Nyheder

Forskelligt udbytte af motion

21. maj 2007

Selvom motion generelt har en sundhedsmæssig effekt, er det ikke alle, der opnår samme virkning af deres indsats.

Indenfor træningsfysiologiens verden taler man om responders og non-responders. Flere studier på bl.a. tvillinger viser, at der er meget stor forskel på effekten af træning personer imellem. Dette gælder både for træning af muskelstyrke og kondition. At dette ikke er et tilfælde, men at der virkelig er en forskellig effekt person til person underbygges af tvillingestudier.

TvillingestudierSammenligner man to tvillinger opnår disse samme træningseffekt, mens der er forskel mellem de enkelte tvillingepar.

Forskeren Claude Bouchard har gennem de sidste mange år undersøgt effekten af træning på familiemedlemmer for at få en bedre forståelse af den genetiske baggrund for forskellen i træningsrespons. 742 personer fra 213 familier har gennemført den samme træning som bestod af 20 ugers udholdenhedstræning på cykelergometer. Der var tale om utrænede personer og programmet startede derfor blidt og endte med at der de sidste 6 uger blev trænet tre gange om ugen i 50 min på 75% af maksimal iltoptagelse målt før træning. Umiddelbart ikke noget videre hårdt træningsprogram, men godt nok til at skulle kunne give en nævneværdig trænings- og helbredsmæssig effekt.

Tidligere resultater fra disse studier viste, at der var stor variation i effekten af træningen på konditionen. Det interessante er, at der også er en meget stor forskel på effekten af træningen i forhold til insulinfølsomheden. Insulinfølsomheden er en meget vigtig markør for det der kaldes den metaboliske fitness – og dermed sundheden i relation til type 2 diabetes, overvægt og hjerte-karsygdomme.

Insulinfølsomheden blev forbedret i 58% af forsøgspersonerne, mens 42% ikke havde nogen forbedring og i nogen tilfælde blev den faktisk forværret. Det interessante er, at forskerne identificerede en hel række gener der udviste forskellig ekspression mellem de personer der havde den største effekt og dem der havde den mindste effekt.

Så selvom motion generelt er en klar fordel sundhedsmæssigt, er det ikke sikkert at det virker for alle.

Kilde: go-motion.dk

Forrige artikelForøget stofskifte efter intensiv træning

Næste artikelPas på bakterier, når du griller