Nyheder

Flest rige og veluddannede får brystkræft

15. oktober 2008

Der er omkring 25 procent flere tilfælde af brystkræft blandt de mest veluddannede og bedst lønnede kvinder end blandt dem med kortest uddannelse og lavest løn. Til gengæld har de bedst stillede bedre chance for at overleve sygdommen.

Omkring hver fjerde af brystkræfttilfældene blandt de bedst stillede danske kvinder kunne undgås, hvis den gruppe på en række områder levede som dem med kortere uddannelse og lavere løn. Det viser en stor undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Der er ikke én faktor, der forklarer de fleste tilfælde af brystkræft. Det er der f.eks. ved lungekræft, hvor det oftest skyldes rygning. Der er en række faktorer, der hver især betyder en lille smule. Det handler blandt andet om antallet af børn, og hvor gammel kvinden var, da hun fødte, forbruget af hormoner ved overgangsalderen og alkoholforbrug.
Mange ting spiller ind på risikoen for brystkræft – Man må formode, at de risikofaktorer for brystkræft, vi kender, fordeler sig skævt i de sociale grupper. Mange af faktorerne kan man jo ikke gøre så meget ved – det er svært at blande sig i, hvornår kvinderne føder deres børn – men det er i hvert fald vigtigt at informere om, at disse ting spiller ind på ens risiko for at få brystkræft. Der er behov for, at alle kvinder i Danmark tænker over f.eks. deres alkoholforbrug og deres vægt, siger læge, ph.d., Susanne Oksbjerg Dalton, der er koordinator på undersøgelsen. Velstillede har større chance for at overleve Samme undersøgelse, der er offentliggjort i European Journal of Cancer, viser samtidig, at de veluddannede og højtlønnede har større chance for at overleve brystkræft. Fem-års overlevelsen er syv – ti procent højere end blandt dem med folkeskole- eller ungdomsuddannelse. – Det er bemærkelsesværdigt, at mønsteret med generel bedre overlevelse for de bedst stillede også slår igennem her i en kræftform, der faktisk oftere rammer de veluddannede og vellønnede. Det viser en social skævhed i systemet, som der skal gøres noget ved, siger Susanne Oksbjerg Dalton. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Forrige artikelSundhedspersonale siger nej tak til influenzavaccine

Næste artikelVenstrefløjen forlanger handling mod pesticider