Nyheder

EU giver grønt lys til optagelighed

Foto: Adobe Stock
13. august 2021

Nu er der nyt i sagen om politianmeldelsen mod Pharma Nord. Virksomheden blev anmeldt af danske myndigheder for at skrive om optagelighed på deres produkter, men nu slår EU fast, at der ikke er noget forkert i netop at give forbrugerne denne vigtige information.

Sagen om Pharma Nord og den danske Fødevarestyrelse handler i sin kerne om, hvorvidt det er forbudt anprisning, når en fabrikant på sine kosttilskud skriver om optageligheden af produktet. En information, som kan være uhyre vigtig for forbrugeren, netop fordi optageligheden er afgørende for at opnå en effekt af det givne produkt. 

I mange år har Fødevarestyrelsen accepteret, at ordet optagelighed blev brugt i forbindelse med markedsføring af kosttilskud, men i 2018 skiftede de mening. Styrelsen meddelte Pharma Nord, at det var ulovlig ernæringsanprisning, når de reklamerede og informerede om optageligheden. I 2020 ledte det til en politianmeldelse af Pharma Nord. Virksomheden tog dog ikke det slag liggende, og valgte at stævne Fødevarestyrelsen. Håbet var dengang, at det ville betyde en hurtigere afgørelse i sagen, som nu også er kommet.

For som medlem af EU er der fælles retningslinjer på området. Det er altså i høj grad samme regler for markedsføring af kosttilskud, der gælder i Danmark som i Frankrig, Østrig og Tyskland, simpelthen fordi reglerne er blevet ensrettet fra EU’s side. Og det er da netop også EU-Kommissionen, som nu sætter et punktum i sagen. 

Ikke brud på gældende regler

For på trods af, at den danske Fødevarestyrelse ifølge Pharma Nord havde meddelt, at de ville forhøre sig med EU i spørgsmålet, skete det ikke, inden styrelsen valgte at politianmelde virksomheden. Men den dialog, der ikke fandt sted dengang, har så fundet sted nu, og her slår EU-Kommissionen altså fast, at “optagelighed af et næringsstof hverken kan betragtes som en ernærings- eller sundhedsanprisning efter Kommissionens vurdering”. Med andre ord, så modsiger Kommissionen Fødevarestyrelsen, som netop mente, at optagelighed var i strid med retningslinjerne for ernæringsanprisninger. 

[relateredehistorier]

Når det overhovedet er vigtigt at nævne optagelighed, skyldes det, som allerede nævnt, at optagelighed har stor betydning for, om man opnår den ønskede effekt af et kosttilskud. Og der kan være stor forskel på optageligheden fra produkt til produkt. Det hænger både sammen med formen af det specifikke næringsstof, fremstillingsmetoder og eventuelt hvad næringsstoffet er parret med i tilskuddet. Med andre ord kan man som forbruger stå med to umiddelbart ens produkter, men opleve meget forskellig grad af virkning, afhængigt af graden af optagelighed. 

For Pharma Nord har det været særlig vigtigt at gå ind i sagen, da producenten netop har en høj grad af dokumenteret optagelighed i flere af sine produkter. Det vil Pharma Nord naturligvis gerne oplyse forbrugerne om. Og den oplysning har de danske myndigheder faktisk heller ikke stillet spørgsmålstegn ved på noget tidspunkt. 

Gør det nemmere for forbrugeren

Pharma Nord gengav i en pressemeddelelse, de udsendte i forbindelse med stævningen af Fødevarestyrelsen, en del af styrelsens egne ord. Her skrev de, at Pharma Nord ikke måtte skrive om optagelighed på deres produkter, “Selvom der er videnskabelig dokumentation for, at den pågældende ikke-godkendte ernæringsanprisning udgør en korrekt påstand”. Med andre ord, så anfægtede styrelsen ikke, at der ligger korrekt dokumentation bag, når virksomheden skriver om optagelighed, men de mente dengang, at det alligevel var et brud på EU-regler at nævne det. Noget, EU altså selv har modsagt nu.

Afgørelsen er vigtig, fordi den slår fast, at en væsentlig forbrugerinformation kan blive ved med at være tilgængelig, hvilket altså kan gøre det nemmere at finde rundt i junglen af kosttilskud. Er man i tvivl om optageligheden i forskellige produkter, eller hvordan produkterne skal indtages for at sikre den bedste optagelighed, kan man altid tage en dialog med sin lokale helsekostbutik, som kan hjælpe med at guide og vejlede. 

Forrige artikelKloden har ikke mere at give af

Næste artikelFemdobling af blomstermarker på fem år