Nyheder

Flourstof fundet i grundvandsboringer

Foto: Adobe Stock
29. januar 2021

Omfattende undersøgelse af grundvandet for kemikalier og miljøfremmede stoffer bonner ud. Massescreeningen har blandt andet fundet et flourstof i koncentrationer over grænseværdierne i mange boringer. Direktør i Danva mener, at det nye fund understreger behovet for politisk handling, hvis det rene drikkevand skal sikres i fremtiden.

Siden man opdagede hidtil usete stoffer i grundvandsboringer, er man gået i gang med massive tests og screening af en lang række kemikalier og miljøfremmede stoffer i grundvandsboringer. Målet er at blive klogere på vandets tilstand, for også i fremtiden at kunne sikre rent vand til danskerne. 

Problemet med den hidtidige teststrategi var, at listen med stoffer, som der skulle testes for, var relativt kort. Det betyder altså, at vandet kan fremstå renere, end det faktisk er, fordi man ikke undersøger, hvad der er i det. Tidligere stikprøver har vist, at vandet fra grundvandsboringer faktisk slog ud på flere typer af kemikalier, hvoraf nogle er sundhedsskadelige, når vandet blev målt specifikt på disse stoffer. 

[relateredehistorier]

Derfor har man indledt en massiv massetestning for mere end tusind forskellige stoffer, hvoraf der allerede er testet for mere end 600. Et af de fund, som screening bringer med sig, er identifikationen af et flourstof kaldet trifloureddikesyre, også kendt som TFA, i mængder langt over grænseværdierne. For direktør i Danva, Carl-Emil Larsen, viser det med tydelighed, at der er brug for politisk handling, hvis grundvandet skal sikres. 

Fundet understreger også, at det er vigtigt, at Folketinget beslutter sig for at sikre indvindingsområderne og de grundvandsdannende arealer af strategisk betydning, så der ikke i fremtiden kan nedsive nye stoffer, udtaler han i en pressemeddelelse.

Cocktaileffekten: Et plus et giver tre

TFA er observeret i såkaldt overvågningsboringer. Man har i alt undersøgt 246 af disse GRUMO-boringer, og fundet TFA i 89 procent af dem. i 86 procent af tilfældene var koncentrationen over grænseværdien.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tyske oplysninger vurderet, at mængden af de danske boringer ikke udgør en sundhedsrisiko. TFA er nemlig fundet i mange andre lande, herunder vores naboer mod syd. DTU Fødevareinstituttet er blevet bedt om at lave en toksikologisk vurdering, som skal være med til at fastsætte et dansk drikkevandskvalitetskriterie for TFA.

Det, man dog skal være opmærksom på, når det kommer til et flourstof som TFA i vandet og grænseværdier, er cocktaileffekten. Den betyder nemlig, at selvom et stof i en given mængde, ikke er farlig for kroppen, så interagerer de forskellige kemikalier, når de kommer ind i vores system. I praksis betyder det, at et stof blandet med et stof ikke bare giver to stoffer, men at et plus et giver tre. 

TFA kan stemme fra mange forskellige kilder. Alt fra kølemidler, medicinsk affald, sprøjtemidler og spraydåser. Derudover kan en række andre flourstoffer nedbrydes til TFA i atmosfæren, og så kan TFA falde til jorden med regnvandet. 

Flere vandselskaber har bestilt test

Foruden at kalde på politisk handling, understreger Carl-Emil Larsen, direktør i Danva, at der også er lyspunkter ved det nye fund. Han understreger nemlig, at det viser, at teststrategien virker, og at den viden, som indsamles nu, kan bruges fremadrettet. 

– Det nye fund viser, at undersøgelsesstrategien virker. Man screener for stoffer som potentielt kan true grundvandet, og resultaterne viser, hvad vandselskaberne skal forholde sig til. Det overblik er vigtigt for vandselskaberne. Jo mere vi ved om grundvandets tilstand, jo bedre kan vi sikre drikkevandet til kunderne, udtaler han. 

Han forklarer dog også, at det kræver mere viden om rensningsmetoder og om, hvordan de forskellige stoffer opfører sig, hvis forsyningssikkerheden skal sikres. 

Danva arbejder sammen med myndighederne om at få overblik over situationen med TFA, ligesom de afventer myndighedernes anbefalinger om hvorvidt TFA skal være et stof, der indgår i det lovpligtige testprogram. Hver gang et flourstof eller lignende identificeres i den nuværende screening, bliver der nemlig taget stilling til, om det skal tilføjes til listen over kemikalier, som vandselskaberne skal analysere deres vand for. 

Men selvom det endnu ikke er sikkert, om TFA kommer på denne liste, oplyser Danva, at flere af deres medlemmer allerede har bestilt prøver for TFA i deres boringer.  

Forrige artikelBæredygtig kosmetik er en hjertesag

Næste artikelStå stærkere mod stress med D-vitamin

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.