Nyheder

Fem økologiske mytedræbere

24. marts 2015

Hvis du er til økologi, har du sikkert mødt skeptikere, der argumenterer mod at vælge det. Vi punkterer fem myter.

Økologi er et sundt valg på mange planer. Det kan gavne dit eget helbred, det kan gavne dyrenes velfærd og det kan gavne naturen. De fleste økologiske produkter lever op til mindst en af disse tre målsætninger, men alligevel er der fortsat mennesker, der opfatter økologi som et dårligt valg.

1: Økologi er alt for dyrt

Det er korrekt, at nogle økologiske varer kan forekomme dyre. Hvis du står med en økologisk kylling på 1100 gram til 150 kroner og en konventionel kylling på 1300 gram til 50 eller 75 kroner, kan det være svært at vælge økologien. Men sandheden er nok snarere, at det er den konventionelle kylling, der er alt for billig. Når man kan sælge kyllingekød til under 50 kroner kiloet, er det ikke den faktiske kostpris. Man har ikke medregnet det forurenede vand, overgødskning og anden miljøbelastning.

Men uanset ræsonnementet kan det stadig være svært at vælge den økologiske kylling, hvis tegnebogen er slunken. Det kan også være nemmere at vælge 500 gram hakket oksekød til 30 kroner i stedet for 300 gram af den økologiske version til 40 kroner.

Et tilvalg af økologi kan også være en ændring af dine kostvaner. Spis mere grønt og mindre kød. Til gengæld får du kød fra dyr, der har fået væsentlig mindre antibiotika og som har belastet miljøet mindre. En del af dyrene har også haft væsentlig bedre livsvilkår.

2: Økologisk landbrug ødelægger diversiteten, fordi lavere udbytter kræver et større areal

Teoretisk, ja – økologi kræver mere plads. Men nu er det jo ikke sådan, at en økologisk bonde kan inddrage otte hektar skov, fordi han gerne vil producere flere svin. De økologiske bønder har som alle andre landmænd et areal at råde over, og de sørger for, at der er balance mellem antallet af dyr og antallet af hektar. Da økologiske husdyrhold kræver mere plads pr. dyr, betyder det også mindre behov for arealer til at dyrke foder.

Det er tilmed veldokumenteret, at brugen af husdyrgødning i det økologiske landbrug og de manglende pesticider har en positiv effekt på naturen. Det gælder både på de dyrkede arealer og udenfor. Der er i gennemsnit 30 procent flere vilde plante- og dyrearter på økologisk jord sammenlignet med konventionelt dyrkede arealer.

3: Økologi er også fyldt med sprøjtegift

Rester af sprøjtegift kan forekomme i økologiske varer, men det er i så små mængder, at en sammenligning med konventionelt dyrkede frugter og grøntsager er proportionsforvrængning. Det kan være rester, der er kommet med grundvandet eller er kommet med vinden fra konventionelt dyrkede marker.

Økologiske landmænd må i reglen ikke sprøjte deres afgrøder, men det er bl.a. tilladt at forebygge svampeangreb i frugtplantager med eksempelvis svovl. Det handler selvfølgelig om at undgå pesticider, men man skal samtidig kunne producere produkter, der kan sælges. Danske økologer er underlagt strengere regelsæt end i det øvrige EU, hvorfor økologiske æbler fra eksempelvis Italien kan have kobberrester på skrællen.

4: Økologiske produkter belaster naturen mere, fordi udbyttet pr. hektar er lavere

Økologiske marker udleder 30 procent mindre co2 pr. hektar end konventionelle marker. Ifølge dansk videnssyntese fra Aarhus Universitet koster en liter dansk økologisk mælk 2,7 megajoule i energiinput at producere, mens en liter konventionel mælk koster 3 megajoule.

Den absolut største klimaudfordring i konventionelt landbrug er en ekstrem husdyrproduktion, som kræver eksorbitant mængde energi og areal. Faktisk lægger produktionen beslag på så meget, at arealer uden for Danmark også er i brug. Landbruget importerer soja til svineproduktionen fra et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland. Det økologiske landbrug efterstræber derimod en husdyrproduktion i balance med jord og miljø.

5: Økologi kan ikke brødføde verden

Det er egentlig et lidt løjerligt argument, når det bruges mod valget af økologiske varer i supermarkedet. Men derudover er det også forkert. International forskning har dokumenteret, at økologisk jordbrug godt kan brødføde verden. I udviklingslande har økologiske jordbrugsmetoder givet større høstudbytter. Her er landbruget først og fremmest afhængig af regn, og kunstgødning eksisterer ikke. En omlægning til økologi vil have størst effekt i netop udviklingslandene, hvor 82 procent af verdens befolkning bor og mange sulter.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Forrige artikelDin mavesyre er vigtig!

Næste artikelStillesiddende arbejde har konsekvenser