Forskning: Mobiltelefoner giver hanrotter kræft

Af: Clara Edgar

Foto: Adobe Stock

Nye studier påviser en klar sammenhæng mellem forekomsten af kræftsvulster og stråling fra mobiltelefoner. Det får forskere til at efterspørge handling fra myndighederne.

De endelige konklusioner på et amerikansk studie – det største og dyreste af sin art – blev fremlagt i sidste uge: Stråling fra mobiltelefoner og trådløse forbindelser øger forekomsten af flere typer af kræftsvulster hos hanrotter.

Det er ikke første gang, sammenhængen mellem kræft og teknologi er blevet undersøgt. Faktisk er det over et årti siden, snakken begyndte at gå i nogle kredse om faren ved den teknologi, der var ved at blive rullet ud. Både i form af mobiltelefoner, men også det net af master, de benytter sig af.

Resultaterne er dog alligevel opsigtsvækkende – især, fordi formålet med forskningen egentlig var at gøre frygten for strålingen til skamme. Det ’fejlede’ forskerne i.

Forekomsten af kræft steg

Forsøgene blev udført på mus og rotter. Dyrene blev udsat for radiofrekvens-stråling, meget lig den, som de fleste mennesker udsættes for hele tiden, dog i en højere mængde. Resultaterne viste med al tydelighed, at forekomsten af især hjerte- og hjernetumorer blev øget markant i takt med, at de blev udsat for strålingen.

– Fundene kan ikke oversættes direkte til menneskelig brug af mobiltelefoner, sagde John Bucher, ledende forsker på NTP-studiet.

– Men vi har noteret os, at de tumorer, vi så i disse studier, var af samme slags, som tidligere studier har linket til mennesker med et højt mobilforbrug.

Et signifikant antal af dyrene fik også tumorer i andre organer som lever, prostata, hypofysen, binyrerne og bugspytkirtlen.

Og det er ikke kun forekomsten af kræft, der er alarmerende. I 2016 og 2017 blev der offentliggjort en række fund fra studiet, der fokuserede på DNA-skader og hjernens påvirkning af mobiltelefonien. Heller ikke de konklusioner var synderligt opløftende, da de viste, at koncentrationen blev svækket af strålingen, ligesom man også mener, at det kan spille ind på diagnoser som ADHD.

Eksperter efterspørger handling

Telefonerne bliver nemlig ikke målt på, hvordan vi rent faktisk bruger dem – altså i tæt kontakt med kroppen det meste af tiden – men på en større radius, hvor strålingens påvirkning er mindre.

Den seneste forskning understreger igen, at den slags test er utilstrækkelige, og at der er alvorlige konsekvenser ved at være knyttet til sin smartphone.

Derfor efterspørger forskere også handlinger fra myndighederne. De advokerer for så vidt muligt for at gå væk fra den trådløse teknologi. Især på uddannelsesinstitutioner påpeger de vigtigheden af at minimere strålingen, ligesom de vil have sat stop for opgradering til 5G.

Om bremserne bliver slået i, er der ikke kommet indikationer på.

Derfor er EHT (Enviromental Health trust) også ude med en oplysningskampagne, der skal gøre den enkelte mobilbruger mere bevidst om den fare, de bliver udsat for,

Pas bedre på dig selv

Kampagnen giver både oplysning og gode råd. Håbet er, at man med den kombination kan mindske risikoen for strålingsforskyldt kræft. Selvom det kan være svært at passe på sig selv som individ, så længe myndighederne bliver ved med at rulle master og nye netværksforbindelser ud over landet.

EHT’s anbefalinger:

 • Bær ikke telefonen i lommen eller på anden måde på kroppen. Sid ikke med computer eller tablet på skødet.
 • Brug en gammeldags hjemmetelefon til at snakke i. Bruger du mobilen, så hold den væk fra kroppen ved at bruge højtalerfunktionen.
 • Hold aldrig trådløse apparater i nærheden af kønsorganer eller gravide maver.
 • Sluk for Wi-Fi og brug for så vidt muligt ledninger til at forbinde ting frem for bluetooth. Slå telefonen på fly-tilstand så ofte som muligt.
 • Sluk alle apparater helt om natten og hav dem så langt fra dig.

