Nyheder

EU foreslår 18-års-grænse for alkohol

7. november 2006

EU-Kommissionen har lanceret en strategi, der skal hjælpe medlemsstaterne med at mindske de alkoholrelaterede skader.

Hvert år dør 195.000 EU-borgere på grund af deres alkoholforbrug. EU-Kommissionen har derfor vedtaget en strategi, der skal mindske omfanget af alkoholskader.Strategien skal:

beskytte unge og børn

mindske skader og dødsfald som følge af alkoholrelaterede trafikulykker

forhindre skader blandt voksne og mindske de negative økonomiske følger

skabe øget kendskab til de sundhedsmæssige konsekvenser af et skadeligt alkoholforbrug

bidrage til indsamling af pålidelige statistikker.

Fælles forum for alkoholindsatsenMidlerne til at mindske omfanget af alkoholskader skal fx være at give støtte til projekter inden for rammerne af folkesundheds- og forskningsprogrammerne, udveksling af god praksis, som skal bremse mindreåriges drikkeri, samarbejde om informationskampagner og bekæmpelse af spirituskørsel. I strategien foreslår Kommissionen, at der inden juli 2007 oprettes et europæisk alkohol- og sundhedsforum for de relevante aktører, og strategien peger også på, at erhvervslivet kan yde et bidrag gennem ansvarlig annoncering og markedsføring af alkohol. Store sundhedsmæssige og økonomiske følger55 millioner voksne i EU har et farligt alkoholforbrug. Skadeligt og farligt alkoholforbrug forårsager 7,4 % af alle tilfælde af dårligt helbred og for tidlig død i EU, fremgår det af strategien. Fravær fra arbejdet pga. alkohol, drikkeri i arbejdstiden eller arbejde, som udføres med “tømmermænd”, har en negativ indvirkning på arbejdet og dermed på konkurrenceevnen og produktiviteten. I aldersgruppen 15-29 år skyldes over 10 % af kvindernes og 25 % af mændenes dødelighed et farligt alkoholforbrug, ligesom det står bag 16 % af alle tilfælde af børnemisbrug og omsorgssvigt. Alkohol under graviditeten kan skade hjernens udvikling og knyttes sammen med intelligensdefekter. Omtrent hver fjerde ulykke kan tilskrives alkoholindtag, og årligt mister ca. 10 000 mennesker i EU livet i alkoholrelaterede trafikulykker. Foreslår 18-års grænseKommissionen ønsker at mindske mindreåriges drikkeri. Det skal fx ske ved, at medlemslandene udveksler god praksis på områder som salg, servering og markedsføring, ligesom man vil se på det billede af alkohol, som medierne videregiver. I strategien foreslår EU-Kommissionen, at de lande, hvor aldersgrænsen for salg af alkohol i dag er under 18 år, overvejer at sætte grænsen op. Det gælder blandt andet Danmark, hvor aldersgrænsen for at købe alkohol i butikkerne er 16 år.Kommissionen vil også støtte overvågningen af unges alkoholvaner, herunder pigernes stigende alkoholindtagelse samt ”binge drinking” (indtagelse af over fem genstande ved én lejlighed).Promillegrænse på nulI forhold til trafiksikkerheden nævner Kommissionen muligheden for at indføre en lavere promillegrænse eller en promillegrænse på nul for unge eller uerfarne bilister og motorcyklister. Nul-promille-grænsen bør måske også gælde erhvervschauffører, ligesom man kan vælge at indføre skærpede sanktioner ved spirituskørsel, hedder det i strategien.

Kilde: Folkesundhed.dk

Forrige artikelNu kommer den gensplejsede parfume!

Næste artikelLivsfarlige bakterier på pc-tastaturer