Nyheder

Fysisk aktivitet styrker børns evne til at lære

13. april 2007

Ny amerikans forskning viser, at fysisk aktivitet påvirker indlæringsevnen i en positiv retning. Koncentrationsevne og engagement fremmes.

De to undersøgelser dokumenterer, at fysisk aktivitet positivt påvirker børns koncentration og engagement, især når det handler om boglige fag. Særligt de børn der typisk katego- riseres som urolige børn opnår størst udbytte af den fysiske aktivitet – set udfra et læringsperspektiv. Netop de urolige børn viste sig mere rolige og koncentrerede sammenlignet med børn, der ikke var fysisk aktive inden undervisningen.

Det faglige niveau udenfor fare Set ud fra en dansk optik var en væsentlig pointe også, at børnenes faglige niveau ikke var forskellig, uanset om de deltog i det daglige motionsprogram eller havde haft et normalt skema uden ekstra motion. Undersøgelserne under- streger således, at brug af fysisk aktivitet som en del af undervisningstiden ikke ødelægger det faglige niveau. Det kan begrundes med, at eleverne i interventionsgruppen samlet set var mere aktive over hele skoledagen end de elever, der var i kontrolgruppen og eleverne, der deltog i interventionsgruppen udviste større flair for at overholde de verbale og fysiske rammer, der skaber en god undervisnings- situation.

Samlet set var eleverne i interventionsgruppen mere aktive end eleverne i kontrolgruppen Keep it simple!Det praktiske budskab, som går igen i begge artikler, er at lærere, pædagoger og andre professionelle, der arbejder med børn og unge, med relativt få midler kan få mere motion ind i børns hverdag og ikke mindst højne muligheden for at lære bedre og desuden skabe et bedre miljø for læring blandt alle klassens elever. Fx viste skridttælleren 8-10% flere skridt pr dag hos elever i interventionsklassen sammenlignet med elever i kontrolgruppen.

Især fysisk aktivitet, der tager udgangspunkt i en hverdagspraksis kan gøre en forskel med henblik på at fremme helbredet. Det kan fx være: brug trappen, tag cyklen til skole/arbejde, gå eller cykel på indkøb mv. Vaner dannet i barndommen følger ofte én ind i voksenlivet, hvorfor aktive børn syntes at blive aktive voksne.

Fysisk aktivitet – vejen til glæde og velværeUd over at fysisk aktivitet kan være med til at skærpe børns koncentration og fremme deres engagement, viser under- søgelser også, at børn med en veludviklet motorik har lettere ved at udvikle sociale kompetencer.Børnene får lettere ved

  • at skabe sociale relationer
  • at få et bedre selvværd
  • at være populære blandt jævnaldrene.

Fysisk aktivitet ser altså ud til at påvirke børns fysiske som psykiske velvære generelt.

Litteratur:1. Mahar MT, Murphy SK, Rowe DA et al. Effects of a Classroom-Based Program on Physical Activity and On-Task Behavior. Med Sci Sports Exerc 2006; 38:2086-2094. 2. Ahamed Y, MacDonald H, Naylor P-J et al. School-Based Physical Activity Does Not Compromise Children`s Academic Performance. Med. Sci Sports Exerc 2007; 39:371–376.

Kilde: Fødevarestyrelsens Alt om kost.

Forrige artikelTab dig – og du har mindre risiko for at udvikle astma

Næste artikelPas på hvad du spiser, hvis du er pollenallergisk