Læs pressemeddelelse her

Studier:

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp2427

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/high-exposure-radio-frequency-radiation-associated-cancer-male-rats?fbclid=IwAR0YXJuEOZ0yjLxJnTxo55QzpmNygKNlpdIHwaibQREV6Z02j0RNDvsOiaU

https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/

Kommentar til studiet:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304973?via%3Dihub

https://ehtrust.org/statement-by-ronald-melnick-phd-on-the-national-toxicology-program-final-reports-on-cell-phone-radiation/

https://ehtrust.org/brain-development-cell-phones-wireless-scientific-research-neurotoxic-effects-wireless-radiation/

25 kommentarer

 • Ditte Nielsen siger:

  Tak for at bringe opmærksomhed på dette område! 😀
  Synes der er alt for lidt opmærksomhed omkring stråling, og Danmark er alt for ignorant overfor dette emne!
  Det mest forfærdelige er at vi ødelægger vores fremtidige Danmark, fordi alle institutioner og skoler er plastret til med wifi. Samtidig står der mobilmaster over alt, oven på huse, lige midt i boligområder!! Det er forrykt! Mange andre lande forbyder wifi på bl.a. skoler.
  Folk skal også vide at der er ting man kan gøre for at beskytte sig imod mobilstråler, ud over at holde telefonen i behørig afstand. Jod, orgonitter, grounding etc er nogle af de få ting der kan gøre en forskel (google for de interesserede).
  Glæder mig til Danmark vågner op, håber bare ikke der skal gå så lang tid som der gjorde med fx rygning, så er jeg bange for det er for sent…

  • Vibeke Jensen siger:

   Der er en god grund til at der ikke er opmærksomhed på dette i DK – hvis man har nær kontakt til journalister, vil man vide, at der er censur på dette område i DK. Blandt andet i Danmarks Radio. Jeg har selv som en af de eneste været i Danmarks radio og fortælle om disse problemer to gange. Men det kom kun igennem redaktionerne, fordi journalisterne holdt meget lav profil, ind til det var for sent at stoppe programmet. “Detektors” såkaldte “tjek” på om denne artikel holder vand er også endog MEGET tendentiøs, og udelader viden om at disse studier faktisk er gentaget også på Ramazzini instituttet med samme resultat. Uelader viden om at vi ikke kun eksponeres fra vores monbiltelefoner, men for mange er kilder som WiFI og mobilmaster meget kraftigere end den eksponering de får fra deres telefon. Men at der faktisk ikke er belæg for at hævde at vi mbliver eksponeret mindre end rotterne blev i forsøgte, fordi der ikke er foretaget målinger af eksponeringsniveauerne i DK. Eksempelvis har sundhedsstyrelsen INGEN data for hvor meget skoleelever eksponeres. Men det er faktisk almindeligt at skoleelever eksponeres MERE end rotterne i forsøget fordi de er på WiFI med deres computer eller iPad store dele af skoledagen, i rum med mange computere samtidig.

 • Kirsten Maise Pedersen siger:

  Tak for at skrive så klart om dette! Vi er håbløst bagud på forståelse og vilje ift. til dette emne i Danmark.

  Det tankevækkende at læse, hvad Sundhedsstyrelsen skriver ift. grænseværdier:

  “De grænseværdier, der bliver anvendt i Danmark, har baggrund i anbefalinger fra Det Europæiske Råd, der er baseret på værdier fastlagt af den internationale kommission for ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).”

