Nyheder

Forsøgsordning med medicinsk cannabis forlænges

Foto: Adobe Stock
9. december 2021

Den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis stod til at udløbe ved udgangen af året. Men et politisk flertal har bedluttet at forlænge ordningen frem til 2026, og i samme omgang gør de tilladelserne til at udvikle lægemidlerne permanent. 

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft i 2018 og var som udgangspunkt sat til at udløbe ved udgangen af 2021 – altså om under en måned. Men her på falderebet er ordningen blevet reddet af et politisk flertal, som har besluttet at forlænge forsøget i yderligere fire år.

102 politikere stemte for at fastholde ordningen. Ingen stemte imod. Det kan virke en smule overraskende i lyset af ordningens bumpende forløb. Formålet med de indledende fire år var nemlig blandt andet at få større klarhed over, hvorvidt cannabis til medicinsk brug har en effekt. Og her er juryen altså stadig ude. For mens nogle studier peger på en effekt, er meget forskning på området mudret af dårligt studiedesign og interessekonflikter. 

[relateredehistorier]

På trods af det lever forsøget altså videre, og patienter, som i de seneste år har mærket en lindring ved at medicinere sig med cannabis, kan ånde lettet op.

Sikkerhed for patienten

Et andet led i ordningen var fra start at sikre patienterne og undgå, at de følte et behov for at kriminalisere sig selv med et usikkert produkt. Ved at sætte den medicinske cannabis i system har man nemlig en styring med produktionen, som skal leve op til en række krav, ligesom patienterne kan tale med deres læge om brug og virkning.

Det er nemlig lægerne, som kan udskrive recepter på den godkendte medicin. Lægerne kan både udskrive olier, kapsler og mundsprays, som har været godkendt siden 2011, eller de kan tage de nyere midler i brug. 

Man kan som patient forhøre sig med sin læge, men der er altså stadig en risiko for, at man møder en lukket dør. En undersøgelse fra Danske Patienter viser nemlig, at mange patienter oplever modvilje fra deres læge, hvis de efterspørger en recept på cannabis.

Lægens beslutning

Sundhedsmyndighederne har sammensat en liste over lidelser, som læger kan orientere sig i, hvis de overvejer at udskrive en recept. Men man kan altså også selv dykke ned i listens indhold og se, om man har nogle af de udvalgte indikationer, hvis man overvejer om behandling med cannabis kunne være et forsøg værd. 

Indikationerne dækker blandt andet over spasmer, kvalme og smerter, og de er udvalgt på baggrund af faglitteraturen. Men til syvende og sidst er det op til den enkelte læge at vurdere, om der kan være en effekt. Det betyder, at man altså godt kan få en recept, selvom man falder udenfor de fastlagte kategorier, men man kan også få et nej, selvom man har de beskrevne indikationer. 

Fremstilling bliver permanent

Ud over at ordningen i sig selv forlænges – i første omgang i en årrække – så har politikerne også besluttet at gøre fremstillingen permanent. Og det skaber tryghed på markedet. Den danske farmaceutiske bioteknologivirksomhed DanCann Pharma udvikler forskellige cannabisprodukter til medicinsk brug og er glade for udmeldingen. 

Administrerende direktør Jeppe Krog Rasmussen forklarer, at den permanente godkendelse kan være med til at udvikle flere, sikre kvalitetsprodukter.

– Vi har gang i rigtig mange spændende og ambitiøse aktiviteter, og selvom vi nok havde forventet en positiv tilkendegivelse fra politikerne, så er der selvfølgelig altid en lille usikkerhed, der kilder lidt i maven. Nu er det endegyldigt slået fast, at branchen – og vi som virksomhed – kan falde til ro og begynde at skabe yderligere investeringer, udvikling og indtjening, siger han. 

Forrige artikelVitaminpiller er ikke bare vitaminpiller

Næste artikelKøb julegaver brugt