Nyheder

Førstegangsfødende er nu 29 år

22. marts 2007

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen giver overblik over, hvordan det gik med fødsler i Danmark i 2006

Fødselstallet for 2006 er med 800 steget med mere end en procent i forhold til 2005.

Førstegangsfødendes tidligt fødte børn har i de senere år været stigende. Den nyeste statistik viser, at denne stigning er bremset. Andelen af for tidligt fødte har nu stabiliseret sig på omkring syv procent.

Dødelighed ved fødselstidspunkt er konstant

Antallet af dødfødte er steget, men til gengæld er antallet af levendefødte, som dør kort tid efter fødslen, faldet. Samlet set betyder det, at dødeligheden omkring fødselstidspunktet (perinatalt) er konstant. Tallene fordelt på sygehuse viser, at der er en meget ensartet dødelighed mellem de enkelte afdelinger. De få forskelle skyldes sygehusenes visitationspraksis og grad af specialisering.

Antal flerfoldsfødsler viser tendens til fald

Andelen af fødsler med tvillinger eller trillinger – og i de ekstremt sjældne tilfælde af firlinger – har vist sig at være konstant med en faldende tendens. Antallet af tvillingefødsler er faldet en lille smule, og trillingefødslernes antal er halveret.

Historisk høje tal

Mødrenes gennemsnitalder for førstegangsfødende er steget fra 28,8 til 29,0 på et år fra 2005 til 2006. Mødrenes gennemsnitsalder har dermed ikke været højere i hele fødselsregisterets historie. Alle fødende i 2006 under ét var i gennemsnit 30,7 år.

Andelen af fødsler på sygehuse, som ender med kejsersnit, er steget til et historisk højt niveau, idet 22,3 procent af alle sygehusfødsler sker ved kejsersnit. Af de godt 14.000 kejsersnit, som fandt sted i 2006 er 12 procent af dem registreret som udført efter morens ønske.

Tallene stammer fra Sundhedsstyrelsen og du kan læse mere på www.sundhed.dk

Forrige artikelÅbenhed om lægemidlers bivirkninger

Næste artikelVi slipper fortsat for transfedtsyrer