  Og lidt længere nede:

  “Enkelte europæiske lande har med forskellige begrundelser fastsat egne grænseværdier for befolkningens udsættelse for radio- og mikrobølger. Begrundelsen for dette kan være en påstået øget sygdomsrisiko, frygt i befolkningen eller andre forhold. Fastsættelsen af disse specifikke nationale grænseværdier vurderes ikke at have baggrund i videnskabelig forskning eller i de internationale anbefalinger sat af EU eller WHO.”
  https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/mobiltelefoni,-traadloese-netvaerk-med-mere/graensevaerdier?fbclid=IwAR3YLPiUOXKBpUoXYrJdkqLsigQNwbTuJsqLbMMIm5aUCsDnoZBVfmK6XPA

  Og vi skulle jo nødig fremstå irrationelle og frygtsomme… heller ikke selvom vi er i front med antal nye kræfttilfælde, og andre alvorlige lidelser, såsom demens, også kun går en vej.

  Men fakta er, at de fulgte grænseværdier fra ICNIRP er helt tilbage fra 1998 og læser man eksempelvis Europarådet Res. 1815 tilbage fra 2011, så tegner der sig et helt andet billede. Udover en kraftig anbefaling om at skærme især børn og unge, bl.a. gennem målrettede info-kampagner og kabling i skoler, skriver de f.eks.:

  “8.1.2. genovervejer det videnskabelige grundlag for de nuværende standarder for eksponering for elektromagnetiske felter fastsat af the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection ICNIRP, som har alvorlige begrænsninger og anvender ”så lavt som det med rimelighed er opnåeligt” (ALARA) princippet, som omfatter både termiske virkninger og de ikke-termiske biologiske virkninger af elektromagnetiske emissioner eller stråling.”

  Og…

  “29. Ordføreren understreger i den forbindelse, at det er meget mærkeligt, mildt sagt, at de gældende officielle grænseværdier for at begrænse de sundhedsmæssige konsekvenser af ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter og højfrekvent stråling/bølger blev udarbejdet og foreslået til internationale politiske institutioner (WHO, Europa Kommissionen, regeringer) af ICNIRP, en NGO, hvis oprindelse og struktur er uklar, og som desuden er mistænkt for at have temmelig nære forbindelser med de industrier, hvis vækst er skabt af anbefalinger om maksimum grænseværdier for forskellige frekvenser af elektromagnetiske felter.”
  http://ehsf.dk/dokumenter/Resolution-1815-og-rapport-dansk.pdf?fbclid=IwAR0Ku87dnVm_XOfJXqdXhoVc_n292mkcWa6dHchqQ3csp52C4auofrnLI5c

  Sundhedsstyrelsen hár faktisk udarbejdet 7 mobilråd, som “man bør følge”! Man skal bare selv lige få tanken og derefter finde dem.

  Cypern er et af de lande, hvor man har indset alvoren og prioriterer befolkningens liv og helbred med en helt anden respekt. I 2015 igangsatte The Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health en større info-kampagne om trådløs teknologi og udsendte bl.a. denne video, der især har fokus på at skærme børn: https://www.youtube.com/watch?v=H43IKNjTvRM

  I januar 2017 forbød Cypern wifi i børnehaver og begrænsede indføringen i skoler til adm. områder og kun ved nødvendig brug: http://www.sbwire.com/press-releases/cyprus-removes-wi-fi-from-kindergartens-and-halts-wireless-deployment-into-public-elementary-schools-778002.htm

  Senere i 2017 udsendte Cypern en video målrettet teenagere: https://www.facebook.com/EHTrust/videos/2103744616310658/

  Prof. Philippe Grandjean sagde for nyligt:

  “Det er meget uheldigt, at der i Sundhedsministeriet ikke findes synderlig ekspertise i miljøbetingede sundhedsrisici. Vi har set, at det har knebet med kontrollen med pesticider, og svaret om luftforurening tyder i samme retning.”

