Nyheder

Gennembrud i scleroseforskning

15. august 2011

Ny forskning tegner et tydeligere billede af sclerose som en sygdom beslægtet med immunforsvaret.

Sclerose udspringer af immunforsvaret

Hidtil har man diskuteret, om sclerose skyldes en degenerering af nervecellerne, eller om sygdommen kunne skyldes immunforsvaret, der angriber kroppens egne nervebaner. De nye forskningsresultater peger i retning af den sidstnævnte mulighed.

250 forskere bag sclerose-projekt

Næsten 250 forskere fra hele verden har været involveret i projektet, hvor man undersøgte DNA fra 9772 sclerosepatienter og 17376 raske kontrolpersoner. Ved at kontrollere genvariationer blandt knap en halv million gener i de to grupper, har man både fået bekræftet 23 allerede kendte variationer, der er kendt hos sclerosepatienter og derudover fundet 29 andre genetiske variationer, der er forbundet til sygdommen.

Genvariationer beslægter sclerose med diabetes

De fleste af genvariationerne er beslægtet med gener, der er kendt for væsentlige roller i aktiviteten af immunforsvaret. Det er gener, der også er beslægtet med andre immunforsvars-sygdomme som tarmlidelsen Chrons sygdom og Type 1 diabetes.

– Det forhold at man finder en klar overvægt af gener, der har noget med immunforsvaret at gøre, men at der ikke er noget særligt, der kan kobles til nervecellefunktioner, viser os, at vi snakker om en immunsygdom, siger Finn Sellebjerg, formand for Scleroseforeningens forskningsudvalg og overlæge på Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet.

Godt for den aktuelle behandling af sclerose

Det er et godt tegn for den aktuelle behandlingsstrategi, at sclerose viser sig immunforsvarsrelateret.

– Resultaterne viser, at vi er på rette spor, når vi satser på at modificere immunreaktionerne, når vi behandler sclerose. Og nu kan vi bruge kortlægningen af de nye genetiske variationer til at rette forskningen mod dem, siger Finn Sellebjerg.

Resulteterne giver bedre forståelse af sclerose

Opdagelsen betyder dog ikke, at man kan screene befolkningen og udregne risikoen for udvikling af sclerose – og man kan heller ikke umiddelbart modificere generne. Men undersøgelsens resultater er udtryk for en bedre forståelse af sygdommen og dermed muligheden for at lave mere effektiv medicin.

Forrige artikelStærk og syrlig thaisuppe

Næste artikelVælg de rette fibre