Nyheder

Forældre må tage ansvar for de unges alkoholvaner

7. februar 2008

Sund By Netværket giver i en ny publikation 15 anbefalinger til kommunerne om, hvordan de kan forebygge alkoholproblemer.

Kommunerne bør inddrage forældrene i at skabe en god alkoholkultur omkring kommunens børn og unge. Det kan fx ske ved, at skoleforvaltningen opfordrer skolerne til at sætte alkohol på dagsordenen til forældremøderne.Undersøgelser viser nemlig, at forældrenes holdninger og involvering påvirker de unges måde at håndtere alkohol på:- unge med forældre med liberale holdninger til den unges brug af alkohol debuterer tidligere end andre unge og har det største alkoholforbrug, når de er 15-16 år- de, der debuterer tidligst, drikker oftest deres første genstand sammen med familien- blandt de 10 procent af de 15-16-årige, der aldrig har drukket alkohol, er en af årsagerne, at deres forældre har forbudt dem det- børn ønsker, at forældre sætter grænser og markerer holdninger til brug af alkohol- 41 procent af de 15-16-årige får alkohol af deres forældre. Det fremgår af publikationen ”15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer”, hvor Sund By Netværket i samarbejde med Sundhedsstyrelsen tilbyder de danske kommuner et konkret redskab til forebyggelsen af de mange alkoholrelaterede problemer i Danmark.15 konkrete anbefalinger til kommunerneNetværket tager i publikationen afsæt i forskning, viden og praktiske erfaringer og formulerer 15 anbefalinger til forebyggelse af alkoholproblemer samt inspiration og ideer til, hvordan forebyggelsen kan gribes an på mange niveauer og i forhold til mange målgrupper – i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, i ældreplejen, på arbejdspladserne, i kultur- og idrætslivet, over for børn i alkoholfamilier og i forhold til bevillinger og salg af alkohol.Indsatsen skal være bred og tværfagligSund By Netværket understreger i publikationen, at alkoholpolitisk arbejde bør tage udgangspunkt i en tværgående alkoholpolitisk handleplan og et tværfagligt alkoholråd.Derudover mener netværket, at indsatserne i en alkoholpolitisk handleplan både skal rette sig mod udbud i form af alkoholtilgængelighed, efterspørgslen samt de skadesreducerende indsatser målrettet udsatte børn og unge.”15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer” sendes ud til alle landets kommuner og regioner. Den kan endvidere downloades på www.sund-by-net.dk eller rekvireres i trykt udgave ved henvendelse til Sund By Sekretariatet, e-mail: kdn@kl.dk, tlf. 33 70 38 51. Kilde: www.folkesundhed.dk

Forrige artikelLotion mulig kilde til ftalater

Næste artikelMedlemsboom i øko babyklub