  Strålingen fra alt det trådløse vil man end ikke overveje at forholde sig til. Men er det på Cypern, de er uoplyste? Det kan man læse meget mere om i psykolog Eva Theilgaard Jacobsens bog “Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser – hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører”. Eva har bl.a. også skrevet et tankevækkende afsnit om ADHD og autisme, der kan læses her: https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/derfor-eksploderer-adhd

 • Inge Freja Elisabeth Liivå siger:

  Dejligt at nogen tør skrive om det, tak for det. Nu håber jeg af hele mit hjerte at forældre tager det alvorligt og beskytter deres børn, og selvfølgelig også dem selv. Elektro Hyper sensivitet er den værste lidelse der findes, ingen forståelse, ingen hjælp at få, ubehøvlede svar fra lægerne og ingen steder vi kan opholde os, uden at blive dårlige 🙁 TAK for artiklen 🙂

 • Olav B. Hessellund siger:

  Sundhedsstyrelsen herhjemme har på flere områder vist sig at være meget fodslæbende sammenlignet med vores nabolande. På andre områder end mobiltelefoner, fx når det gælder vitaminer/mineraler og pesticider, er styrelsens anbefalinger direkte vildledende. Deres troværdighed kan i mine øjne efterhånden ligge på et meget lille sted.

 • Jakob Kvorning siger:

  Er glad for disse artikler for det virker til folk ikke tager det alvorligt nok og bare vil have hurtigere og bedre forbindelser uden at tænke over om det kan ramme deres helbred.
  I stedet for 5G som er meget skadeligt for os og burde skrottes med det samme, burde vi i stedet gå over til LIFI som fungere igennem lyset i vores lamper.
  https://purelifi.com/

 • Søs Emelia Svendsen siger:

  Der bliver i disse år rullet elektroniske el-målere ud i hele landet. De såkaldte smart-metre skal være installeret i alle husstande ultimo 2020. Jeg opfordrer på det kraftigste til, at man ligesom os, nægter installation af denne måler så længe det overhovedet er muligt. Med et smartmeter i hjemmet er man udsat for konstant mikrobølgestråling.

 • Tove Rump siger:

  “Men i Danmark ved ingen læger, psykiatere eller psykologer noget som helst om sammenhængen mellem stråling fra mobiltelefoner, wi-fi, mobilmaster og børns ADHD, ASD og andre strålingsrelaterede lidelser. Danske ADHD-, ASD- og andre strålingsramte børn får derfor ingen hjælp til at mindske bestrålingen af dem, så deres hjerneskader, stress og smerter kan afhjælpes og de kan få det bedre. Denne eneste “hjælp” de får, er amfetaminlignende psykofarmaka, som har slemme bivirkninger og hvis langtidsvirkninger kan være katastrofale, herunder hæmmet vækst, pludselig hjertedød, hjerneskader (hjerneatrofi), psykose, hallucinationer, vold og selvmord. Der er tale om en forsømmelse fra myndighedernes side, som kun kan betegnes som kriminel.”
  (S. 215-218)
  Sådan skriver psykolog Eva Theilgaard Jacobsen i sin bog “Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser – hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører”.
  Hvad i alverden er det, der foregår?
  Hvorfor ved vi ikke noget om disse ting?
  Hvem er det, der har interesse i, at disse informationer ikke kommer ud?
  Nu må vi kræve, at myndighederne forholder sig ansvarligt til disse risici.
  Nu skal der handles!!!

  • Kirsten Maise Pedersen siger:

   Præcis! Min egen for tidligt fødte søn inklusive, hvor jeg har måttet kæmpe ikke kun med skolen, men også hans egen familie, fordi de ikke tror på det, når det ikke kommer fra myndighederne. Denne helt bevidste ansvarsforflygtigelse bør få alvorlige konsekvenser, fra de øverste myndigheder til skoleledelser, byrådspolitikere og medier.

