Krop

Forbedret livskvalitet starter i cellerne

27. oktober 2015

Livsglæde betyder utrolig meget for længden af livet. Nu har svenske forskere fundet ud af, at livsgnisten kan få ekstra næring af et dagligt tilskud af coenzym Q10 og selen.

– Jeg har lige sagt farvel til min svigermor. Hun var over 98. Min egen mor var fire måneder fra at blive 100, da hun døde. De var begge døde for lang tid siden, hvis jeg og min mand ikke var blevet ved med at fortælle dem, hvor vigtige de var for familien. Hvis man føler sig overflødig og ensom, mister man lysten til at spise og leve. Det kan gå forfærdelig hurtigt, siger tidligere folketingsmedlem Thyra Frank, der igennem en årrække ledede plejehjemmet Lotte på Frederiksberg.

Hun kender til vigtigheden af menneskelige relationer for ældre mennesker. Det er vigtigt for mennesker i alle aldre at fastholde og udbygge sociale netværk. Det er vigtigt at fastholde evnen til at indgå i sociale sammenhænge – også med fremmede.

Selvom ældres livskvalitet i høj grad handler om deres relationer og de fysiske rammer, de lever i, er der måske også hjælp at hente i kosttilskud med coenzym Q10 og selen. Et helt nyt svensk studie indikerer i hvert fald, at livskvaliteten på en lang række videnskabeligt afprøvede parametre fastholdes eller falder svagere, hvis ældre tager et dagligt tilskud af coenzym Q10 og selen. Et af disse parametre er netop sociale egenskaber.

Q10 og selen styrer energiomsætningen

Q10 er et hjælpestof, et coenzym, som indgår i cellernes energifabrikker, der også kaldes mitokondrier. De er helt afgørende for en normal energiproduktion i kroppen. Vi danner selv Q10, men produktionen falder med alderen, og så får vi en del af behovet tilført igennem kosten.

Kroppen vedligeholder selv et lager af Q10 på cirka ét til halvandet gram. De største mængder er lagret i hjerte, lever og nyre. Ingen ved med sikkerhed, om det er muligt at mangle Q10, men det lader til, at kroppens evne til at oplagre og producere Q10 altså mindskes med alderen. Ved hjertelidelser falder mængden af Q10 i kroppen også drastisk.

Det var dette faktum, der fik svenske forskere fra Karolinska Instituttet i Stockholm og universitetshospitalet i Linköping til at kigge på, om tilførsel af Q10 kunne bedre hjertesundheden hos ældre.

For at opnå brugbare resultater, skulle Q10 tages sammen med selen. Lidt populært kan man sige, at coenzym Q10 og selen er hinandens forudsætninger i mitokondrierne, og at kroppens evne til at optage Q10 er stærkt afhængig af et medfølgende selentilskud.

Ny analyse af data

Forskerne kom frem til nogle ret opsigtsvækkende resultater dengang i 2012, herunder at tilskud af Q10 og selen kunne reducere risikoen for at dø af hjertekarsygdomme med mellem 44 og 55 pct. – afhængig af målemetode. Undersøgelser har også vist, at tilskuddet kunne styrke hjertemuskulaturen betragteligt hos mennesker, der tidligere havde været ramt af hjertelidelser.

Nu har de samme forskere gransket de omfattende data fra undersøgelsen, den såkaldte KiSel-10-undersøgelse, endnu engang – blandt andet for at se, om styrkelsen af hjertemuskulaturen kunne have en smittende effekt på den øvrige sundhed og livskvalitet. De nye dataanalyser er udmundet i et nyt studie, der netop er offentliggjort i tidsskriftet ”The Journal Of Nutrition, Health and Aging”.

I KiSel-studiet fulgte forskerne 443 svenskere i alderen 70 til 88 i op mod fire år. Halvdelen fik Q10 og selen, mens den anden halvdel fik et placebo. Undersøgelsen var dobbeltblindet, hvilket vil sige, at hverken læger eller deltagerne vidste, hvem der fik Q10, og hvem der fik placebo. Hver sjette måned blev deltagerne undersøgt grundigt, og de blev bedt om at vurdere deres egen opfattelse af helbredet, fysisk som mentalt.

Man spurgte blandt andet ind til kropssmerter, fysisk formåen, vitalitet, sociale evner og mental sundhed. De sammenlagt otte parametre blev herefter lagt sammen i grupper, der kunne karakterisere henholdsvis mental og fysisk sundhed. Endelig spurgte man til deltagernes overordnede livskvalitet, da livskvalitet kan påvirkes positivt som negativt af mere end fysisk og mental sundhed.

