Nyheder

Farvel til mikroplast i spildevand

24. maj 2016

Mikroskopiske stykker af plast er blevet en del af miljøet. Selvom de er umulige at se for det blotte øje, skal vi ikke lukke øjnene for dem. Aarhus Universitet deltager i de kommende år i et projekt, der skal forbedre filtreringen af mikroplast fra vand med en ny filtreringsteknologi.

Verdenshavene er ved at svømme over af plastik både i form af store stykker og i mikroskopiske stykker, der ikke er til at se. De næsten usynlige stykker mikroplast generer ikke kun dyre- og plantelivet i havene, det finder også vej til vores spildevand og kommer ud igennem vandhanen, når du skal slukke tørsten.

Derfor er forskere og studerende ved Aarhus Universitet gået sammen med virksomheder om de kommende år at teste nye metoder til at filtrere mikroplast fra spildevandet.

Det meste af det mikroplast, vi finder i spildevandet i dag, stammer fra bilers dækslid på vejene, stumper fra tøj lavet af polyester, kosmetik og rester af maling.

– Mikroplast er et nyt problem i vandmiljøet, der kan have meget store konsekvenser, fordi partiklerne er svært nedbrydelige og kan optages af insekter og krebsdyr og dermed påvirke økosystemet i have, søer og åer. Hvis man vil begrænse spredning af mikroplast, er det helt afgørende, at vi får et mere detaljeret overblik over problemets omfang og bliver bedre til at rense vores vand, før det ledes ud i naturen, siger Peder Maribo, lektor ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, i en artikel på au.dk.

 

Båndfilter fjerner plasten

Den nye filtreringsmetode er baseret på et båndfilter produceret af virksomheden AL2-Teknik A/S, der kan fjerne mikroskopiske partikler i vandet allerede i den tidlige rensefase. Filteret skal testes i fuld skala på et rensningsanlæg ved Odense.

De nuværende rensningsmetoder gør det muligt at fjerne ca. 90 % af plastpartiklerne i vandet, men den nye båndfilterteknologi skal forbedre rensningen yderligere.

– I dag er problemet, at det er svært at lave præcise målinger af indholdet af mikroplast i vand. Vi håber, at vi kan blive bedre til at identificere både forureningskilder og forureningens omfang, siger Peder Maribo.

 

Mindsker energiforbruget

Filtreringsteknologien skal også gøre det nemmere at fjerne organisk stof fra spildevandet. Det vil nemlig kunne sænke renseanlæggets energiforbrug.

Organisk stof kan bestå af afføring, madrester eller planterester. Når det organiske materiale bliver filtreret fra, kan det benyttes til produktion af biogas.

 

 

Kilder: au.dk. http://ingenioer.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/ny-teknologi-kan-filtrere-mikroplast-i-spildevand/

Forrige artikelLykken er u-formet: Fyrre, færdig og ulykkelig

Næste artikelUkrudts-pesto med hampefrøolie