Krop

Et naturligt nej til tab af knoglemasse

Foto: Shutterstock
13. december 2021

Tab af knoglemasse er en naturlig proces, som rammer allerhårdest hos kvinder i overgangsalderen. Hormonbehandling reducerer knoglesvækkelsen, men indebærer også en forhøjet risiko for kræft. Med fermenteret rødkløver bevarer knoglerne deres styrke uden uønskede bivirkninger.

Osteoporose er en folkesygdom, som er i kraftig stigning i takt med, at befolkningens gennemsnitsalder stiger. Osteoporoseforeningen vurderer, at op mod 600.000 danskere er ramt af sygdommen. Heraf er mindre end 200.000 diagnosticeret.

Knoglesygdommen har nemlig et langt forløb, hvor man mister mere og mere knoglemasse uden at mærke det. Når først knogletætheden er dumpet til osteoporose-niveau, er det meget svært at genoprette skelettets styrke.

Men forebyggelse er mulig, endda ganske effektivt, og fokus er her især på kvinderne. Når kvinder går ind i overgangsalderen, og deres krop udfaser produktionen af østrogen, mister de i gennemsnit 2-5 % knoglemasse hvert år. Efter overgangsalderen fortsætter det årlige knogletab i størrelsesordenen 1-3 %.

Hormonbehandling og kræftrisiko

Tab af knoglemasse er en naturlig proces hos menopausale kvinder. Også hos kvinder, der følger fornuftige livsstilsråd med kost, motion og tilskud af kalk og D-vitamin.

Derfor kan din læge tilbyde hormonbehandling, som nedsætter påvirkningen på knoglerne. En række undersøgelser har imidlertid vist, at hormonterapi kan øge risikoen for kræft i bryst og ovarier.

Et effektivt alternativ

Af samme grund har den danske virksomhed Herrens Mark fået stor opmærksomhed omkring sine fermenterede rødkløverekstrakter. Her er der udvundet plante-østrogen fra rødkløver, som ikke er forbundet med samme risiko.

Det virksomme stof er isoflavoner, hvis struktur og virkning er meget lig østrogen. Den store fordel ved isoflavoner fra rødkløver i forhold til hormon-behandling er, at isoflavoner hovedsageligt binder sig i kroppen til såkaldte beta-receptorer.

Det er primært bindingen til alfa-receptorer (der primært sidder i bryst- og ovarievæv), som kan være forbundet med en forhøjet risiko for kræft.

Fermenteringen er alfa og omega

Mange produkter indeholder isoflavoner, men typisk ses det, at kroppen kun optager en begrænset mængde. Det skyldes isoflavonernes naturlige binding til sukkermolekyler, som ofte passerer ubrugt igennem tarmkanalen. Men rødkløverprodukterne REGOMEO og REGOROS fra Herrens Mark er begge fermenterede/gærede produkter. Fermenteringen har nedbrudt sukkermolekylet (glukose), før produktet indtages, og dermed sikres en betydeligt mere effektiv optagelse i tarmvæggen.

En meta-analyse foretaget på Aarhus Universitet viser, at for at isoflavoner kan have en gavnlig effekt på fx knoglebevarelsen, er det nødvendigt, at glukosen allerede er spaltet fra, når isoflavonerne indtages. Noget som bl.a. kan opnås ved at fermentere rødkløveren med mælkesyrebakterier.

En patenteret garanti

Bag rødkløverekstrakterne står altså den danske producent Herrens Mark, der dyrker sin økologiske rødkløver ved Nr. Aaby på Fyn. Virksomheden er den eneste i Europa, som producerer fermenteret rødkløver – og det skyldes i høj grad, at Herrens Mark har beskyttet sin gæringsmetode med et patent.

Med det store udviklingsarbejde, der ligger bag de fermenterede rødkløverprodukter, er Herrens Mark garant for, at kvinder, der indtager fermenteret rødkløver, rent faktisk får den effekt, de er på jagt efter, når de indtager isoflavoner i form af REGOMEO og REGOROS

Effekten er dokumenteret ved 2 dobbeltblindede, randomiserede og placebokontrollerede forskningsprojekter ved Aarhus Universitet. Her så man et ”signifikant reduceret tab af knogletæthed” samt en positiv påvirkning på knoglemetabolismen hos kvinder i overgangsalderen efter blot 12 ugers indtag og hos kvinder med osteopeni (forstadiet til knogleskørhed) efter 1 års indtag.

Fermenteringen har i øvrigt den effekt, at det ikke er nødvendigt at tilsætte konserveringsmidler. Ved rødkløverekstrakternes pH-værdi omkring 4 er det kun mælkesyrebakterierne, som trives.

Stor effekt mod hedeture

Isoflavoner – det østrogenlignende stof i rødkløver – har ikke kun effekt på knoglerne. De kan også sikre en markant reduktion af hedeture og nattesved hos kvinder i overgangsalderen.

I et forsøg på Aarhus Universitet deltog 59 kvinder, som alle var ramt af overgangsaldergener. Forsøget blev gennemført efter de højeste videnskabelige standarder, hvor hverken forskerne eller kvinderne var bekendt med, hvem der modtog placebo og hvem der fik den rigtige behandling.

Resultatet var markant. Ved hjælp af særlige hudcensorer kunne måles, at den behandlede gruppe over 12 uger havde 23,05 % færre hedeture, og at hedeturenes intensitet blev reduceret med 38,84 %. Kvindernes egen vurdering var, at hedeturene blev reduceret med 30,69 % over forsøgets 12 uger.

Forrige artikelVideopsykolog uden ventetid

Næste artikelRenere luft i fremtiden

Carsten Gottlieb

Redaktør