Nyheder

En mobilmast som nabo giver ikke helbredsproblemer

4. maj 2009

En stor tysk undersøgelse viser, at elektromagnetisk stråling ikke giver akutte helbredssymptomer som hovedpine og søvnproblemer.

I første omgang viste en spørgeskemaundersøgelse en lille sammenhæng mellem det at bo indenfor en halv kilometer fra en mobilmast og have de typiske symptomer. Men målinger af de elektromagnetiske felter i hjemmene viste, at det ikke var dem, med de kraftigste påvirkninger, der havde flest helbredsproblemer – det var derimod dem, der var mest bekymrede for, om der var en sundhedsrisiko ved masterne Undersøgelsen, der blandt andet er foretaget af Joachim Schüz, som er afdelingsleder på Institut for Epidemiologisk Kræftforskning i Kræftens Bekæmpelse, består af to dele. I første omgang en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der omfattede mere end 30.000 tyskere. De svarede på spørgsmål om deres helbredstilstand og om deres opfattelse af sundhedsrisiko ved mobilmaster. I anden omgang har over 1300 af dem, der bor i byområder, hvor der er flest mobilmaster, svaret på yderlige spørgsmål og fået målt niveauet af elektromagnetisk påvirkning i deres soveværelse. Overordnet var påvirkningen, der blev målt, langt under de anbefalede grænseværdier. Lidt mere hovedpine -I spørgeskemaundersøgelsen blev der fundet en lille forskel, der viste, at folk, der boede mindre end en halv kilometer fra en mobilmast havde lidt flere af de typiske helbredssymptomer – blandt andet hovedpine og søvnforstyrrelser. Det var en lille forskel, men nok til at undersøge nærmere, siger Joachim Schüz. Men kort afstand til en mobilmast er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man er udsat for kraftig påvirkning fra de elektromagnetiske felter. Dels er der forskel på, hvor kraftige masternes signaler er, dels er vinklen mellem masten og boligen vigtig, for felterne er koncentrerede, så man kan i princippet bo lige under en mast uden at være særlig påvirket. Ingen sammenhæng mellem påvirkning og helbredsproblemer Og da forskerne undersøgte nærmere, hvor kraftig påvirkningen fra mobilmasterne var i 1300 hjem, fandt de ingen sammenhæng mellem det at være udsat for kraftig påvirkning og det at melde om flere helbreds- og søvnproblemer.

-Til gengæld kunne vi se en sammenhæng mellem det at have svaret, at man bekymrede sig om en eventuel sundhedsrisiko, og det at have flere helbredsproblemer. Det kunne tyde på, at det kan være bekymringen og ikke selve mobilmasterne, der skaber problemerne for disse mennesker, siger Joachim Schüz. Ingen grund til at bekymre sig Han og de andre forskere bag undersøgelsen, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Occupational Environmental Medicine, konkluderer, at de bekymringer og klager over helbredsproblemer, som folk, der bor nær mobilmaster, har, bør tages alvorligt. -Disse folks helbredsproblemer er reelle, og de skal behandles, men det er vigtigt, at kommunikationen om farer ved nye ting – i dette tilfælde mobilmaster – bliver bedre, så folk ikke går og er bange. Vores undersøgelser viser i hvert fald ingen grund til at bekymre sig, bare fordi man bor i nærheden af en mobilmast, siger Joachim Schüz. Undersøgelsen har kun set på, om der er en umiddelbar helbredsrisiko ved mobilmaster – den kan ikke give svar på, om der er en risiko ved langtidspåvirkning. Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Occupational Environmental Medicine.
Kilde: Kræftens Bekæmpelse
(Oprettet 15. maj 2009)

Forrige artikelVi kender ikke vores eget helbred

Næste artikelFordobling i salget af økologi siden 2005