Nyheder

Forudse leverkræft med DNA-test

22. november 2017

Et nyligt studie afslører, hvordan man kan bruge cellers DNA til at afsløre, hvor stor risiko du har for at udvikle leverkræft flere år inden, en sådan tumor når at udvikle sig.

 I store dele af verden, som f.eks. Sydøstasien og Afrika, er eksponering til aflatoxin – en gift fra svampe, som er i mange fødevarer – angiveligt årsag til op mod 80 procent af tilfældene af leverkræft. Giften er stærkt kræftfremkaldende og kan i høje koncentrationer forårsage akutte leverskader.

Det viser sig nu, at genprofiler kan forudsige din risiko for leverkræft ved at undersøge, om dine celler har været udsat for aflatoxin.

Gør noget, inden det er for sent

Ved hjælp af den såkaldte baserækkefølge i DNA, dvs. afkodning af arvematerialet, kan forskere via kendskab til genetiske afvigelser (mutationer) afgøre, om levercellerne har været udsat for aflatoxin.

Forskningsprojektet bygger på en undersøgelse af mus. Nyfødte mus fik taget en vævsprøve af deres lever. Derefter blev de udsat for aflatoxin, og 10 uger senere viste en ny vævsprøve, at alle musene udviklede en ondartet kræft i leveren. Herudfra kunne forskerne, længe før musene havde udviklet kræft, opdage forandringer i musenes DNA.

Musenes forandringer i DNA’et har forskere senere sammenlignet med genprofiler fra patienter med leverkræft, og fundet ud af, at disse er yderst sammenlignelige.

Derfor håber forskerne nu på, at de kan lave en test, der hurtigt kan vurdere genprofilen hos patienter og dermed vurdere deres risikoprofil. De med højrisiko-profil vil kunne tilbydes regelmæssige screeninger, så der kan gribes ind kirurgisk og medicinsk, inden kræften har spredt sig eller vokset sig uhelbredelig.

Mennesker fra subtropiske områder er især udsatte

Aflatoxiner, som er gifte fra svampene Aspergillus Flavus og A. Parasiticus, optræder især i lande med et fugtigt klima, og hvor fødevarer som jordnødder, majs, figner og krydderier optræder i mange retter – for det er nemlig i disse fødevarer, at giften lever bedst.

EU har heldigvis vedtaget regler, som beskytter os mod udsættelse for aflatoxin. Grænseværdier i fødevarer, regler om kontrol, håndtering og opbevaring af fødevarer er så strikse, at aflatoxin stort set undgås. I Danmark er der yderligere grænseværdier, så aflatoxin-niveauet i foderet til mælkekvæg også er kontrolleret.

Kilde: https://www.healthpanel.dk/sundhedsnyheder/dna-profil-forudsiger-risiko-for-leverkraeft/

 

Forrige artikelDu bliver klogere af kendt jule-krydderi

Næste artikelVirkningen af tang i hudpleje sat under lup