Nyheder

Er der for meget radon i din bolig?

27. august 2013

Radon menes at dræbe mere end 300 danskere hvert år. Alligevel er der forsvindende lidt fokus på problemet fra sundhedsmyndighedernes side.

Hvis det var veldokumenteret, at et bestemt byggemateriale var skyld i hundrede af menneskers død hvert år, ville sundhedsmyndighederne uden tvivl igangsætte en plan, der skulle ulovliggøre materialet og udskifte materialet i eksisterende boliger. Man vil samtidig sørge for at starte en omfattende kampagne, så alle bliver bevidste om problemet og opmærksom på faren.

Det har man gjort med asbest, og det gør man med PCB.

Let at gøre noget ved radon-truslen

Men når det gælder radongassens trusler mod sundheden i hundredetusinder af danske hjem, er sundhedsmyndighederne påfaldende tavse. Det er ellers et problem, det er forholdsvis let at gøre noget ved – hvis altså man er opmærksom på faren.

Radon skyld i 300 kræfttilfælde årligt

Radon er en radioaktiv luftart, der dannes naturligt i jorden og siver op fra undergrunden. Hvis husets fundament ikke er tæt nok, kan gassen sive ind i boligen. Det er en gas, du hverken se, smage eller lugte, men hvis koncentrationen kommer over grænseværdierne, kan den skade cellerne i lungerne og forårsage lungekræft. Sundhedsstyrelsen mener, at gassen er skyld i 300 lungekræfttilfælde årligt. Men gassen kan også skade børn, hvor den menes at øge risikoen for leukæmi ganske betragteligt.

Forskellige radonkoncentrationer i landsdelene

Udsivningen af radon er forskellig fra landsdel til landsdel. I Vest- og Nordjylland samt Nordsjælland er udsivningen begrænset, mens den er meget høj på eksempelvis Bornholm, hvor næsten hvert tredje bolig skønnes at have radonkoncentrationer over grænseværdien. Du kan se, hvordan det skønnes at stå til i din kommune på hjemmesiden radonfri.dk.

Du kan teste dit eget hjem for radon, hvis du googler “radonmåling”. En brugbar måling i en dansk gennemsnitsbolig kan erhverves for mellem 500 og 1000 kroner. Du modtager to målere, som opstilles i hjemmet i to til tre måneder, hvorefter målerne sendes til analyse på et laboratorium. Analysen er inkluderet i prisen.

Luft ud, tætn eller sug radon ud

Hvis radonniveauet er over grænseværdien er der flere ting at gøre.

Den mest enkle er at lufte mere ud, da åbne vinduer og døre bringer radonniveauet ned. Du kan også investere i et godt ventilationssystem med varmeveksler, så du er sikret en god udluftning året rundt uden tab af varme.

Du kan også gå endnu enklere til værks. Tætn eventuelle revner og sprækker i fundamentet/klaplaget og ydervægge, hvis du kan komme til det. Hvis huset er helt tæt, kommer radongassen ikke ind.

Endelig kan du investere i et såkaldt radonsug under gulvet, hvor undertryk sørger for at suge radon ud, før den siver ind i boligen. Det er en noget dyrere – men også mere effektiv – metode.

Kilde: BT.dk

Forrige artikelFem smagfulde alternativer til mælk

Næste artikelKejsersnit giver ringe tarmflora