 • Michael Lind siger:

  En ting er, at man kan blive syg af at være i nærheden af de her teknologier, som efterhånden findes overalt, også på en privatejet matrikel hvor man måske kunne få lidt fred.
  Noget andet er, at man bliver biologisk påvirket på måder som påvirker kroppens døgnmønster og direkte styrer/påvirker vores egentilstand.
  Det er en klar krænkelse af retten til at leve sit eget liv, som er en af Venstres principper. Jeg er sikker på at de fleste partier i dk har lignende principper i deres partiprogrammer, som slår fast at borgerne skal have mulighed for at bestemme over deres liv og krop. Men i det her tilfælde kan man ikke fravælge at blive biologisk påvirket, man er tvangsfikseret til at deltage i DET STORE WIFI EKSPERIMENT.

  Lig nu stille, ellers gir vi dig noget beroligende!!!!!!

  Frem med næven og gå til tasterne – skriv til alle de politikere du kender. Skriv at det er veldokumenteret at vi bliver biologisk påvirket og stil spørgsmål som “hvem er ansvarlig for EKSPERIMENTET” og “hvordan kan jeg undgå påvirkningen?”

 • Alex Vargas siger:

  Links to the mentioned new American studies you reference, are quite relevant here.
  This is an important topic, and not a new one. There is huge corporate interest in watering down any previous studies or ridiculing anything that points at cell phone use as dangerous in any way.

  Clara Edgar, can you please produce links to the studies?

  Tak,
  Alex

 • Gitte Dahl siger:

  Har lige købt disse og kan mærke stor forskel på min mobil når jeg har den i nærheden af mig. https://www.bioprotectivesystems.com/ Jeg har også testet det kinesiologisk og kan se der er meget stor forskel på hvordan vi bliver påvirket af den med og uden produktet fra Bio Protective Systems.

  • Michael siger:

   man kan altså ikke undgå påvirkningen vha den slags magiske dimser og sten osv. Sluk lortet og flyt ud af byen. Lad være med at købe sådan noget. Det er fup og de beskytter ik nogen mod noget som helst

 • ddbryan@gmail.com siger:

  Brug en gammeldags hjemmetelefon til at snakke i…?!?!?!?!
  HaHaha…Er I seriost???

 • Lasse siger:

  https://www.forbes.com/sites/quora/2018/02/02/the-truth-about-cell-phone-radiation/

  Sådan. Det er jo ikke andet end lys, vi ikke kan se. Og stop så.

  • David siger:

   Det er et af mange eksempler på, at det videnskabelige forsvar for mobilstråler taler rent forbi de videnskabelige fund, som belaster mobilstrålingen.

   Et typisk eksempel er at lægge vægt på effekten, målt i watt. Som Martin L. Pall, professor i biovidenskab ved University of Washington, klarlagde det, er det faktorer som frekvenser, modulation og båndbredde, der har indflydelse. Cellernes kalciumkanaler lækker ved det, vi dagligt betragter som ganske lav eksponering for modulerede mikrobølger.

   Aktuel 2018-rapport af Martin L. Pall: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

  • Vibeke Jensen siger:

   “bare lys”, ligesom ultraviolet stråling?.

   Det er stråling SOM IKKE ER NATURLIG her på jorden. livet på jorden er udviklet uden denne stråling, og har derfor ikke nogen beskyttelsesmekanismer overfår strålingen. Modsat lys, hvor vi eksempelvis har melatonin i huden for at beskytte os mod det. Trods det kan “lys” faktisk give cancer…. Så vores beskyttelse mod lys, der er udviklet gennem milliarder af år, er ikke 100% effektiv. Livet på jorden har ikke haft mulighed for at udvikle beskyttelse mod radiofrekvent stråling, fordi det “naturlige” niveau er 1000.000.000.000.000.000 gange lavere end den gældende grænseværdi.

  • Michael Lind siger:

   De skriver kun om termiske effekter. Der er biologiske effekter Lasse. Læs nogen af de videnskabelige artikler der findes om emnet.

