Nyheder

Er genmodificeret mad farlig?

3. maj 2007

Nye franske analyser af forskningsresultater peger på større risici for lever og nyrer end hidtil kendt. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har sat undersøgelse igang.

Er det farligt at spise gensplejset majs?Forskere fra den franske forskerkomité, CRIIGEN, fremlagde den 13. marts 2007 nye analyser af de oprindelige fodringsforsøg, der ligger til grund for EU-godkendelsen af Monsantos gensplejsede majs, MON863, sidste år. Disse analyser imødegik Monsantos konklusion om, at der ikke er signifikante risici ved at indtage fødevarer, hvor majsen indgår.Ifølge de franske forskere viser deres analyser af Monsantos data en langt større risiko for skader på lever og nyrer og for unormal vægtudvikling, end Monsantos bearbejdning af tallene gjorde. De franske forskere hævder, at Monsantos tal, som dannede baggrund for EU's tilladelse i 2006 til at markedsføre MON863 til foder eller fødevarer, var behæftet med metodiske fejl.

Center for Bioetik og RisikovurderingGreenpeace's tyske genekspert, Christoph Then, udtaler til Ritzau, at der er tale om et alvorligt alarmsignal, når GMO kommer på markedet uden de nødvendige sikkerhedskontroller. Det er Peter Sandøe fra Center for Bioetik og Risikovurdering enig i. Han henviser til, at tallene også tidligere er blevet kritiseret, og at det burde have givet anledning til, at man havde bedt om nye undersøgelser af risici'ene. Der er imidlertid ikke i sig selv noget mærkeligt i, at forskellige forskere fortolker tallene forskelligt, siger Peter Sandøe, og her har vi jo kun at gøre med nye analyser af de oprindelige tal.De nye analyser førte til, at famlie- og forbrugsminister Carina Christensen den 20. marts 2007 svarede på 4 § 20 spørgsmål fra Per Clausen fra Enhedslisten, som blandt andet havde spurgt, om Ministeren på baggrund af de nye resultater ville revurdere den mulige sundhedsrisiko for mennesker og om hun ville tage initiativ til at fratage Monsanto EU-godkendelsen. Ministeren svarede, at hun havde modtaget en vurdering af de nye oplysninger fra Fødevareinstituttet under DTU som ikke finder, de nye analyser giver anledning til at ændre på den tidligere vurdering af, at majs MON863 er lige så sikker at spise som enhver anden majs. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) diskuterede, på foranledning af EU Kommissionen, de nye data på et møde den 22.-23. marts 2007. Udkommet blev, at EFSA nu vil konsultere medlemslandene for at afdække, om de ligger inde med yderligere data om sikkerheden ved MON 863. Herefter vil EFSA svare Kommissionen på spørgsmålet om, hvorvidt de franske analyser giver anledning til at revidere EFSA's tidligere vurdering af Monsanto's tal.Kilde: Information og Etisk Råd

Forrige artikelNy viden om hjerneforskning og kriminalitet

Næste artikelHveder skulle give bagerne fri