Et liv med D-vitamin er et aktivt liv

Af: Carsten Gottlieb

Foto: Shutterstock

Et temmelig utraditionelt forsøg viste, at mænd med meget D-vitamin i blodet var meget mere aktive end en kontrolgruppe, som ikke tog tilskud af det vigtige mikronæringsstof.

Tænker du nogensinde, at de grå vinterdage dræner dig for energi? Så har du måske mere ret, end du tror.

I et usædvanligt forsøg viste det sig, at indholdet af D-vitamin i blodet havde en overbevisende sammenhæng med forsøgspersonernes aktivitetsniveau. Og som du ved, er D-vitamin jo lig med ”sol-vitaminet”, som din krop producerer ved hjælp af solstråler – og derfor ikke kan produceres i de mørke måneder.

Hvis du altså føler dig mere træt i denne tid, kan det hænge sammen med, at du trænger til D-vitamin.

Højt indhold af D-vitamin i blodet

Det omtalte forsøg blev foretaget på en gruppe mænd i alderen 31-81 år. De 67 frivillige forsøgspersoner på Sand Ridge Secure Treatment Center i Wisconsin, USA, modtog tilskud i en periode fra januar til maj. Halvdelen fik D-vitamin – i form af de velrennomerede D-Pearls fra danske Pharma Nord – mens den anden halvdel modtog et placebo-præparat.

Ved afslutning af forsøgsperioden blev der gjort status over to ting: Indhold af D-vitamin i blodet og aktivitetsniveau.

Ikke overraskende blev det konstateret, at indholdet af D-vitamin i blodet var markant højere hos de, der modtog D-Pearls. D-Pearls er netop kendt for den høje optagelighed, som er en vigtig årsag til, at D-Pearls ofte bruges i videnskabelige forsøg.

Højere aktivitetsniveau

Mindst lige så vigtigt kunne den afsluttende evaluering også påvise, at de samme patienter – altså dem med et hævet niveau af D-vitamin i blodet – havde en meget mere aktiv adfærd end kontrolgruppen.

Sammenhængen er ikke klar. Det er tidligere blevet dokumenteret, at D-vitamin spiller en vigtig rolle for musklerne. I det amerikanske forsøg, som er offentliggjort i fagtidsskriftet Nutrients, er det da også deltagere med mest D-vitamin i blodet, som har den højeste aktivitet. Disse deltagere havde samtidig den laveste BMI.

Det kan formentlig forklares med, at D-vitamin optages i fedtvæv. Jo mere fedtvæv, man har, jo mindre D-vitamin ender i musklerne.

Et yderligere positivt resultat var, at BMI faldt hos deltagerne på ægte D-vitamin. Sandsynligvis på baggrund af deres øgede aktivitetsniveau.

Et forebyggende tiltag

Deltagernes aktivitetsniveau blev netop undersøgt, fordi motion og fysisk aktivitet er en af de vigtigste, forebyggende tiltag over for en bred vifte af såvel fysiske som mentale livsstilslidelser, der risikerer at udvikle sig til kronisk sygdom.

Forskerne anbefaler, at sammenhængen mellem D-vitamin og musklerne undersøges nærmere i de kommende år. Muligvis kan det også forklare det øgede aktivitetsniveau.

Men i mellemtiden kan vi andre jo godt have gavn af den vigtige erfaring fra Wisconsin: D-Pearls kan give os energi til ekstra aktivitet i de mørke måneder, hvor alting kan synes som en anstrengelse.

Skriv din mening - ikke til spørgsmål, send dem gennem brevkassen i stedet.

Skriv et svar

Husk at krydse af her!Denne anordning er desværre nødvendig, da vores inbox ellers oversvømmes af spam-mails, afsendt automatisk fra såkaldte mailrobotter.

*