 • Bent Møller Toxværd siger:

  Jeg skriver dette indlæg, i håb om at mine oplevelser kan hjælpe personer med depression eller angst i Danmark.
  Jeg bliver meget berørt over de indslag i tv med personer, der lider af det.
  Jeg kan genkende meget af det fra mig selv.
  Jeg er helt med på at der er utallige grunde til angst og depression.
  Jeg fik en lille blodprop i hjernen i 2002.
  Jeg har kun en smule fysisk mén i form af lidt langsommere bevægelser, lidt besvær med at samtale, hvis vi er flere personer samlet. Noget besvær med at snakke og arbejde samtidig.
  Masser af forskellige lyde og vibrationer, særlig lyde i punktform med ens styrke og med gentaget interval af lige langt ophold, er meget belastende.
  Mit største problem er dog alle apparater med processorer indbygget.
  De udsender en form for lyd som jeg registrerer og som udtrætter mig totalt. Høreværn hjælper med ca 30%.
  Hvis jeg f eks er ved lægen, hvor han har sin computer, kan jeg ikke koncentrere mig efter 5-10 min. Hele stemningen ændrer sig i mit hoved og jeg begynder at føle en fjendtlig stemning.
  Her er det vigtigt at skrive at jeg har, og altid har haft, rigtig rare og kompetente læger, der har rådet og behandlet mig eminent i tiden efter blodproppen.
  Jeg blev skilt og flyttede til et rækkehus for 2 år siden, juni 2016. Imens udpakningen stod på blev jeg hele tiden udtrættet, når jeg opholdt mig i køkkenet og det hjalp ikke særlig meget selv om jeg prøvede at hvile i sofaen. Jeg blev opmærksom på at jeg havde et værdiskab stående for enden af sofaen. Der er selvfølgelig en processer i låsen. Det hjalp at tage batterierne ud. I køkkenet blev jeg opmærksom på fjernvarmemåleren. Det er af den nye elektroniske type, der blandt meget andet kan sende oplysninger om mit forbrug til renovationsbilen, når den er her.
  Jeg fandt ud af at jeg kunne være i køkkenet i ca 5 min. Så var det så ubehageligt i hovedet at jeg bare havde behov for at komme ud.
  Selvom jeg ikke opholdt mig i køkkenet, men i stuen ved siden af, fik jeg det dårligt i hovedet : Jeg følte mig udtrættet, min opfattelse af alt det jeg så på og alt det jeg oplevede, vendte til negativ. Det hjalp at gå eller cykle ture, men følelsen vendte tilbage, når jeg var i huset igen. Det gjalt i hele huset.
  Jeg havde det ofte så dårligt at jeg græd af frustration og af den måde det gjorde inde i hovedet.
  Jeg afgjorde at jeg ikke kunne holde til at bo i huset uden at der blev ændret noget og tog kontakt til fjernvarmefirmaet.
  De har hele vejen været meget imødekommende, selvom de aldrig har hørt om overfølsomhed for computere. For os begge har det drejet sig om at finde en løsning. Det blev forsøgt at afmontere den del der sender oplysningerne og montere den udenfor huset, på muren. Dog uden virkning for mig. Først da printkortet, der sender, blev fjernet var det til at klare at være i køkkenet. Jeg har nu en aftale om, hver uge, at sende oplysningerne om mit forbrug. Jeg kunne nu være der ca 30 min. Jeg var dog bevidst om at det stadig var påvirkninger fra måleren. Den arbejdede jo, og registrerede jo mit forbrug.
  Jeg fandt ud af at bygge et skjold af havefliser omkring måleren, så der kun er små åbninger til ledningerne.
  Det sidste tiltag har gjort, at jeg kan opholde mig i køkkenet i den tid, der bruges til alm køkkenarbejde.
  Forhåbentlig kan mine oplevelser hjælpe, bare nogen.

  Venlig hilsen
  Bent Møller Toxværd

 • David Wedege siger:

  Hvorfor udsætter det føderale amerikanske sundhedsministerium en flok rotter og mus for langt, langt, langt, langt højere intensiteter af mobilstråling end mennesker nogensinde oplever?

