.

– Der er også ham, der ikke kunne gå 50 meter, uden at det gjorde vanvittig ondt, og nu render han rundt og spiller tennis, tilføjer Ole Købke.

PRISER
Hver behandling på cirka tre timer koster kr. 850 inklusiv alle lægeundersøgelser og blodanalyser i behandlingsforløbet. For medlemmer af EDTA-patientforeningen er prisen kr. 800,00. Medlemmer af Den offentlige Sygesikrings gruppe 2 og Sygeforsikringen ”danmark”s gruppe 2 kan få tilskud efter gældende regler.

Institut for orthomolekylær Medicin træffes på tlf. 4588 0900 og www.iom.dk

Oplysninger om hvor man kan få EDTA-behandling:
EDTA-Sekretariatet,
Brombærhaven 6,
8520 Lystrup,
tlf. 7027 3698
Email: sekretariatet@edtapatientforeningen.dk
Se også www.edtapatientforeningen.dk

Del af en helhed

Det bør understreges, at EDTA-behandlingen er én del af en samlet pakke. Har man en åreforkalkning, er det væsentligt, hvordan man spiser, at man lader være at ryge, ligesom motionen er utrolig vigtig. For nogle kan det være en vanskelig proces. Derfor får alle patienter udleveret en mappe med anvisninger, og gennem forløbet søger man hele tiden ved hjælp af samtaler at motivere til en sundere levevis kombineret med vitaminer og kosttilskud. EDTA-behandlingen er også effektiv for patienter med forhøjede værdier af tungmetaller, f.eks. bly, hvad der stadig ses i vores moderne verden. EDTA bruges tillige på personer, der klager over kolde fingre og tæer samt dårligt blodomløb.

Der kommer også enkelte patienter med forkalkninger i øjnene, kaldet AMD. Det er en sygdom, som det etablerede system ikke rigtig har noget at byde på endnu, ud over lidt vitamintilskud. Der har været ganske god effekt med EDTA, hvis det tages på et tidligt tidspunkt, typisk kombineret med et blåbærprodukt, Q10 eller Carnitin.

Instituttet i Kongens Lyngby har kunnet konstatere en stadig stigende søgning af hjerteog kredsløbspatienter, som mest kommer på grund af anbefaling fra andre. I hele landet er der syv steder, hvor man kan få EDTA-behandling, og det er ikke mange i betragtning af, hvor effektiv behandlingen er, og hvor store summer det offentlige kunne spare på operationer, medicintilskud mv. Men her har det offentlige system af uransagelige grunde valgt at vende det døve øre til.

Per Andersen fortæller afsluttende:

– Jeg kan da betro, at det tog mig et helt år, før jeg mødte en patient, som EDTA ikke havde hjulpet på. Det er jeg blevet meget ydmyg overfor, og jeg synes, det er en fantastisk, utrolig simpel metode at blive behandlet på. Godt nok tager det nogle timer, og prisniveauet er dyrt for nogle, men set i den store sammenhæng særdeles rimeligt. For hvad koster et godt helbred?

– Behandlingen her koster noget i retning af at ryge 40 smøger om dagen, tilføjer Ole Købke.

Forrige artikelBehageligt boost til systemerne

Næste artikelLykken er ikke det perfekte liv

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.