Nyheder

Forbud mod fem nye euforiserende stoffer

30. marts 2007

Sundhedsministeren har besluttet at forbyde fem nye euforiserende stoffer.

For så vidt angår de fire stoffer – 2C-E, 2C-P, DOC og DOI – skyldes beslutningen, at Sundhedsstyrelsen i går har indstillet, at stofferne forbydes, så de fremover kun må anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed. Alle fire stoffer indebærer en alvorlig sundhedsrisiko.

Risikoen for skadevirkninger er især knyttet til ændringer af sindstilstanden og virkelighedsopfattelsen – ændringer, der indebærer risiko for akut psykose, alvorlige ulykker og vold samt risiko for forgiftning.

”Selv om der i Danmark alene er gjort fund af det ene af de nye stoffer og det kun i et enkelt tilfælde, er der ingen tvivl om, at der også herhjemme er et potentielt marked for stofferne – især så længe de kan handles helt lovligt. Det gælder om at få lukket dette marked, inden de unge for alvor får øje på stofferne og begynder at efterspørge dem,” siger indenrigs- og sundhedsministeren.

Det var efter i begyndelsen af året at have modtaget en indberetning om fund af stoffet DOI, at Sundhedsstyrelsen indledte en nærmere undersøgelse af dette stof. I den forbindelse blev man tillige opmærksom på stofferne 2C-E, 2C-P og DOC, som så også blev gjort til genstand for en nærmere undersøgelse. Det er undersøgelsernes resultat, som indenrigs- og sundhedsministeren fik i går.

For så vidt angår det femte og sidste stof – oripavin – er indenrigs- og sundhedsministerens beslutning en reaktion på en FN-beslutning taget så sent som den 14. marts 2007. Forpligtelsen til at gennemføre beslutningen nationalt træder først i kraft, når landene til sin tid modtager en formel FN-meddelelse herom. Der er dog intet til hinder for at gennemføre beslutningen allerede nu.

”Når der først foreligger et solidt fagligt beslutningsgrundlag, er der ingen grund til at tøve med at sætte ind med et forbud. Og der er heller ingen grund til at vente på en formel FN-meddelelse – der jo kan være længe undervejs – når der allerede er taget en velfunderet FN-beslutning. Det er vigtigt, at vi fastholder linjen med at reagere hurtigt. Og når reaktionen som her kommer, før flere af stofferne er nået til Danmark, får vi markeret, hvor alvorligt vi fra samfundets side ser på narkotikaproblemet,” siger indenrigs- og sundhedsministeren.Forbuddet får virkning fra og med den 8. april 2007.Kilde: Sundhedsstyrelsen

Forrige artikelAidskampagne med humor

Næste artikelFind vej til en billig tandlæge