  Bruger man 200 millioner af amerikanernes skattekroner på at blive klogere på, hvad der sker med rotter, som bygger rede i toppen af landzonernes stærkeste mobilmaster?

  Selvfølgelig gør man ikke det.

  Et par danske medier har været ude og anholde alvorligt, at kræftfundet i Det Nationale Toksikologiske Program i USA, som der var ‘klar evidens’ for, skulle sige noget brugbart om mennesker.

  Det var jo gnavere. De blev udsat for helt vanvittigt højere niveauer.

  Jeg har mailet med PhD Ronald Melnick, som har designet forsøget, der fandt sted i en betonkælder i Chicago.

  Han skrev en lang redegørelse:

  – Selvfølgelig skulle det sige noget brugbart om mennesker.

  – Man udsætter særdeles sjældent forsøgsdyr i giftforsøg for “menneskeniveau”. Man har et begrænset antal forsøgsdyr, og man skaber nogle data, man bruger til at skalere med (man tager et resultat og udregner for eksempel en risiko).
  Men måske allervigtigst: Hvad nytter det, at man helkropseksponerer forsøgsdyrene med intensiteter, der er 19, 38 og 75 gange højere end noget, man udsætter menneskekroppen for? (John Bucher, officiel talsmand i 2018 sagde “100 til 1000 gange højere” til Tjekdet.dk. Det er ifølge Ronald Melnick misvisende).

  Jo. Man kan for eksempelvis ikke få en rotte til at tage telefonen.

  I Europa er grænseværdien for eksponering mod hovedet på 2,0 W/kg. I USA 1,6 W/kg.

  Hvor meget stråler en mobiltelefon så? Producenterne har slet ikke pligt til at lade dem teste og certificere som eksempelvis på et teknologisk institut. Sidste år måtte en aktivist få en fransk domstolsdommer til at tvinge nogle statslige, franske testresultater ud af ministeriel mørklægning.

  Testdokumenterne viste, at telefonerne i en lang række tilfælde overskred grænseværdien på SAR 2,0 W/kg. En enkelt model fra Huawei viste en værdi på over SAR 7 W/kg. Det er på niveauet, som forsøgsdyrenes hoveder blev udsat for!

  Men Ron Melnick skriver i sin mail:

  “However, the local exposures were equivalent to or 2 to 4 times higher than the permissible exposure limit. So the important question which value (whole-body or local) is most important for determining any human health risks. In my view, it is certainly the local exposure limit because the whole body SAR provides little information about organ specific exposure levels (e.g., brain). Here is why: when an individual holds a cell phone next tp their head, the body tissues nearest to the cell phone antenna receive much high exposures than parts of the body that are located distant from the antenna.”

  Kort konkluderet: Rotternes hoveder modtog en meget menneskerealistisk dosis!

  Og der blev fundet ondartede hjernesvulster.

  I alt blev der hos 360 hanrotter, som var udsat for GSM, konstateret ondartet kræft hos 128. Det giver en forekomstrate på 36 procent. Det samlede resultat har blandt andet fortyndet dette ret alvorlige tal.

  Find din egen mobiltelefon på listen, som den franske stat kun modvilligt gav slip på: https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2017-05-31_Liste_pour_dossier_de_presse.pdf

  Det var så et andet perspektiv end danske mediers. Det er ikke min opgave, at spørge flere kilder. Det er mediernes. Og de lader ikke danskerne vide, hvad videnskabsfolk internationalt siger om dette milepælsstudie.

 • Claus Nørgaard Gravesen siger:

  Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102):
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475

  Stråling fra trådløs teknologi bør opgraderes til kræftklasse 1:
  https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/mobilstraaling-opgraderes-IARC-klasse-1

 • Skriv din mening - ikke til spørgsmål, send dem gennem brevkassen i stedet.

  Skriv et svar

  Husk at krydse af her!Denne anordning er desværre nødvendig, da vores inbox ellers oversvømmes af spam-mails, afsendt automatisk fra såkaldte mailrobotter.

  *