Nyheder

Find vej til en billig tandlæge

30. marts 2007

Fra i dag bliver det lettere at finde og sammenligne priser på forskellige behandlinger hos tandlægen.

Danske Regioner står bag en løsning på den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk, hvor man ud over priserne også kan finde kontaktinformation og oplysninger om, åbningstider og handicapvenlig adgang samt køn og alder på tandlægen.

Formand for Danske Regioner, Bent Hansen (S) ser løsningen som et tiltag der klart forbedrer borgerens grundlag for at vælge tandlæge.

– Borgerne har krav på lettilgængelig information, når de skal vælge behandling, og løsningen på sundhed.dk giver den enkelte borger bedre mulighed for at vælge den tandlæge, der bedst opfylder hans eller hendes individuelle behov”, siger han.

Det har hidtil været frivilligt for tandlægerne at oplyse prisen på deres behandlinger, men med den nye overenskomst, der træder i kraft 1. april, er alle tandlæger forpligtet til at oplyse prisen på en række behandlinger, hvor der ikke er aftalt et fast honorar via overenskomsten.Bent Hansen lægger desuden vægt på, at adgangen til tandlægepriserne indgår naturligt i Danske Regioners generelle indsats for et mere gennemskueligt og brugerorienteret sundhedsvæsen.

– Vi ser den velinformerede borger som en ressource, der er med til at stille krav og herigennem skabe kvalitetsforbedringer. Derfor er dette også et af de initiativer, regionerne allerede nu bidrager med til regeringens kvalitetsreform” siger Bent Hansen.

Fakta:Den 1. april 2007 træder den nye overenskomst for tandlæger i kraft. For en række af de ydelser tandlægen tilbyder, er der aftalt et fast grundhonorar. Løsningen på www.sundhed.dk giver mulighed for at sammenligne otte ydelser, hvor der ikke er aftalt et fast grundhonorar. Overenskomstkravet om at vise priser på ydelser uden aftalt grundhonorar træder i kraft 1. juli 2007.

Prissammenligningen på sundhed.dk er en del af Vejviser, der indeholder kontaktinformation til hele sundhedsvæsenet. Der er for en række behandlergrupper, som en del af overenskomsten, indgået aftale om etablering af praksisdeklarationer, der indeholder serviceoplysninger som åbningstider, køn og alder og for de praktiserende læger også e-ydelser.

Forrige artikelForbud mod fem nye euforiserende stoffer

Næste artikelNy forskning mod skaldethed