Færre dage på hospitalet

Deltagerne var helt gennemsnitlige i helbredsstatus: 76 pct. havde forhøjet blodtryk og 20 pct. af deltagerne led enten af diabetes, åreforkalkning og bronkitis – typiske forekomster af lidelser hos ældre mellem 70 og 88 i Skandinavien.

Deltagerne skulle dagligt tage 200 mg coenzym Q10 (2 x 100 mg Bio-Quinon) og 200 mikrogram selen (1 x 200 mikrogram SelenoPrecise) – eller tilsvarende placebotabletter.

I løbet af studiet faldt nogle deltagere fra. 86 døde, mens 129 andre valgte at stoppe. En del blev efter eget udsagn trætte af at tage de ekstra piller hver dag. Pillerne skulle tages sammen med den medicin, deltagerne tog i forvejen, så det var typisk de mest syge og de svagelige deltagere, der faldt fra. 228 gennemførte hele studiet.

Studiet registrerede også deltagernes indlæggelsesdage på hospitaler – deltagerne i Q10-gruppen havde faktisk 13 pct. færre indlæggelsesdage end deltagerne i placebo-gruppen.

Mindre tilbagegang i livskvalitet

Da studiet startede, var der en ligelig fordeling af stærke og svage deltagere i både Q10-gruppen og placebo-gruppen. Denne fordeling blev ændret undervejs, da de fleste af deltagerne, der stoppede eller døde, tilhørte placebogruppen. Imens holdt selv mange af de svage ved i Q10-gruppen, måske fordi de rent faktisk hentede et overskud her, som placebogruppen ikke oplevede.

Der var altså ved slutningen af studiet procentvis flere svage tilbage i Q10-gruppen end i placebogruppen, hvor de var faldet fra.

Alligevel viste undersøgelsen klare tendenser i retning af, at deltagere, der tog Q10 og selen efter deres egen opfattelse bevarede mere af deres fysiske og mentale sundhed i de fire år, forsøget varede, end de deltagere, der fik placebo.

Det er svært at forvente egentlige forbedringer i livskvalitet over en periode på fire år hos mennesker over 70 år.

– Det er alment kendt, at livskvalitet generelt er for nedadgående blandt ældre. Så når tilskuddet har en effekt på livskvalitet, skal man i højere grad forvente, at forværrelsen af livskvalitet bremses, siger Peter Johansson. Han er sygeplejerske ved Kardiologiska Kliniken Region Östergötland, lektor ved Linköping Universitets afdeling for medicin og helse og medforfatter til studiet.

Det var også præcis, hvad undersøgelsen viste: Når man spurgte til deltagernes generelle syn på egen livskvalitet, var tilbagegangen for Q10-gruppen mindre end det halve af tilbagegangen for placebogruppen. De fik altså flere år med bedre livskvalitet end deltagerne i placebogruppen.

Mulighed for forbedret livskvalitet

Helt præcist, hvordan tilskuddet gør en forskel på livskvaliteten, vil forskerne ikke give et endegyldigt svar på. Det kræver langt flere og større studier, men der er mange af de parametre, der har indflydelse på vores livskvalitet, som Q10 og selen har en indflydelse: Stærkere hjerte, mindre sygdom og mere energi.

– Vores studie indikerer, at kosttilskud med Q10 og selen forbedrer livskvaliteten hos ældre, siger Peter Johansson.

Men det er ikke, fordi tilskuddene virker som en lykkepille.

– Det er højst sandsynligt tilskuddenes indvirkning på træthed, der kan forbedre livskvaliteten, siger Peter Johansson.

Indtil nye og større studier udføres, kan ældre med sindsro forsøge sig med Q10 og selen – især hvis de afstår fra et socialt liv på grund af manglende overskud. Følelsen af manglende overskud har tit rod i træthed – en træthed, der måske kan skyldes Q10-underskud i mitokondrierne.

– Det sociale er uendeligt vigtigt. Jeg har oplevet mange, der pludselig sidder alene i en lejlighed, fordi familien måske bor langt væk og har travlt. Der er mange, der ikke har lyst til at fortælle om deres ensomhed, fordi det er et tabu. Det er i den situation, at rigtig mange mister lysten til livet. Det er selvforstærkende, når de ikke har det fysiske eller mentale overskud til at møde mennesker, fordi ensomheden samtidig tapper dem for energi og livsmod, siger Thyra Frank.

 

I undersøgelsen blev der brugt …

Dagligt indtag af 200 mg coenzym Q10 (2 x 100 mg Bio-Quinon) og 200 mikrogram selen (1 x 200 mikrogram SelenoPrecise).

Kvaliteten af kosttilskud er vigtig for at opnå effekt – forskning som Kisel 10-studiet er udført med kosttilskud fra danske Pharma Nord.

 

Forrige artikelOle Henriksen: “Glad med vilje!”

Næste artikelBørn får ftalater gennem huden